Romanya`da Türkçe Matbuat ve Türk Birliği Gazetesi (1878-1939

[Yazar]: Ömer BEDİR   
[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi

%20
[indirim]
300.00 TL
240,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri

 


 • BISAC:  HIS000000

 • DOI Link:  10.37609/akya.2375

 • Basım Yılı:  2022

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  Renksiz,2.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  315

 • Kapak Tipi:  Ciltsiz

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786256965126

Giriş

BÖLÜM 1 ROMANYA’DA TÜRK VARLIĞI VE TÜRKÇE MATBUATIN GELİŞİMİ

1.1 Türklerin Romanya’da Azınlık Konumuna Düşmesi ve Romanya’daki Türk Varlığının Göçlerle Azalma Süreci

1.1.1 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) ve Dobruca’dan Anadolu’ya Göçler

1.1.2 Balkan Harpleri (1912-1913) ve Dobruca’dan Anadolu’ya Göçler

1.1.3 Cumhuriyet Döneminde Romanya’dan Türkiye’ye Göçler ve Türkiye- Romanya Göç Anlaşması (1936)

1.1.4 Gagavuzların Göç Kapsamına Alınması Çabaları

1.2 Azınlık Konumuna Düşen Dobruca Türklerinin Millî Kimlik ve Kültürlerini Koruma Çabaları Bağlamında Romanya’da Türkçe Matbuatın Gelişimi

1.3 Romanya’da Türkçe Matbuatın Gelişiminde Etkili Olan Başlıca Aktörler

1.3.1 İbrahim Temo’nun Romanya’daki Faaliyetleri ve Türkçe Matbuatın Gelişimine Katkıları

1.3.1.1 Teşkilâtçılık Alanındaki Faaliyetleri

1.3.1.2 Matbuat Alanındaki Faaliyetleri

1.3.1.3 Eğitim Alanındaki Faaliyetleri

1.3.2 Romanya’daki Türk Aydınların Mektebi Konumundaki

Mecidiye Müslüman Semineri ve Türkçe Matbuatın Gelişimindeki Rolü

1.4 Romanya’da Çıkarılan Türkçe Matbuatın Özellikleri

1.5 Dönemler İtibariyle Romanya’da Türkçe Matbuat

1.5.1 1878-1908 Dönemi

1.5.1.1 Gazeta Dobrogei

1.5.1.2 Hareket

1.5.1.3 Sadâkat

1.5.1.4 Şark

1.5.1.5 Sadâ-yı Millet

1.5.1.6 Dobruca

1.5.2 1909-1918 Dönemi

1.5.2.1 Dobruca Sadâsı

1.5.2.2 Teşvik

1.5.2.3 Mekteb ve Aile

1.5.3 1919-1928 Dönemi

1.5.3.1 Cuvantul Dobrogei (Dobruca Sözü)

1.5.3.2 Dobruca

1.5.3.3 Tan

1.5.4. 1929-1939 Dönemi

1.5.4.1 Emel

1.5.4.2 Yıldırım

1.5.4.3 Halk

1.5.4.4 Deliorman

1.5.4.5 Bora

BÖLÜM 2 ROMANYA’DAKİ TÜRKLER ARASINDA BİRLİK

ARAYIŞINDA BİR GAZETE: TÜRK BİRLİĞİ

2.1 Türk Birliği Gazetesi

2.1.1 Gazetenin Adı: Bilinçli Bir Tercih

2.1.2 Fiziksel Özellikleri

2.1.3 Kurulduğu Şehir, Dağıtım Kanalları ve Finansmanı

2.1.4 Kuruluş Süreci

2.1.5 Hedef Kitlesi

2.1.6 Yazarları

2.1.7 Misyonu: Her Alanda Türk Birliği

2.2 Türk Birliği’nin Düşünsel Paradigması Üzerinde Etkili Olan Aktörler

2.2.1 Gazeteyi Yayımlayan Dernek: Türk Gençler Derneği

2.2.2 Türk Birliği Gazetesi, Jön Türkler ve İbrahim Temo

2.2.3 Türk Gençler Derneği’nin Türk Ocakları ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’le İlişkileri

2.3 Türk Birliği ve Yeni Kurulan Cumhuriyet’le Fikri Birliktelik

2.3.1 Latin Harflerine Geçiş: Romanya’da Latin Harfleriyle Basılan İlk Türk Gazetesi

2.3.2 Öz Türkçe Kullanımı

2.3.3 Mekteplerde Modern Eğitime Geçiş

2.3.4 Kadınlar ve Medeni Hakları

2.3.5 Kültürel Konularda İnkılâpçı Bakış Açısı

2.3.6 Kadılıkların Kaldırılması

2.3.7 İnkılâpların Benimsenmesi ve Devrim Aleyhtarlarıyla Mücadele

BÖLÜM 3 TÜRK BİRLİĞİ’NİN MİLLİYETÇİ KARAKTERİ VE GAZETEDE

ELE ALINAN BAŞLICA KONULAR

3.1 Türk-Tatar Ayrışması Karşısında Türk Birliği’nin Duruşu

3.1.1 Romanya’da Tatarcılık Fikrinin Gelişimi

3.1.2 Türk Birliği Gazetesinin Tatarcılığa Yönelik Eleştirel Tutumu

3.2 Türk Birliği’nin Göç Meselesine Yaklaşımı

3.2.1 Göç Anlaşması’nın İmzalanmasından Önceki Dönemde Göçe İlişkin Konular

3.2.2 Romen Makamlarının Türklerin Göçüne İlişkin Tutumları

3.2.3 Göç Anlaşması’nın İmzalanması Sonrasında Göç İşleri

3.2.4 Göç Meselesinde Türk Birliği ve Tatarcıların Karşı Karşıya Gelmeleri

3.3 Gagavuzlar’ın Türklük Bilincinin Geliştirilmesi Yönündeki Faaliyetler

3.4 Türklerin Romen Siyasetinde Temsili Konusunda Türk Birliği’nin Görüşleri

3.4.1 Türklerin Siyasi Teşkilât Eksikliği

3.4.2 Türklerin Senatörlük Hakkı Bağlamında Yaşanan Sorunlar

3.5 Eğitim Konuları

3.6 Spor ve Sağlık Konularına Değinen İlk Gazete

3.6.1 Spor Konuları

x İçindekiler

3.6.2 Temo’nun Kafa Sporu Projesi

3.6.3 Sağlık Konuları

3.7 Türkiye-Romanya İlişkileri

SONUÇ

EKLER

KAYNAKLAR

 • HIS000000

 • 10.37609/akya.2375

 • 2022

 • 1

 • Renksiz,2.Hamur Kağıt

 • 315

 • Ciltsiz

 • Türkçe

 • 9786256965126

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]

[Benzer Kitaplar]