İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler İçin Psikolojik Personel Güçlendirme & Yenilikçi Davranış Odağında Hizmetkâr Liderlik

[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi

%20
[indirim]
180.00 TL
144,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • BISAC:  BUS010000

 • DOI Link:  10.37609/akya.2644

 • Basım Yılı:  2023

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  1.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  150

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786253992125

Hizmetkâr liderlik etik temellere dayandığı için özellikle özel firmalarda

ve işletmelerde çalışan bireylerin çok farklı özelliklerini ön plana

çıkarma potansiyeline sahip bir kavramdır. Hizmetkâr liderliğin, çok

önemli etkileri olabilmesine rağmen özellikle psikolojik personel güçlendirme

ve yenilikçi davranış yaratma üzerinde ulusal ve uluslararası

firmalarda çok önemli katkıları bulunabilir. Etik temelin getirdiği güven

örgüt kültürünü olumlu etkileyebilir ve örgütsel vatandaşlığı ortaya

çıkarabilir.

Hizmetkâr liderliğin bireysel düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı

geliştirdiği, çalışanların psikolojik olarak güçlü kalmalarını sağladığı ve

yenilikçi davranışları motive ettiği açıkça ortadır. Mutlu çalışan = Mutlu

Müşteri ise hizmetkâr liderlik çeviklik odaklı tüm organizasyonlar için

ilgi odağıdır.

Bizleri evlat olarak bugünlere getiren hakları hiçbir zaman ödenmez

babam ve annem Mahmut KARABÖRK ve Feride KARABÖRK’ e minnetlerimi

sunuyorum.

Uzun bir yolculuk olan bu süreçte varlığı ile gayretlendiren çalışmalarımı

keyif ve sabırla dinleyen eşim, yol arkadaşım Elif Nur KARABÖRK’

e sevgilerimi sunuyorum.

Prenses kızım Gökçen ile uzun bir yol arkadaşlığımız var her aşamasında

benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Okuma alışkanlığı

ile hayatta çok güzel yerlere gelecek olan sevgili Efe’ye teşekkür ediyorum.

Bu satırlar yazıldığında henüz bir yaşında ve yıllar sonra okuyacak

Umay’ ımıza babası ile akademik çalışmaları sürecinde daha az

oynamak zorunda kalmasının acısını çıkaracağımıza söz veriyorum.

Değerli zamanlarını bu çalışma için ayıran tüm banka çalışanlarına

ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.

 

 

BÖLÜM 1 LİDERLİK

1.1. Bu Liderlik Kitabı Neden İhtiyaç Oldu ?

1.2. Liderliğin Önemi

1.3. Okuyucuya Ne Katacak ?

1.4 Liderlik Kitabımızı Hangi Sınırlılıklar İle Hazırladık ?

1.5. Kavramlarımız

1.6. Kitabın Bölümleri

BÖLÜM 2 KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Liderlik Kavramı ve Tanımları

2.2. Liderlerin Temel ve Ortak Özellikleri

2.3. Liderlik Yaklaşımları

2.3.1. Özellikler Yaklaşımı

2.3.2. Davranışsal Yaklaşım

2.3.3. Durumsallık Yaklaşımı

2.3.4. Yetenekler Yaklaşımı

2.3.5. Olumsallık Yaklaşımı

2.4. Modern Liderlik Yaklaşımları

2.4.1. Karizmatik Liderlik

2.4.2. Dönüşümcü Liderlik

2.4.3. Etkileşimci Liderlik

2.4.4. Vizyoner Liderlik

2.4.5. Etik Liderlik

2.4.6. Otantik Liderlik

2.5. Hizmetkâr Liderlik

2.5.1. Hizmetkâr Liderlik ve Etkileri

2.5.2. Hizmetkâr Liderlik ve Özellikleri

2.5.3. Hizmetkâr Liderliğin Rolü

2.6. Psikolojik Personel Güçlendirme Kavramı ve Kapsamı

2.6.1. Psikolojik Personel Güçlendirmenin Tanımı

2.6.2. Psikolojik Personel Güçlendirmenin Özellikleri

2.6.3. Psikolojik Personel Güçlendirme ve Etkileri

2.6.4. Psikolojik Personel Güçlendirmenin Boyutları

2.7. Yenilikçi Davranış Kavramı ve Kapsamı

2.7.1. Yenilikçi Davranışın Tanımı

2.7.2. Yenilikçi Davranışın Özellikleri

2.7.3. Yenilikçi Davranış Etkileri ve Faktörleri

2.8. Kavramlar Arası İlişkiler

2.8.1. Hizmetkâr Liderlik ve Yenilikçi Davranış                      

2.8.2. Hizmetkâr Liderlik ve Personel Güçlendirme

2.8.3. Personel Güçlendirme ve Yenilikçi Davranış

BÖLÜM 3 YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Kavramları

3.2. Araştırmanın Modeli

3.3. Araştırmanın Hipotezleri

3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklem

3.5. Veri Toplama Yöntemi ve Süreci

3.6. Kullanılan Ölçekler

BÖLÜM 4 BULGULAR

4.1. Demografik Bilgiler

4.2. Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenilirliği

4.2.1. Açıklayıcı Faktör Analizi

4.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi

4.2.3. Güvenilirlik Analizi

4.3. Normal Dağılım Testi

4.4. Korelasyon Analizi

4.5. Yapısal Eşitlik Modeli

4.6. Process Makro Analizi

4.7. Demografik Değişkenler Farklılık Analizleri

4.7.1. Cinsiyet Faktörü Farklılık Analizi Için t Testi

4.7.2. Yaş Faktörü Farklılık Analizi Için Anova Testi

4.7.3. Medeni Durum Faktörü Farklılık Analizi Için t Testi

4.7.4. Eğitim Durumu Faktörü Farklılık Analizi Için Anova Testi

4.7.5. Tecrübe Yılı Faktörü Farklılık Analizi Için Anova Testi

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Araştırma Sonuçları

5.2. Çalışmanın Alan Yazına Katkısı

5.3. Uygulayıcılara Yönelik Öneriler

5.4. Gelecekte Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler

KAYNAKLAR

 • BUS010000

 • 10.37609/akya.2644

 • 2023

 • 1

 • 1.Hamur Kağıt

 • 150

 • Türkçe

 • 9786253992125

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]