Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 1

[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi

%20
[indirim]
600.00 TL
480,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • İç Sayfa Özellikleri:  Renksiz

 • Kapak Tipi:  Ciltli

 • Sayfa Sayısı:  511

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • Basım Yılı:  2019

 • ISBN Numarası:  9786052585511

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ-1

A-) ÖZEFAGUS KANSERİ

1-) Epidemiyoloji, Etyopatogenez ve Klinik prezentasyon

2-) Özefagus Kanserinde Patoloji 

3-) Özefagus Kanserinde Evreleme

4-) Subepitelyal Lezyonların Karekterizasyonunda Endoskopik Ultrason Kullanımı

5-) Erken Evre Özefagus Kanseri’nde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedaviler

6-) Erken Evre Hastalıkta Ablatif Tedaviler

7-) Erken Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi

8-) Sistemik Adjuvan Tedavi Yaklaşımları

9-) Opere Özefagus Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Seçenekleri

10-) Neoadjuvan Sistemik Tedavi Yaklaşımları

11-) Lokal İleri Hastalıkta Kemoradyoterapi’nin Yeri

12-) Lokal İleri Hastalıkta KRT Sonrası Cerrahi Yaklaşımlar

13-) Metastatik Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

14-) Metastatik Hastalıkta Moleküler Hedefli Tedaviler

15-) Metastatik Hastalıkta İmmünoterapi’nin Yeri

16-) Özefagus Kanserinde Endoskopik Palyasyon

17-) Özefagus Kanserinde Nutrisyon

18-) Disfaji Palyasyonunda Radyoterapi’nin Yeri

19-) Disfaji Palyasyonunda Cerrahi’nin Yeri

20-) Küratif Radyoterapi Alan Hastalarda Akut ve Uzun Dönem Toksisite

B-) MİDE KANSERİ

1-) Epidemiyoloji, Etyopatogenez ve Klinik prezentasyon

2-) Mide Kanserinde Risk Faktörleri

3-) Herediter Mide Kanserleri

4-) Mide Kanserinde Patoloji ve Moleküler Patogenez

5-) H. Pylori Enfeksiyonu İle Mide Kanseri Arasındaki İlişki

6-)Mide Kanseri Güncel Evreleme Sistemi

7-) Erken Evre Mide Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi

8-) Erken Evre Mide Kanserinde Cerrahi Tedavi

9-) Adjuvan Sistemik Tedavi Yaklaşımları

10-) Adjuvan Radyoterapi’nin Yeri

            11-) Mide Kanserinde İntraperitoneal Kemoterapi

12-) Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Sistemik Tedavi Yaklaşımları

13-)Lokal ileri Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi’nin Yeri

14-) Mide Kanserinde Definitif Radyoterapi

15-) Lokal İleri Hastalıkta Cerrahi Tedavi Şekli ve Zamanlaması

16-) Mide Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu

17-) Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Kemoterapi

            18-) Metastatik Hastalıkta Moleküler Hedefli Tedaviler

            19-) Mide Kanseri Tedavisinde İmmünoterapi’nin Yeri

             20-) Metastatik Hastalıkta Sitoredüksiyon ve İntraperitoneal Kemoterapi

            21-) Metastatik Hastalıkta Palyatif Cerrahi Tedavi

            22-) Stoması Olan GİS tümörlü Hastalarda Psikososyal Sorunlar

 

D-) HEPATOSELLÜLER KANSER

            1-)  Epidemiyoloji ve Etyopatogenez

            2-) Evreleme ve Prognostik Faktörler

            3-) Potansiyel Rezektable Tümörlerde Cerrahi Yaklaşım

            4-) Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Transplantasyon

            5-) Lokal Ablatif Radyolojik Tedavi Yaklaşımları

             6-) Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Nükleer Tıp Uygulamaları

            7-) Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Radyoterapi’nin Yeri

            8-) İleri Evre Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

            9-) İleri Evre Hastalıkta Moleküler Hedefli Tedaviler

            10-) Hepatosellüler Kanser’ de İmmünoterapi’nin Yeri

 

 

 

 

 

 

 • Renksiz

 • Ciltli

 • 511

 • Türkçe

 • 2019

 • 9786052585511

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]

[Benzer Kitaplar]