Bibliyoterapi ve Şema Terapi Temelli Mutluluk

[Yazar]: Zafer KORKMAZ   
[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi

%20
[indirim]
225.00 TL
180,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • BISAC:  PSY045070

 • DOI Link:  10.37609/akya.2598

 • Basım Yılı:  2023

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  2.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  164

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786253991753

BÖLÜM 1

BİBLİYOTERAPİ

Bibliyoterapinin Tanımı

Bibliyoterapinin Tarihsel Gelişimi

Bibliyoterapinin Türleri

Bibliyoterapinin Sınırlamaları

Bibliyoterapi Yöntemine İlişkin Danışmanlık Teorileri

Rogers’ın Birey Merkezli Yaklaşımı ve Bibliyoterapi

Akılcı-Duygusal Davranış Terapisi ve Bibliyoterapi

Logoterapi ve Bibliyoterapi

Gerçeklik Terapisi ve Bibliyoterapi

Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Bibliyoterapi

Pozitif Psikoterapi ve Bibliyoterapi

Bibliyoterapi Süreci

Özdeşleşme

Katarsis (arınma)

İçgörü

Genelleştirme

Bibliyoterapi Uygulaması

Bibliyoterapi Uygulanacak Kişinin Özellikleri

Bibliyoterapi Uygulayacak Kişinin Özellikleri

Bibliyoterapide Kullanılacak Malzeme Seçimi

Bu Çalışmada Kullanılan Bibliyoterapi Yöntemi ve Gerekçeleri

Bu Çalışmada Kullanılan Kitapların ve Metinlerin Seçimi

Bibliyoterapi Yönteminin Etkililiği

Bibliyoterapide Depresyon ve Mutluluk ile İlgili Yapılan Araştırmalar

BÖLÜM 2

ŞEMA TERAPİ

Şema Tarihi

Şemaların Kökenleri

Psikoterapi Entegrasyonu Döneminde Şema Kavramı ve Şema Modeli

Şema Alanları ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar (EDUŞ)

Kopukluk ve Reddedilme Şema Alanı

Terk Edilme/İstikrarsızlık Şeması

Güvensizlik/Kötüye Kullanılma Şeması

Duygusal Yoksunluk Şeması

Kusurluluk/Utanç Şeması

Sosyal İzolasyon/Yabancılaşma Şeması

Zedelenmiş Otonomi Şema Alanı

Bağımlılık/Yetersizlik Şeması

Zarar ya da Hastalık Karşısında İncinebilirlik Şeması

İç İçe Geçme/Gelişmemiş Benlik Şeması

Başarısızlık Şeması

Zedelenmiş Sınırlar Şema Alanı

Hak Görme/Büyüklenmecilik Şeması

Yetersiz Özdenetim/ Özdisiplin Şeması

Diğerlerine Yönelimlilik Şema Alanı

Boyun Eğme Şeması

Kendini Feda Şeması

Onay/Tanınma Arama Şeması

Aşırı Tetikte Olma ve Ketlenme Şema Alanı

Karamsarlık/Kötümserlik Şeması

Duygusal Ketlenme Şeması

Cezalandırılma Şeması

Yüksek Standartlar/Aşırı Eleştirme Şeması

Modlar

Çocuk Modları

Yetişkin Modları

Başa Çıkma Modları

Sağlıklı Yetişkin Modu

Mutlu Çocuk Modu

Şema Terapi Uygulama Süreci

Şema Modeli ile Depresyonel Bozukluklar ve Mutluluk İlişkisi

Şema Modelinde Depresyon ve Mutluluk ile ilgili Yapılan Araştırmalar

Depresyon Kavramı

Depresyon Açıklayan Başlıca Kuramlar

BÖLÜM 3

DEPRESYON

Depresyon Belirtileri

Depresyonun Epidemiyolojisi

Depresyonun Etiyolojisi

Sosyal Nedenler ve Kişilik Faktörleri

Fizyolojik ve Biyolojik Nedenler

Depresyonun Tedavisi

Mutluluk Kavramı

BÖLÜM 4

MUTLULUK

Mutluluk Kavramının Tarihsel Serüveni

Mutluluk ve Psikoloji

Mutluluk ile İlgili Kuramlar

Uyum Kuramı (Dinamik Denge Kuramı)

Erek (Telic) Kuramı

Etkinlik Kuramı

Aşağıdan Yukarıya Yukarıdan Aşağıya Kuramları

Sabit Nokta Kuramı

Akış Kuramı

Ryff’ın Psikolojik İyi Oluş Kuramı

Yargı Kuramı

Psikoeğitim Programının Psikolojik Altyapısı

BÖLÜM 5

PSİKOEĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

Psikoeğitim Programının Hedefleri

Şema Terapi Temelli Psikoeğitim Programı Geliştirme Süreci

Şema Terapi Temelli Psikoeğitim Sürecinde Hedeflenen Amaçlar

Bibliyoterapi Temelli Psikoeğitim Programı Geliştirme Süreci ve Hedefler

Genel Amaç

Oturum I

ŞEMA TERAPİ TEMELLİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI

Kullanılacak Materyaller

Süreç

Grup Kurallarını Tanıtma ve Oluşturma

Ödevlendirme

Oturum II

Kullanılacak Materyaller

Süreç

Alıştırma 1: (İz Sürmek)

Alıştırma 2: (Küçük Ben ile Tanışmak)

Oturum III

Kullanılacak Materyaller

Süreç

Alıştırma 1: (Kızgın ve Dürtüsel Çocuk Modunun İzini Sürmek)

Alıştırma 2: (Sandalye Tekniği)

Alıştırma 3: (Öfke Kontrolü)

Çalışma Kâğıdı (Kızgın ve Dürtüsel Çocuk Modu)

Ödevlendirme

Oturum IV

Kullanılacak Materyaller

Süreç

Alıştırma 1: (Mutlu Çocuk Modunun İzini Sürmek)

Alıştırma 2: (Mutlu Çocuk Modunu Güçlendirme Alıştırmaları)

Alıştırma 3: (Küçük Adımlar İlkesi)

Çalışma Kâğıdı (Mutlu Çocuk Modu)

Ödevlendirme

Oturum V

Süreç

Alıştırma 1: (Uyum Bozucu Ebeveyn Modların İzini Sürmek)

Alıştırma 2: (Ebeveyn Mesajlarının Azaltılması)

Alıştırma 3: (Kendinize Tebrik Kartı Gönderin)

Oturum VI

Süreç

Alıştırma 1: (Başa Çıkma Modlarının İzini Sürmek)

Alıştırma 2: (Başa Çıkma ModlarınınAzaltılması)

Çalışma Kâğıdı (Başa Çıkma Modları)

Oturum VII

Süreç

Alıştırma 1: (Sağlıklı Yetişkin Modunun İzini Sürmek)

Alıştırma 2: (Sağlıklı Yetişkin Modunu Güçlendirme Alıştırmaları)

Çalışma Kâğıdı (Sağlıklı Yetişkin Modu)

Ödevlendirme

Oturum VIII

Süreç

Alıştırma 1: (Mutlu Çocuk Modunun İzini Sürmek)

Alıştırma 2: (Sağlıklı Yetişkin Modunun İzini Sürmek)

Alıştırma 2: (Sağlıklı Yetişkin ve Mutlu Çocuk Modunu Güçlendirme Alıştırmaları)

Çalışma Kâğıdı 1 (Artılarım - Eksilerim)

Çalışma Kâğıdı 2 (Avantaj – Dezavantajlar)

Çalışma Kâğıdı 3 (Davranış Değişim Testi)

Genel Amaç

Oturum I

BÖLÜM 7

BİBLİYOTERAPİ TEMELLİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI

Süreç

Grup Kurallarını Tanıtma ve Oluşturma

Ödevlendirme

Oturum II

Süreç

Okuma ve Değerlendirme Çalışması 1

Ödevlendirme

Oturum III

Süreç

Okuma ve Değerlendirme Çalışması 1

Ödevlendirme

Oturum IV

Süreç

Okuma ve Değerlendirme Çalışması 1

Ödevlendirme

Oturum V

Süreç

Okuma ve Değerlendirme Çalışması 1

Ödevlendirme

Oturum VI

Süreç

Okuma ve Değerlendirme Çalışması 1

Ödevlendirme

Oturum VII

Süreç

Okuma ve Değerlendirme Çalışması 1

Oturum VIII

Süreç

KAYNAKLAR

 • PSY045070

 • 10.37609/akya.2598

 • 2023

 • 1

 • 2.Hamur Kağıt

 • 164

 • Türkçe

 • 9786253991753

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]