Örgütsel Etik İklim ve Şeffaflık Algıları Işığında Bilgi İfşa Yönelimleri

[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi
Editors : Emre BELLİ  

%20
[indirim]
175.00 TL
140,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • BISAC:  SPO000000

 • DOI Link:  10.37609/akya.2236

 • Basım Yılı:  2022

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  Renksiz,1.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  166

 • Kapak Tipi:  Ciltsiz

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786258259551

BÖLÜM 1 GİRİŞ

BÖLÜM 2 KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Örgütsel Etik İklim

Etik Kavramı

Etik ile Ahlak Arasındaki İlişki

Etik ile Yasa Arasındaki İlişki

Etik Türleri

Betimleyici Etik

Normatif Etik

Meta-Etik

Etik Teorileri

Teleolojik Etik

Deontolojik Etik

Haklar Temeline Dayalı Etik

Erdem ve Karakter Temeline Dayalı Etik

Sezgilere Dayalı Etik

Kazuistik ve Örnek Olaya Dayalı Etik

Etik İklim Kavramı

Etik İklimin Tarihsel Gelişimi

Etik İklimin Önemi

Etik İklimin, Örgüt İklimi ve Örgüt Kültürü ile İlişkisi

Etik İkliminin Boyutları

Analiz Odakları

Kişisel Odak

Örgütsel Odak

Evrensel Odak

Etik Kriterler

Egoizm İklimi

İyilikseverlik İklimi

İlkelilik İklimi

Örgütsel Etik İklim

Örgütsel Etik İklim Modelleri

Kohlberg’in Bilişsel Ahlaki Etik İklim Modeli

Victor ve Cullen’ın Etik İklim Modeli

Vidaver-Cohen’ın Etik İklim Modeli

Trevino’nun Etik İklim Modeli

Schwepker’ın Etik İklim Modeli

Snell’in Etik İklim Modeli

Etik İklimin Sonuçları

İş Tatmini                                                                                            

İşten Ayrılma Niyeti

Devamsızlık

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Örgütsel Güven

Örgütsel Bağlılık

ÖRGÜTSEL ŞEFFAFLIK

Şeffaflığın Tanımı

Yönetimde Şeffaflığın Ortaya Çıkışı ve Tanımı

Yönetimde Şeffaflığın Gerekliliği ve Faydaları

Yönetimde Şeffaflığın Unsurları

Aktif Şeffaflık

Pasif Şeffaflık

Hesap Verebilirlik Kavramı

Etkin Hesap Verme Sistemi İçin Gerekli Koşullar

Hesap Verebilirlik Türleri

Hiyerarşik Hesap Verebilirlik

Yasal Hesap Verebilirlik

Mesleki Hesap Verebilirlik

Siyasal Hesap Verebilirlik

Hesap Verebilirlikle İlişkili Kavramlar

Sorumluluk

Kontrol

Denetim

Şeffaflık

Etik

BİLGİ İFŞASI

Bilgi İfşanın Tanımı ve Kapsamı

Bilgi İfşasının Özellikleri ve İspiyonculuktan Farkı

Çalışanların Sadakat Borcu ve Bilgi İfşası

İfşacı Kişilik Tipolojisi

Bilgi İfşasını Etkileyen Faktörler

Kişisel Faktörler

Demografik Faktörler

Psikolojik Faktörler

Kültürel ve Etik Faktörler

Kontrol Odağı

Etik Yargı / Bireysel Ahlak

İş ve İş Çevresi ile İlgili Faktörler

Rol Sorumlulukları

Örgütsel Pozisyon

Yöneticiye Duyulan Güven

Bilgi Saklama Yeteneği

Yönetimin Duyarlılığı

Eğitim Düzeyi, İş Tatmini ve Ücret Düzeyi

Örgütsel Faktörler

Yapısal Faktörler

Misilleme

Usulsüzlük Tipi

Örgüt Kültürü/Örgütsel İklim

Bilgi İfşası Türleri

İçsel Bilgi İfşası

Dışsal Bilgi İfşası

Aleni Bilgi İfşası

Zımni Bilgi İfşası

Formal Bilgi İfşası

İnformal Bilgi İfşası

Bilgi İfşası İklimi

Bilgi İfşası İhbar Hattının Kurulması

Bilgi İfşası Kapsamında Örgüt Yönetimine veya Devlete Düşen Görev

Ülkelerin İfşacılara Tepkileri

Almanya

Romanya

Fransa

Hong Kong

Çin

Avustralya

Türkiye

Bilgi İfşası’nın Tehlikeleri

Bilgi İfşası ile Etik İklim Arasındaki İlişki

BÖLÜM 3 YÖNTEM

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın Yöntemi

BÖLÜM 4 BULGULAR

BÖLÜM 5 TARTIŞMA VE SONUÇ

Öneriler

KAYNAKLAR

 • SPO000000

 • 10.37609/akya.2236

 • 2022

 • 1

 • Renksiz,1.Hamur Kağıt

 • 166

 • Ciltsiz

 • Türkçe

 • 9786258259551

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]

[Benzer Kitaplar]