Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom Bulguların Yönetimi, 3 Baskı


%20
[indirim]
700.00 TL
560,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • BISAC:  MED015000

 • DOI Link:  10.37609/akya.3016

 • Basım Yılı:  2024

 • Basım Sayısı:  3

 • İç Sayfa Özellikleri:  1.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  730

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786253996239

Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom Bulguların Yönetimi, 3 Baskı

Yoğun bakımlar; yaşamla ölümün kol gezdiği, diğer bir deyişle insan yaşamının

sınırda olduğu, yoğun dikkat ve profesyonel ekip tarafından bakım gerektiren hastaların

kabul edildiği alanlar olup, onların neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir geçmişleri

bulunmaktadır.

Bugün için sağlık bilimlerindeki hızlı gelişmeler ve hastalıkların fizyopatolojileri

hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunması, durumu ağır ve hiçbir tedavi yönteminin yarar

sağlayamayacağı gözü ile bakılan hastaların da iyileşebileceği fikrini doğurmuştur.

Bununla birlikte, modern yoğun bakım kavramının gelişmesine ise, Florence Nightingale’in 1852 yılında Kırım Savaşı’nda, durumu kritik hastaları bir araya toplamanın hemşirelik hizmetleri açısından daha verimli olabileceği düşüncesi öncülük etmiştir. Yoğun bakım bayrağını Florence Nightingale’den devralan yoğun bakım hemşirelerine; girişimsel işlemlerin yoğun olarak uygulandığı, yoğun bakımlarda, tedavi ve bakım alan hastalara bireyselleştirilmiş kaliteli bakım vermeleri doğrultusunda, önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle yoğun bakım hemşireliği; özel eğitim alan, uygulama, araştırma ve araştırma sonuçlarından yararlanmayı gerekli kılan bir bakım alanıdır. Elinizdeki bu kitap yoğun bakım hastalarına bakım veren sağlık profesyonellerinin bilgi ve beceri donanımına katkı sağlayacak niteliktedir.

 

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 GENEL KONULAR

BÖLÜM 1 Yoğun Bakım Ortamı

BÖLÜM 2 Hemodinamik Parametreler ve İzlem – Mortalite ve

Morbidite Ölçekleri - Yoğun Bakım Skorlama Sistemleri

BÖLÜM 3 Sıvı – Elektrolit Asit – Baz Dengesi Bozuklukları

BÖLÜM 4 Yoğun Bakımda Malnutrisyon Yönetimi

BÖLÜM 5 Yoğun Bakımda Enfeksiyonun Önlenmesi

BÖLÜM 6 Yoğun Bakım Rutinine Akılda Kalıcı Bir Yaklaşımla Yeniden Bakmak: Fast Hug

BÖLÜM 7 Yoğun Bakımda Etik Sorunlar

BÖLÜM 8 Yoğun Bakımda Şefkatli Dokunuş: Mizah ve Gülümseme

BÖLÜM 9 Yoğun Bakımda Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Uygulaması ve Yönetimi

BÖLÜM 10 Zor Hasta Yönetimi

BÖLÜM 11 Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Arrest ve

İleri Yaşam Desteği Uygulamaları

BÖLÜM 12 Abdominal Distansiyon

BÖLÜM 2 SEÇİLMİŞ SEMPTOM VE BULGULAR

BÖLÜM 13 Ağrı Yönetimi

BÖLÜM 14 Yoğun Bakımda Aritmi Tanı ve Yönetimi

BÖLÜM 15 Basınç Yaralanması

BÖLÜM 16 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yaraları

BÖLÜM 17 Bulantı ve Kusma

BÖLÜM 18 Deliryum

BÖLÜM 19 Dispne

BÖLÜM 20 Epileptik Nöbet

BÖLÜM 21 Hıçkırık

BÖLÜM 22 Hipertermi –Hipotermi

BÖLÜM 23 Hipoksi

BÖLÜM 24 Hipotansiyon - Hipertansiyon

BÖLÜM 25 Hipoglisemi-Hiperglisemi

BÖLÜM 26 Kafa İçi Basıncı Artışı

BÖLÜM 27 Konstipasyon - Diyare

BÖLÜM 28 Nötropeni

BÖLÜM 29 Yoğun Bakım Ünitesinde Obezite

BÖLÜM 30 Oligüri – Anüri

BÖLÜM 31 Oral Mukozitler

BÖLÜM 32 Ödem - Dehidratasyon

BÖLÜM 33 Öksürük ve Balgam Çıkarma

BÖLÜM 34 Uykusuzluk

BÖLÜM 35 Venöz Tromboembolizm

BÖLÜM 36 Yorgunluk

BÖLÜM 37 Yutma Güçlüğü

BÖLÜM 38 Yoğun Bakımda Sık Görülen Kas İskelet Sistemi Sorunları

BÖLÜM 39 Yoğun Bakımda Solunum Problemlerinin Yönetimi

BÖLÜM 40 Yoğun Bakımda Hasta Yakınlarında Görülen Ruhsal Sorunlar

BÖLÜM 3 VAKA İNCELEMELERI

BÖLÜM 41 Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı: Vaka İncelemesi

BÖLÜM 42 Kalp Kapak Cerrahisi Sonrası Myra Estrin Levine’in Koruma

Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı: Vaka İncelemesi

BÖLÜM 43 Fontan Dolaşıma Sahip Diyafragma Hernisi Tanılı Hastanın Faye Glenn Abdellah’ın 21 Hemşirelik Problemi Kuramına Göre Bakımı: Vaka İncelemesi

BÖLÜM 44 Robotik Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Yoğun

Bakımda Takip Edilen Hastanın King’in Amaca Ulaşma Kuramına Göre İncelenmesi: Vaka İncelemes

 • MED015000

 • 10.37609/akya.3016

 • 2024

 • 3

 • 1.Hamur Kağıt

 • 730

 • Türkçe

 • 9786253996239

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]