Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromları

[Yazar]: Lut TAMAM    Muhammed YILDIZ   
[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi

%20
[indirim]
300.00 TL
240,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • BISAC:  MED105000

 • DOI Link:  10.37609/akya.3134

 • Basım Yılı:  2024

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  Renkli,1.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  220

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786253999025

Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromları, psikiyatri ve nöroloji klinik pratiğinde nadir görülen psikopatolojik sendromlar olarak tanımlansa da, yapılan epidemiyolojik çalışmalarda aslında ender görülen durumlar olmadıkları ve birçok ruhsal bozuklukta ve nörolojik hastalıkta görülen sendromlar oldukları saptanmıştır. Eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromları’nın temel özelliklerine yer verilmiştir. Bu bölümde sendromların tarihçesi ve önemli kişiler, tanı kriterleri, sınıflaması, epidemiyolojisi, nörobiyolojik, nöropsikolojik/kendilik bozuklukları ve psikodinamik etiyolojisi, ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmiştir. Nörobiyolojik, nöropsikolojik/kendilik bozuklukları ve psikodinamik etiyoloji harmanlanarak eklektik bir bakış açısı ortaya konmuştur. Sendromların komorbiditesi, ayırıcı tanıları, değerlendirme araçları ve tedavi bilgilerine yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde, okuyucuların problem yaşamamaları için kitabın ilerleyen bölümlerinde sıklıkla karşılaşılacakları nörobiyolojik, nöropsikolojik/kendilik bozuklukları etiyolojisinde ve psikodinamik kuramlarda yer alan kavramların tanımları yer almıştır. Bu açıdan eser Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromları ile ilgili bir sözlük görevi de görmektedir. Eserin ikinci bölümünde Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromları’nın literatürde kabul gören alt tipleri, en güncel çalışmalar, yeni tanımlamalar, spesifik olgular ve güncel farmakolojik yaklaşımlar temelinde incelenmiştir. Bu bölümlerde sendromların tanımı ve literatürde kabul gören tanı kriterlerine değinilmiş, tarihçesi, literatüre kim tarafından kazandırıldığı, etiyolojisi, komorbiditesi ve tedavisine yer verilmiştir.

Sendromların birçoğunda güncel sistematik derlemelerin bulguları özetlenerek teşhis ve tedavi için bir kılavuz oluşturulmuştur. Doğrudan bir ilaç tedavisi olmamasına rağmen psikotik belirtilerin ve komorbid hastalıkların tedavi edilmesinde başvurulan farmakolojik tedaviler incelenmiştir. Capgras Sendromu özelinde, etkililiği diğer ruhsal bozukluklardaki kadar olmasa da sağaltımda kullanılan psikoterapotik yöntemlere değinilmiş ve sendromların

daha iyi anlaşılabilmesi için literatürde yer alan olgu sunumları sistematik bir biçimde ele alınmıştır. Her bölümün sonunda o bölümle ilgili üç olgu sunumuna yer verilmiştir. Olgu sunumlarında, hasta bilgisi, olgunun arka planı, vaka sunumu, hastanın tıbbi geçmişi, yapılan değerlendirme, konulan teşhis, tedavi ve sonuç bilgilerine yer verilmiştir.

 • MED105000

 • 10.37609/akya.3134

 • 2024

 • 1

 • Renkli,1.Hamur Kağıt

 • 220

 • Türkçe

 • 9786253999025

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]