İşyeri Yalnızlığı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kamu Kurumları Örneklemi


%20
[indirim]
125.00 TL
100,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • BISAC:  BUS107000

 • DOI Link:  10.37609/akya.2857

 • Basım Yılı:  2023

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  1.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  74

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786253994440

                                            

 1. GİRİŞ
 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. İşyeri Yalnızlığı

2.1.1. İşyeri Yalnızlığı Kavramı

2.1.2. İşyeri Yalnızlığının Boyutları

2.1.2.1. Duygusal Yalnızlık

2.1.2.2. Sosyal Yalnızlık

2.1.3. İşyeri Yalnızlığının Nedenleri

2.1.4. İşyeri Yalnızlığının Sonuçları

2.1.5. İşyeri Yalnızlığıyla Başa Çıkma Yolları

2.2. İşten Ayrılma Niyeti

2.2.1. İşten Ayrılma Niyeti Kavramı

2.2.2. İşten Ayrılma Niyetini Etkileyen Faktörler

2.2.2.1. Bireysel Faktörler

2.2.2.2. Örgütsel Faktörler

2.2.2.3. Çevresel Faktörler

2.2.3. İşten Ayrılma Niyeti Modelleri

2.2.3.1. Mobley (1977) Modeli

2.2.3.2. March ve Simon (1958) Modeli

 1. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

3.2. Araştırmanın Kısıtları

3.3. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi

3.4. Veri Toplama Araçları ve Yöntem

3.5. Araştırmanın Hipotezleri

3.5.1. İşyeri Yalnızlığının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

3.6. Araştırma Modeli

3.7. Araştırma Analiz ve Bulguları

3.7.1. Demografik Özellikler

3.7.2. Yapı Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

3.7.3. Normallik Testi

3.7.4. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesine İlişkin

Bulgular

3.7.4.1. Korelasyon Analizi

3.7.4.2. Regresyon Analizi

 1. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

 • BUS107000

 • 10.37609/akya.2857

 • 2023

 • 1

 • 1.Hamur Kağıt

 • 74

 • Türkçe

 • 9786253994440

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]

[Benzer Kitaplar]