Görselliğin İktidar Olma Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü: Instagram Üzerine Bir Araştırma

[Yazar]: Mehmet Serhan TEZGEÇ   
[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi

%20
[indirim]
225.00 TL
180,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri

 


 • BISAC:  FIC021000

 • DOI Link:  10.37609/akya.2454

 • Basım Yılı:  2022

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  2.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  177

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786256965911

Bu kitap çalışmasını uzun soluklu bir tez yazım sürecinin ürünü olarak

değerlendirmem mümkün. Jacques Ellul’ün “Sözün Düşüşü” isimli eserini

okuduğum dönemde bir yandan da tez konusu bulma çabası içerisindeydim.

Kitabın fotoğraflar ile ilgili olan kısımları ve eleştirel tutumunu kendime yakın

buldum. Tüketim ile harmanlanan ve her yere yayılan bu görselleri ne şekilde

ele alabileceğimi düşünürken, elinizde tuttuğunuz kitaba dönüşecek olan tez

çalışmasının temelleri de atılmış oldu.

 

GİRİŞ

BÖLÜM 1

KÜLTÜR VE GÖRSEL KÜLTÜR

1.1. Kültür

1.1.1. Sözlü Kültür

1.1.2. Yazılı Kültür

1.2. Görsellik ve Görsel Kültür

1.2.1. Görme ve Görsellik

1.2.2. Bir Çalışma Alanı Olarak Görsel Kültür

1.2.3. Görsel Kültür Unsurları

1.3. Görselliğin İktidarı

1.3.1. Postmodernizm ve Görsel Kültür

1.3.2. Tüketim Kültürü ve Görsellik

1.3.3. Gösteri Toplumu ve Görsellik

BÖLÜM 2

SOSYAL MEDYA VE GÖRSELLIK

2.1. İnternet ve Web 2.0

2.1.1. Sosyal Medya ve Sosyal Medya Ortamları

2.1.2. Instagram ve Kullanıcı İstatistikleri

2.2. Görselliğin Dönüşümü

2.2.1. Analog Görseller

2.2.2. Dijital Görseller

2.3. Yakınsama Kültürü ve Görsellik

2.3.1. Yakınsama Kültürü

2.3.2. Mobil Görseller

2.4. Instagram ve Görsellik

2.4.1. Aracılı İletişim

2.4.2. Görselliğin Sosyal Medya Üzerinden Dönüşümü ve Instagram Etkisi

2.4.3. İletişim Aracı Olarak Görseller

2.4.4. Her An ve Her Yerde Bulunma

2.4.5. Düzenlenebilir Olma

2.4.6. Geçicilik

2.4.7. Gündelik Oluş Sıradanlık

BÖLÜM 3

GÖRSELLIĞIN İKTIDAR OLMA SÜRECINDE INSTAGRAM’IN

ROLÜ ÜZERINE NICEL BIR ARAŞTIRMA

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

3.2. Araştırma Soruları ve Hipotezler

3.3. Araştırmanın Kısıtlılıkları

3.4. Yöntem

3.5. Araştırma Modeli

3.6. Evren ve Örneklem

3.7. Veri Toplama Teknikleri

3.8. Verilerin Analizi

3.9. Bulgular

ARAŞTIRMANIN SONUCU

SONUÇ

KAYNAKLAR

 • FIC021000

 • 10.37609/akya.2454

 • 2022

 • 1

 • 2.Hamur Kağıt

 • 177

 • Türkçe

 • 9786256965911

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]