sayfa başına


Mikrobiyoloji immunoloji

Mikrobiyoloji , tek hücre ya da hücre kümeleri şeklinde var olan geniş ve çeşitli bir mükroskopik organizmayı inceler .Mikroskopik olup hücreler olmaya virüsler de inceleme alanındadır.

Çıplak gözle doğrudan görülemeyen varlıklar olan mikroorganizmalardaki kadar yoğun biyolojik  çeşitlilik , başka hiç bir yerde gözlenemez . Mikroorganizmaların biçimsel ve işlevsel açıdan incelenmesi , biyokimyasal özellikler ya da genetik mekanizmalar olsun bizi biyolojik bilginin sınırlarına götürür. Dolayısı ile bilimsel bir hipotezin değerini de ölçen özgünlük gereksinimi mikrobiyolojide tam karşılığını bulur. Mikrop  dünyasındaki çeşitlilik , bu temelin öteden beri var olduğu bir alan sunmaktadır.

Bilimin uygulamalı alanında aşırı gelişen kol olan önceden bilme (prediction) , yöntemsel ve kurumsal yaklaşımların karışımı ile oluşturulmuş bir üründür. Biyokimya , molekülerbiyoloji ve genetik alanları mikroorganizmaların incelenmesi için gerekli araçları sağlarlar. Aslında mikrobiyoloji bu bilimsel disiplinlerin ufkunu genişletmiştir. Böyle bir alışveriş bir biyolog tarafından tüm katılımcıların yararlandığı bir yardımlaşma (mutualism) şeklinde tanımlanabilir . Likenler mikrop yardımlaşmasının bir örneğini oluştururlar. Biyolojide yardımlaşmaya farklı organizmaların devamlı birlikteliğini tanımlayan ortak yaşam (symbiosis) adı verilir.Eğer alışveriş sadece bir tarafın yararına gelişiyorsa bu birliktelik parazitlik biçiminde tanımlanır.

"Yardımlaşma " , "ortak yaşam " ve "parazitlik " terimleri ekoloji bilimi ile ilişkilidir ve mikrobiyolojide çevre biyolojisinin ilkelerine kesinlikle uyulur.

Akademisyen yayınevi ,Mikrobiyoloji biliminin yanında bu bilimin ışık tuttuğu diğer bilim dallarına yönelik ve merak ettiğiniz tüm sorulara cevap verebilecek en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

https://www.akademisyen.com internet adresimizden Mikrobiyoloji  hakkında her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.