sayfa başına


Psikiyatri

Kişinin subjektif hayatının bozulması, diğer kişiler ve toplumla olan ilişkilerinin aksamasına sebep olur. Psikiyatri , insanın davranış ve uyum bozukluklarını inceleyen bilim dalıdır. İstenmeyen şahsiyet problemlerinin sebeplerini, gelişmesini ve belirtilerini araştırır ve bu bozuklukların düzeltilmesini gaye edinir.

Psikiyatrinin tarihi uygarlık tarihi ile eşzamanlı gelişim göstermiştir. İnsanın çevre ile ilgili bilgileri arttıkça iç dünyasına da ilgisi artmıştır. Böylece ilk çağdan itibaren birçok bilim adamı ve filozof psikiyatriye katkıda bulunmuştur.

Psikiyatri kökenini sosyal bilimlerden alır. Bu nedenle gelişiminin ilk yıllarında sosyal bilimler ve felsefeden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu etkilere karşın zaman içinde gelişerek pozitif bilimler içinde yerini almıştır.

Eski çağlarda ruhsal olaylar anemistik bir yaklaşımla açıklanmaya çalışıyordu.Bu görüşe göre dünya çeşitli ruhlar,cinler,ve bir takım doğa üstü güçler ve tanrılar tarafından yönetilmekteydi. Bu görüşe koşut olarak din ve inançlarla hekimlik, tarih boyunca uzun süre yakın ilişki içinde olmuştur. Hastalıklarla ilgili görüş ve düşünceler de bu görüşten büyük ölçüde etkilenmiştir. Ruhsal hastalıklar bu yaklaşıma uygun olarak kötü ruhlar ve cinlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Tedavi yöntemleri de büyük ölçüde bu görüşe uygun olmuştur. Ancak zaman zaman bu görüşten kendini kurtarabilen yaklaşımlar da ortaya çıkabilmiştir.

Anemistik düşücenin etkisi Ortaçağ boyunca devam etmiştir. Avrupa'da binlerce insan şeytanlarla ve cinlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle yakılmıştır.

Fakat yıllar ilerledikçe bu yöntemlerin doğru olmadığı ortaya çıkmış ve günümüzde psikiyatrik hastalıklar, çeşitli metodlarla tedaviye çalışılır hale gelmiştir.  İlaç tedavisi, psikoterapi, elektroşok tedavisi bunların başında gelmektedir. Ruhi bozukluklar, iki ana bölümde incelenir: Bunlar psikotik rahatsızlıklar ve psikotik olmayan hastalıklardır.

Bu hastalıklar ve Psikiyatri hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

https://www.akademisyen.com internet adresimizden psikiyatri  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.