sayfa başına


Patoloji      

Patalojinin sözlük anlamı, hastalık (pathos) bilgisidir. Bu bilim dalı hastalıkları ve hastalarda bunlara hücreler, dokular ve organlar düzeylerinde eşlik ederek belirti ve semptomları meydana getiren değişikliklerin nedenlerini araştırır. Öğrencilerin pataloji ve tıp eğitimleri boyunca her zaman karşılaşacakları, önemli iki terim vardır;

Etiyoloji hastalığın, arka plandaki nedenler ve değişikliğe yol açan faktörler de dahil olmak üzere kaynağıdır. Hipertansiyon, diyabet ve kanser gibi en fazla karşılaşılan hastalıkların, kalıtsal genetik yatkınlık ve çeşitli çevresel tetikleyici faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda geliştiği artık açıkça bilinmektedir. Hastalıkların arka planındaki genetik ve çevresel faktörlerin araştırılıp ortaya konulması, modern tıbbın üzerinde çalıştığı önde gelen bir konudur.

Patogenez, hastalığın gelişmesi ile sonuçlanan basamaklar anlamında kullanılan bir deyimdir. Etiyolojik faktörlerin ve moleküler değişikliklerin; hastalığı karakterize eden, spesifik fonksiyonel ve yapısal anormallikleri nasıl tetiklediğini anlatır. Etiyoloji bir hastalığın nasıl geliştiğini belirlerken, patogenez o hastalığın nasıl geliştiğini ortaya koyar.

Hastalığın etiyolojisinin ve patogenezinin belirlenmesi, yanlızca o hastalığın anlaşılmasının sağlanması açısından değil, mantıklı tedaviler geliştirilmesi açısından da temel bir ihtiyaçtır. Hastalığın nedenlerini ve gelişmesini açıklayan pataloji böylece, tıp uygulamasının bilimsel temelini oluşturur.

Patologlar klinik uygulamada tanı koymak ve tedavi yönlendirmek için, hücrelerin ve dokuların makroskopik veya mikroskopik görünümlerini (morfoloji) ve kan, idrar gibi vücut sıvılarındaki biyokimyasal değişiklikleri tanımlar. Patologlar ayrıca, hasara yanıt olarak hücrelerde, dokularda ve organlarda gelişen biyokimyasal, yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli moleküler, mikrobiyolojik ve immünolojik teknikler kullanır. Pataloji öğretisi geleneksel olarak genel patoloji ve sistemik patoloji olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bunlardan birincisi, patolojik uyaranlar nedeni ile hemen bütün dokularda meydana gelen, hücre ve doku düzeyindeki değişiklikler; ikincisi ise farklı, özelleşmiş organlardaki reaksiyonlar ve anormallikler üzerinde odaklanır.

 

Akademisyen yayınevi  Patoloji bilimi hakkında yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

https://www.akademisyen.com internet adresimizden patoloji hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.