sayfa başına


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları   

Ülkemizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisiyle ilgili bilimsel yayınlar giderek artmakta ve bu artış bilim dalımızın temel alanları yanında yeni gelişen güncel konuları da kapsamaktadır.

Bu yayınların bir bölümünü, değeri akademik çerçevelerce kabul edilen yabancı kaynaklı bilimsel eserlerin Türkçeye kazandırılmış şekilleri oluştururken benzer nitelikte yerli yayınlar ile güncel konulara ait çalışmalarda bunlara eklenmektedir.

Özellikle 1970'li yıllardan itibaren tıbbın hizmetine giren yüksek teknolojik gelişimler (US, BT, MRI, PET vb.) sonucu bilim dalımızı da yakından ve ciddi şekilde ilgilendiren değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak organ, sistem ve organizma bazında çok yeni farklı ve faydalı bilgiler veren görüntüleme teknikleri hastalıkların patogenez ve buna bağlı olarak tedavi prensiplerinde de yeni girişimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Multi disipliner niteliği olan bu girişimlerde başarının temel şartının ekip çalışması olduğu gerçeği net bir şekilde göz önüne serilmiştir.

Bu gerçekten hareketle ülkemizde KBB pratiğinde de farklılaşma veya seksiyonlaşma gibi şekli bölümler yanında fiili ayrılmalarında başladığı görülmektedir. Bu şekilde bilim dalımızda yurt dışına paralel şekilde ve işbirliği içinde en yeni gelişmeler de uygulama alanı bulur hale gelmiştir. bu çalışmalara ait kongre sempozyum kurs gibi bilimsel etkinliklerle ilgili yayınlar ile otörlere ait konuya özgün eserler başarılı bir şekilde bilimin hizmetine sunulmaktadır.

Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve bu hastalıklar hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış, en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

https://www.akademisyen.com internet adresimizden Kulak Burun Boğaz hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.