sayfa başına


Histoloji ve Embriyoloji

Histoloji (YUN , histo , zar  ya da doku + logos, bilim ) vücut dokularını ve bu dokuların organları oluşturacak şekilde nasıl düzenlendiğini araştıran bilimdir. Histoloji doku biyolojisinin her yönüyle ilgilidir. Ağırlıklı olarak hücrelerin yapısına  ve her organa özgü işlevleri yeterli düzeyde gerçekleştirmeye yönelik düzenlenişine odaklanmaktadır.

Dokularda birbiriyle etkileşim halinde iki bileşen bulunur ; bunlar hücreler ve hücre dışı ara maddelerdir. Hücre dışı  ara madde kolejen lifçikleri ve bazal zarlar gibi , çoğu karmaşık yapılar oluşturan çeşitli makromoleküllerden oluşur. Hücre dışı madde hücrelere ve hücrelere besin taşıyan sıvıya katkı sağlar , katabolitleri ve salgı ürünlerini uzaklaştırır. Hücre dışı ara madde hücreler tarafından üretilir ve bazen de ara madde ki moleküller tarafından kontrol edilir. Hücreler ve ara madde kapsamlı bir etkileşim sergiler. Hücrelerle , hücre dışı ara madde birlikte işlev gören ve uyaranlara ve baskılayıcılara birlikte yanıt veren bir bütün oluşturur.

Organlar birkaç dokunun düzenli bir biçimde bir araya gelmesi ile oluşur ve dokuların hatasız bir biçimde bir araya gelmesi her organın ve organizmanın bir bütün olarak işlev görmesini sağlar.

Hücrelerin ve ara madde bileşenlerinin boyutunun küçük olması histolojiyi mikroskop kullanımına bağımlı kılmaktadır. Biyokimya , moleküler biyoloji, fizyoloji , imünoloji  ve pataloji gibi bilim dallarında kaydedilen ilerlemeler doku biyolojisinin daha iyi anlaşılmasında çok önemli bir yer tutar.

Histolojik araştırmada kullanılan en yaygın yöntem , ışık mikroskobunun yardımıyla  çalışabilecek histolojik kesitlerin hazırlanmasıdır. Işık mikroskobu altında dokular, içinden ışık geçecek şekilde aydınlatılarak incelenir.

Akademisyen  yayınevi  Histoloji  biliminde  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

https://www.akademisyen.com internet adresimizden Histoloji  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.