sayfa başına


Biyoloji ve Genetik

Biyoloji genel anlamda canlılar alemini inceleyen bir bilimdir. Yeryüzünde milyonlarca canlı türü bulunmaktadır. Canlının evrenin evrimi içinde ilk kez ortaya çıkışı , ilk canlıların geçmişte kalan fosil türlere ve günümüzde yaşayan türlere çeşitlenmesi ( evrimleşmesi ) , canlıların birbirleri ile ve çevre ile olan ilişkileri , canlının moleküler düzeyden hücre , doku , organ ve organ sistemleri düzeyine organizasyonu , canlının üremesi ve kalıtım yolu ile biyolojik mirasını gelecek kuşaklara aktarma ilkelerinin incelenmesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin temel konularını oluşturmaktadır.

Biyoloji Biliminin , bilinmeyenleri sorgulamada kullandığı ortak ilkeleri vardır. Bilimsel yöntem olarak tanımlayabileceğimiz bu ilkeler belli aşamalarda uygulanır .

Bilim insanı , önce merak ettiği bir konu hakkında kafasında bazı sorular geliştirir , sonra o sorulara cevap bulabileceği gözlemler veya deneyler yapar. Elde ettiği verileri toparlayarak bazı genel sonuçlar çıkarmak üzere verilerin analizini yapar . Bu genel sonuçlardan çıkarak bilinmeyen , henüz gözle görünmeyen bazı hususlar hakkındaki düşüncelerini hipotez kurarak belirler . Sonra hipotezini deney ve gözlemlerle tekrar test eder ve doğrulanmayan tahminleri  ayıklar . Sonuçta , doğrulanan hususlardan oluşan bulgular teori (kuram ) olarak belirlenir . Teori terimi gerçekleşme olasığı yüksek ve güvenilirliği  fazla olan ifadelerdir. Çeşitli araştırmacılar tarafından tekrar tekrar kabul edilen hipotezlerin aksi ispatlanıncaya kadar bilimsel teoriler olarak kalır.

Biyoloji bilimi , sepep - sonuç ilişkisine dayalı gözlemlerle , evrenin maddi tarafını inceleyerek elde ettiği bulguları , teori veya kanunlar halinde topluma sunar . Bilimde gözlem veya deneylerden elde edilen , bulgular insanın bilgi birikimi ve düşünsel yeteneği ile teori veya kanun haline getirilmektedir. Ancak bilimsel yöntemin de sınırları vardır. Bilimsel yöntemle ileri sürülen iddiaların test edilebilir olması gerekir. Bu durum bir bakıma sınırlayıcı bir faktördür.

Akademisyen  yayınevi  Biyoloji  biliminde  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

https://www.akademisyen.com internet adresimizden Biyoloji  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.