Katalog

Aktif Filtreler:
  Yayınevi
  • Anatomi

   Anatomi, insanın normal yapı ve fonksiyonlarını  inceleyen ,  özel fiziksel özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır. Yunanca "çıkarmak" anlamına  gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome" dan üretilmiş bir kelimedir. Keserek ayırma ,  parçalama anlamına gelmektedir. Anatomide kullanılan temel eğitim aracı kadavra ' dır.

   2300 yıllık bir tarihi olan anatomi,1800'lu yıllarda en prestijli bilim dallarından biri olarak kabul edilmiştir.

   Avrupalılar tarafından Avicenna olarak tanınan İbn-i Sina (M.S.980-1037)Tıp kanunu kitabında anatomi ve fizyoloji konularına yer vermiştir. Bu büyük düşünür kitaplarında Hippocrates ve Galenos'un bilime katkılarından da faydalanmıştır. Daha sonraki dönemlere ise dini inançlar ve ön yargılar yüzünden anatominin tamamen ihmal edildiği karanlık bir döneme girilmiştir. Sonrasında  Avrupa 'da başlayan yenilikçi hareketler anatomik çalışmaları da hızlandırmıştır. Anatomi , ancak 16. yüzyılda bağımsız bir bilim dalı haline gelebilmiştir. Mikroskobun keşfi sayesinde anatomi , görülemeyen yapıları da inceleme olanağına kavuşmuştur. Günümüzde çalışmaların canlı insan üzerinde de sürdürülmesi sonucunda, anatominin çeşitli fizyolojik fonksiyonlarla ve klinik bilimlerle olan bağlantıları da araştırılabilmektedir. 

   Akademisyen yayınevi  Anatominin  Makroskobik, Mikroskobik ve Gelişim dallarında yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden anatomi hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz. 

  • Biyofizik
  • Fizyoloji
  • Histoloji ve Embriyoloji

   Histoloji (YUN , histo , zar  ya da doku + logos, bilim ) vücut dokularını ve bu dokuların organları oluşturacak şekilde nasıl düzenlendiğini araştıran bilimdir. Histoloji doku biyolojisinin her yönüyle ilgilidir. Ağırlıklı olarak hücrelerin yapısına  ve her organa özgü işlevleri yeterli düzeyde gerçekleştirmeye yönelik düzenlenişine odaklanmaktadır.

   Dokularda birbiriyle etkileşim halinde iki bileşen bulunur ; bunlar hücreler ve hücre dışı ara maddelerdir. Hücre dışı  ara madde kolejen lifçikleri ve bazal zarlar gibi , çoğu karmaşık yapılar oluşturan çeşitli makromoleküllerden oluşur. Hücre dışı madde hücrelere ve hücrelere besin taşıyan sıvıya katkı sağlar , katabolitleri ve salgı ürünlerini uzaklaştırır. Hücre dışı ara madde hücreler tarafından üretilir ve bazen de ara madde ki moleküller tarafından kontrol edilir. Hücreler ve ara madde kapsamlı bir etkileşim sergiler. Hücrelerle , hücre dışı ara madde birlikte işlev gören ve uyaranlara ve baskılayıcılara birlikte yanıt veren bir bütün oluşturur.

   Organlar birkaç dokunun düzenli bir biçimde bir araya gelmesi ile oluşur ve dokuların hatasız bir biçimde bir araya gelmesi her organın ve organizmanın bir bütün olarak işlev görmesini sağlar.

   Hücrelerin ve ara madde bileşenlerinin boyutunun küçük olması histolojiyi mikroskop kullanımına bağımlı kılmaktadır. Biyokimya , moleküler biyoloji, fizyoloji , imünoloji  ve pataloji gibi bilim dallarında kaydedilen ilerlemeler doku biyolojisinin daha iyi anlaşılmasında çok önemli bir yer tutar.

   Histolojik araştırmada kullanılan en yaygın yöntem , ışık mikroskobunun yardımıyla  çalışabilecek histolojik kesitlerin hazırlanmasıdır. Işık mikroskobu altında dokular, içinden ışık geçecek şekilde aydınlatılarak incelenir.

   Akademisyen  yayınevi  Histoloji  biliminde  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden Histoloji  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

    

  • Optisyenlik

   Hekim Hakları ve Yasal sorumluğu hakkındaki merak ettiğiniz her türlü soruya kaynak olan güncel içerikli yayınlanmış bir çok kitabı www.akademisyen.com internet adresinden uygun fiyatlar ile satın alabilirsiniz.Sitemizde bulamadığınız kitapları iletişim sayfamızdan bize yazabilirsiniz. 

  • Odyoloji

   odyoloji ,dil,duyma,kbb,kulak burun boğaz,odymetri,

  • Tıbbi Biyokimya

   Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya terim olarak kısaca canlının kimyası olarak da adlandırılır.

   Biyokimya; canlılar ile ilgili fizik ,kimya, ve biyoloji gibi temel bilim alanlarında , beslenme ve çevre olaylarına kadar birçok bilim dalı ile bağlantılıdır.

   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 'ne göre sağlık ; fiziksel ,ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik içerisinde bulunmak olarak tarif edilmektedir. Hastalıklar ise moleküllerin, kimyasal reaksiyonların  veya biyokimyasal olayların bozulması sonucunda meydana gelmektedir. O halde bütün hastalıkların biyokimyasal temelleri bulunmaktadır.

   Biyokimya  Bilimi , öncelikli olarak sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar .Örneğin; sağlıklı beslenme olarak tanımlanan kavram , tümüyle biyokimyasal temeller üzerine oturur. Vitaminler, su ve mineraller , proteinler, lipidler  ve karbonhidratların dengeli ve düzenli bir biçimde alınması ile insan vücudunun ihtiyaç duyduğu sağlıklı beslenme temin edilir. Kanser ve kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunmak için önerilen sağlıklı beslenme yöntemlerinin de biyokimyasal temelleri vardır.

   Hastalıkların tanısında kullanılan labaratuvar testlerinin büyük bir kısmı biyokimya testleri veya biyokimya esaslı testlerdir. Bu testler hastalığın sadece tanısında değil , prognozun belirlenmesinde ,  tedavinin takibinde ve iyileşme sonrası kontrollerde de kullanılmaktadır.

   Birçok hastalığın tedavisi de  biyokimya biliminden yararlanılarak yapılmaktadır. Biyokimya temel tıp bilimlerinin yanı sıra klinik tıp bilimleri için de çok önemli bir bilim dalıdır. Endokrinolojide hormanal hastalıkların tanı ve tedavisinden ,  immünoloji ve genetiğe kadar  tüm klinik bilimlere ışık tutmaktadır. Tıbbın yanı sıra eczacılık , veteriner hekimlik ,beslenme ve diş hekimliği gibi diğer branşlar da biyokimya bilimini geniş ölçüde kullanmaktadır.

   Akademisyen  yayınevi Biyokimya biliminde ve ışık tuttuğu diğer bilim dallarında da yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden Biyokimya hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

  • Tıbbi Biyoloji
  • Tıbbi Mikrobiyoloji

   Mikrobiyoloji , tek hücre ya da hücre kümeleri şeklinde var olan geniş ve çeşitli bir mükroskopik organizmayı inceler .Mikroskopik olup hücreler olmaya virüsler de inceleme alanındadır.

   Çıplak gözle doğrudan görülemeyen varlıklar olan mikroorganizmalardaki kadar yoğun biyolojik  çeşitlilik , başka hiç bir yerde gözlenemez . Mikroorganizmaların biçimsel ve işlevsel açıdan incelenmesi , biyokimyasal özellikler ya da genetik mekanizmalar olsun bizi biyolojik bilginin sınırlarına götürür. Dolayısı ile bilimsel bir hipotezin değerini de ölçen özgünlük gereksinimi mikrobiyolojide tam karşılığını bulur. Mikrop  dünyasındaki çeşitlilik , bu temelin öteden beri var olduğu bir alan sunmaktadır.

   Bilimin uygulamalı alanında aşırı gelişen kol olan önceden bilme (prediction) , yöntemsel ve kurumsal yaklaşımların karışımı ile oluşturulmuş bir üründür. Biyokimya , molekülerbiyoloji ve genetik alanları mikroorganizmaların incelenmesi için gerekli araçları sağlarlar. Aslında mikrobiyoloji bu bilimsel disiplinlerin ufkunu genişletmiştir. Böyle bir alışveriş bir biyolog tarafından tüm katılımcıların yararlandığı bir yardımlaşma (mutualism) şeklinde tanımlanabilir . Likenler mikrop yardımlaşmasının bir örneğini oluştururlar. Biyolojide yardımlaşmaya farklı organizmaların devamlı birlikteliğini tanımlayan ortak yaşam (symbiosis) adı verilir.Eğer alışveriş sadece bir tarafın yararına gelişiyorsa bu birliktelik parazitlik biçiminde tanımlanır.

   "Yardımlaşma " , "ortak yaşam " ve "parazitlik " terimleri ekoloji bilimi ile ilişkilidir ve mikrobiyolojide çevre biyolojisinin ilkelerine kesinlikle uyulur.

   Akademisyen yayınevi ,Mikrobiyoloji biliminin yanında bu bilimin ışık tuttuğu diğer bilim dallarına yönelik ve merak ettiğiniz tüm sorulara cevap verebilecek en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden Mikrobiyoloji  hakkında her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

    

  • Tıp Eğitimi ve Bilişimi
  • Biyoistatistik
  • Tıbbi Ekoloji ve...
  • Sualtı Hekimliği ve...
  • Tıp Tarihi ve Tıp Etiği

   Tıp Tarihi Deontoloji Sözlük

  • Tıbbı İstatistik Araştırma
  • Tıp ve Sağlık Hukuku
  • Tıbbi Dökümantasyon ve...
  sayfa başına


  Temel Tıp Bilimleri