Katalog

Aktif Filtreler:
  Yayınevi
  • Acil Tıp

   Hastanelerde acil servis yönetimi için gerekli olan tüm bilgileri içeren Acil Servis Yönetimi kitabından, Acil Tıp sınavına hazırlık kitaplarına kadar Acil Servis sağlık çalışanları, doktorlar ve hemşireler için basılan tüm Tıp Yayınlarını sitemizde bulabilirsiniz 

  • Adli Tıp
  • Aile Hekimliği   
  • Çocuk Sağlığı ve...

   İyi ve sağlıklı beslenme, çocukların yaşamlarını değiştirebilir, fiziksel ve zihinsel gelişmelerini iyileştirebilir, sağlıklarını koruyabilir ve gelecekteki üretkenlik için daha bu günden sağlam temeller atılabilir.

   Gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük 200 milyonu aşkın çocuk kötü beslenmektedir. Konu hakkında Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Kofi Annan'ın 1998'de yaptığı konuşmada vermiş olduğu "Gelecekteki dünyanın kimi olgularına göz atmak için süper bilgisayarlarla yapılacak tahminlere gerek yok.Gelecek bin yılın pek çok yönü, çocuklarımıza bugün nasıl baktığımıza göre biçimlenmektedir. Yarının dünyasını elbette bilim ve teknoloji de biçimlendirebilir. Ama bu dünya ,başka her şeyden çok çocuklarımızın zihinlerinde ve bedenlerinde daha bugünden biçimlenmektedir. "mesajı kötü beslenen çocuklar ve daha genel anlamda dünyamız için özellikle ivedilik taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde her yıl meydana gelen 12 milyon 5 yaş altı çocukların ölümünün yarısından çoğunda yetersiz beslenmenin rolü vardır. Yetersiz beslenen çocuklar, çok büyük eğer taşıyan zihinsel yeteneklerinden de kayba uğrayabilmekktedirler. Gene yetersiz beslenme yüzünden daha sık hastalanmaktadırlar. Yaşasalar bile, bu yaşam bir takım kalıcı zihinsel ve bedensel özürlülerle süren bir yaşam olmaktadır.

   Dünya beslenme sorununu nasıl çözeceğini bilmektedir. Yerel topluluklar,hükümet dışı kuruluşlar, hükümetler ve uluslar arası kuruluşlar  arasındaki işbirliği için güçlü bir temel oluşturulduğunda gelecek (ve çocuklarımızın yaşamı) bizim istediğimiz ve onların hak ettikleri yönde biçimlenebilir. Sağlıklı bir büyüme ve gelişme daha ileri üretkenlik,toplumsal eşitlik ve barış böyle sağlanır. Bunun yanında da Endüstrileşmiş ülkeleri gelişmekte olan dünyanın çocuklarına daha çok yardım yapma yönünde uyarmalıyız.

   1920 yılında Mustafa Kemal çocuklarla dünyanın geleceği arasındaki ilişkiyi görüp yurtta ve cihanda barış için alınacak önlemlere işaret etmek için Ulusal Egemenliği Çocuk Bayramı ile taçlandırıyordu. İnsanlık bu gerçeği 20. yüzyılın son günlerinde kavrar gibi olmuştur.

   Çocuk hastalıkları ve beslenmesi hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden çocuk sağlığı hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

    

  • Çocuk ve Ergen Ruh...
  • Deri ve Zührevi...
  • Enfeksiyon Hastalıkları...
  • Endokrinoloji   
  • Fizik Tedavi ve...

   Tıbbi anlamda rehabilitasyon,sakatlıkların yoğun bir biçimde ortaya çıktığı, sosyal ve ekonomik sorunların arttığı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kısmen,İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde daha ciddi ve yaygın bir şekilde başlamıştır.

   Fiziksel tıbbın kökü, çeşitli fiziksel alanların faydalı etkilerinin fark edildildiği eski çağlara kadar uzanır. İlk çağlarda Çin ve Hindistan da kas ve eklem ağrıları için tedavi egzersizleri olarak kabul edebileceğimiz bazı hareketler yapılmaktaydı. Eski Yunanda mabetlerin yanında "gymnasia" denilen salonlarda sağlığın devamı veya tekrar kazanılması için değişik türde egzersizler uygulanmaktaydı. Masaj tarih boyunca terapatik bir araç olarak kullanılmıştır. Manipulasyon ve traksiyon en az Hipokrat (M.Ö. 460-377) zamanından beri bütün dünyada uygulanmaktadır. Hipokrat, kullanılmamaya bağlı atrofileri egzersizle tedavi etmiş ve şişman hastalara yürümeyle zayıflamayı önermiştir. Helioterapi ve hidroterapi, Roma İmparatorluğu zamanında ve daha önceleri biliniyor ve uygulanıyordu. İsa'dan yıllar önce torpido balığının saldığı statik elektirik tedavi amacıyla kullanılmıştır. Başlangıçta ampirik olarak kullanılan bu tedavi araçları, giderek daha bilimsel temele oturtularak rehabilitasyon yöntemleri haline gelmişlerdir.

   Onyedinci yüzyılda, Otto von Guericke sürtünmeyle statik elektirik elde etmiş, bunu onsekizinci yüzyılda Benjamin Franklin hastalarının tedavisinde kullanmıştır. Elektrik enerjisinin fizyoloji ve tedavide bilimsel kullanılışının İtalyan Luigi Galvani' nin çalışmaları ile onsekizinci yüzyılın sonunda başladığı genellikle kabul edilmektedir. Onsekizince ve Ondokuzuncu yüzyıllarda, Galvani ve Faradi akımları önemli tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır.

   Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde "fizik tedavi" olarak başlayan, daha sonra "fiziksel tıp" denilen bu bilim dalı, yirminci yüzyılın ikinci yarısında fiziksel tıbba, "rehabilitasyon" eklenerek "fiziksel tıp ve rehabilitasyon" adını almıştır. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kısaca "fiziyatri" de denilmektedir. Dünyadaki tarihsel gelişmeler benzer şekilde ülkemizde de cereyan etmiştir.

   Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

    

  • Gastroenteroloji   
  • Geriatri
  • Geleneksel ve...

   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

  • Göğüs Hastalıkları   
  • Halk Sağlığı
  • Hematoloji
  • İnfeksiyon Hastalıkları
  • Kardiyoloji   
  • Nefroloji   
  • Nöroloji

   Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi ile kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi haricindeki tedavi yöntemlerinin uygulanmasından sorumlu tıp bilim dalıdır.

   Sinir sistemi ve hastalıkları ile ilgili metinleri M.Ö. 3000-4000 yıl önceye ait eski mısır papürüslerine kadar uzandığı anlaşılıyor. Özellikle hipokrat (M.Ö. 460-370)ile başlayıp M.S.2.yy dan Bergamalı Galen'le devam eden dönemde sinir sisteminin yapısı ve hastalıklarında ortaya çıkan tablolarla ilgili doğru görüşlerin ileri sürüldüğünü anlıyoruz.Greklerde insan vücudunda nekropsi yapılmadığından , Hipokrat beyin anatomisi üzerindeki çalışmalarını başlıca keçilerde gerçekleştirmiştir. Birçok nörolojik hastalıklardaki gözlemlerinin yanı sıra o güne kadar doğa üstü nedenlere bağlı olduğu düşünülen epilepsinin bir beyin hastalığı olduğunu ileriye sürmüş tek taraflı konvünsiyonları , nöbete öncelik eden aura'yı tanımlamıştır.

   Batıda Rönesansın getirdiği uyanışla birlikte hekimlikte pozitif düşünce ve deney yolunun açıldığı dikkat çekiyor.

   Kuşkusuz geçen yüzyıllar içinde ,nörolojinin en büyük gelişmesi 1800 'lü yıllarda olmuştur.

   Nöroloji, gün geçtikçe kendi içinde ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket sistemi bozuklukları, beyin damar hatalıkları, alzheimer hastalığı, bunamalar ve uyku bozuklukları gibi ayrıca özen gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Nöroloji tıp bilim dalı, 19. yüzyılda ruh hastalıklarını da içinde barındırır iken, 20. yüzyıldan sonra ruh hastalıkları psikiyatri bilim dalı olarak ayrılmıştır. Bu alanların tümünde ciddi bir laboratuvar arka planının yanı sıra diğer tıp alanları ile multidisipliner bir ilişki içinde devam ettiği görülmektedir.

   Akademisyen yayınevi  Nöroloji biliminde yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden Nöroloji hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

  • Nükleer Tıp
  • Onkoloji
  • Psikiyatri

   Kişinin subjektif hayatının bozulması, diğer kişiler ve toplumla olan ilişkilerinin aksamasına sebep olur. Psikiyatri , insanın davranış ve uyum bozukluklarını inceleyen bilim dalıdır. İstenmeyen şahsiyet problemlerinin sebeplerini, gelişmesini ve belirtilerini araştırır ve bu bozuklukların düzeltilmesini gaye edinir.

   Psikiyatrinin tarihi uygarlık tarihi ile eşzamanlı gelişim göstermiştir. İnsanın çevre ile ilgili bilgileri arttıkça iç dünyasına da ilgisi artmıştır. Böylece ilk çağdan itibaren birçok bilim adamı ve filozof psikiyatriye katkıda bulunmuştur.

   Psikiyatri kökenini sosyal bilimlerden alır. Bu nedenle gelişiminin ilk yıllarında sosyal bilimler ve felsefeden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu etkilere karşın zaman içinde gelişerek pozitif bilimler içinde yerini almıştır.

   Eski çağlarda ruhsal olaylar anemistik bir yaklaşımla açıklanmaya çalışıyordu.Bu görüşe göre dünya çeşitli ruhlar,cinler,ve bir takım doğa üstü güçler ve tanrılar tarafından yönetilmekteydi. Bu görüşe koşut olarak din ve inançlarla hekimlik, tarih boyunca uzun süre yakın ilişki içinde olmuştur. Hastalıklarla ilgili görüş ve düşünceler de bu görüşten büyük ölçüde etkilenmiştir. Ruhsal hastalıklar bu yaklaşıma uygun olarak kötü ruhlar ve cinlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Tedavi yöntemleri de büyük ölçüde bu görüşe uygun olmuştur. Ancak zaman zaman bu görüşten kendini kurtarabilen yaklaşımlar da ortaya çıkabilmiştir.

   Anemistik düşücenin etkisi Ortaçağ boyunca devam etmiştir. Avrupa'da binlerce insan şeytanlarla ve cinlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle yakılmıştır.

   Fakat yıllar ilerledikçe bu yöntemlerin doğru olmadığı ortaya çıkmış ve günümüzde psikiyatrik hastalıklar, çeşitli metodlarla tedaviye çalışılır hale gelmiştir.  İlaç tedavisi, psikoterapi, elektroşok tedavisi bunların başında gelmektedir. Ruhi bozukluklar, iki ana bölümde incelenir: Bunlar psikotik rahatsızlıklar ve psikotik olmayan hastalıklardır.

   Bu hastalıklar ve Psikiyatri hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden psikiyatri  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

    

    

  • Radyasyon Onkolojisi
  • Radyoloji
  • Romatoloji
  • Spor Hekimliği
  • Tıbbi Farmakoloji

   Farmakoloji , kimyasal süreçler aracılığı ile ,özellikle de düzenleyici moleküllere bağlanarak ve normal vücut işlevlerini , aktive ya da inhibe ederek ,yaşayan sistemlerle etkileşen maddelerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu maddeler , hastada yararlı bir tedavi edici etkiye ulaşmak  veya hastayı enfekte eden parazitlerdeki düzenleyici süreçler üzerindeki toksit etkileri için uygulanmış kimyasallar olabilir. Böylesine önemli terapotik uygulamalar , genellikle hastalığı önlemek , teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılan maddelerin bilimi olarak tanımlanan tıbbi farmakolojinin esas rolü olarak değerlendirilebilir.

   Tarih öncesi insanlar hiç şüphesiz birçok bitki ve hayvansal maddenin yararlı ya da toksit etkilerini farketmişlerdir. Çin ve Mısır antik yazılı kayıtları ile Hint gelenekleri bir kısmı günümüzde hala yararlı oldukları bilinen çeşitli tipte ilaçları listelemektedir. Aslında bunların çoğu yararsız hatta zararlıdır. 1500'lü yıllardan günümüze kadar ara sıra tıbba rasyonel metodlar kazandırmak için çabalar olmuş ancak hiçbiri ,tüm biyoloji ve hastalığı ,deney ve gözlem yapmaya ihtiyaç duymadan açıklamayı amaçlayan baskın düşünce sistemleri sebebiyle , başarılı olamamıştır.

   Farmakoloji bilimi hakkında ki tüm bu tarihsel süreci anlatan , geçmişten günümüze kadar gelen süreçte kullanılan ilaçlar hakkında merak ettiğiniz tüm konular ve kafanıza takılan tüm sorulara yanıt veren kitapları Akademisyen yayınevi sizin için bir araya topladı.

   En güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı https://www.akademisyen.com internet adresimizden en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

  • Tıbbi Genetik

   Biyoloji genel anlamda canlılar alemini inceleyen bir bilimdir. Yeryüzünde milyonlarca canlı türü bulunmaktadır. Canlının evrenin evrimi içinde ilk kez ortaya çıkışı , ilk canlıların geçmişte kalan fosil türlere ve günümüzde yaşayan türlere çeşitlenmesi ( evrimleşmesi ) , canlıların birbirleri ile ve çevre ile olan ilişkileri , canlının moleküler düzeyden hücre , doku , organ ve organ sistemleri düzeyine organizasyonu , canlının üremesi ve kalıtım yolu ile biyolojik mirasını gelecek kuşaklara aktarma ilkelerinin incelenmesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin temel konularını oluşturmaktadır.

   Biyoloji Biliminin , bilinmeyenleri sorgulamada kullandığı ortak ilkeleri vardır. Bilimsel yöntem olarak tanımlayabileceğimiz bu ilkeler belli aşamalarda uygulanır .

   Bilim insanı , önce merak ettiği bir konu hakkında kafasında bazı sorular geliştirir , sonra o sorulara cevap bulabileceği gözlemler veya deneyler yapar. Elde ettiği verileri toparlayarak bazı genel sonuçlar çıkarmak üzere verilerin analizini yapar . Bu genel sonuçlardan çıkarak bilinmeyen , henüz gözle görünmeyen bazı hususlar hakkındaki düşüncelerini hipotez kurarak belirler . Sonra hipotezini deney ve gözlemlerle tekrar test eder ve doğrulanmayan tahminleri  ayıklar . Sonuçta , doğrulanan hususlardan oluşan bulgular teori (kuram ) olarak belirlenir . Teori terimi gerçekleşme olasığı yüksek ve güvenilirliği  fazla olan ifadelerdir. Çeşitli araştırmacılar tarafından tekrar tekrar kabul edilen hipotezlerin aksi ispatlanıncaya kadar bilimsel teoriler olarak kalır.

   Biyoloji bilimi , sepep - sonuç ilişkisine dayalı gözlemlerle , evrenin maddi tarafını inceleyerek elde ettiği bulguları , teori veya kanunlar halinde topluma sunar . Bilimde gözlem veya deneylerden elde edilen , bulgular insanın bilgi birikimi ve düşünsel yeteneği ile teori veya kanun haline getirilmektedir. Ancak bilimsel yöntemin de sınırları vardır. Bilimsel yöntemle ileri sürülen iddiaların test edilebilir olması gerekir. Bu durum bir bakıma sınırlayıcı bir faktördür.

   Akademisyen  yayınevi  Biyoloji  biliminde  yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden Biyoloji  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

  • Yoğun Bakım   
  • İmmünoloji
  • İç Hastalıkları
  sayfa başına


  Dahili Tıp Bilimleri