Katalog

Aktif Filtreler:
  Yayınevi
  • Anesteziyoloji ve...
  • Ağız, Yüz ve Çene...
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi
  • Göğüs Cerrahisi
  • Göz Hastalıkları   
  • Çocuk Cerrahisi
  • Genel Cerrahi
  • Kalp Damar Cerrahisi
  • Kadın Hastalıkları ve...
  • Kulak Burun Boğaz

   Ülkemizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisiyle ilgili bilimsel yayınlar giderek artmakta ve bu artış bilim dalımızın temel alanları yanında yeni gelişen güncel konuları da kapsamaktadır.

   Bu yayınların bir bölümünü, değeri akademik çerçevelerce kabul edilen yabancı kaynaklı bilimsel eserlerin Türkçeye kazandırılmış şekilleri oluştururken benzer nitelikte yerli yayınlar ile güncel konulara ait çalışmalarda bunlara eklenmektedir.

   Özellikle 1970'li yıllardan itibaren tıbbın hizmetine giren yüksek teknolojik gelişimler (US, BT, MRI, PET vb.) sonucu bilim dalımızı da yakından ve ciddi şekilde ilgilendiren değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak organ, sistem ve organizma bazında çok yeni farklı ve faydalı bilgiler veren görüntüleme teknikleri hastalıkların patogenez ve buna bağlı olarak tedavi prensiplerinde de yeni girişimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Multi disipliner niteliği olan bu girişimlerde başarının temel şartının ekip çalışması olduğu gerçeği net bir şekilde göz önüne serilmiştir.

   Bu gerçekten hareketle ülkemizde KBB pratiğinde de farklılaşma veya seksiyonlaşma gibi şekli bölümler yanında fiili ayrılmalarında başladığı görülmektedir. Bu şekilde bilim dalımızda yurt dışına paralel şekilde ve işbirliği içinde en yeni gelişmeler de uygulama alanı bulur hale gelmiştir. bu çalışmalara ait kongre sempozyum kurs gibi bilimsel etkinliklerle ilgili yayınlar ile otörlere ait konuya özgün eserler başarılı bir şekilde bilimin hizmetine sunulmaktadır.

   Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve bu hastalıklar hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış, en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden Kulak Burun Boğaz hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

  • Ortopedi ve...
  • Plastik Rekonstrüktif...
  • Tıbbi Patoloji      

   Patalojinin sözlük anlamı, hastalık (pathos) bilgisidir. Bu bilim dalı hastalıkları ve hastalarda bunlara hücreler, dokular ve organlar düzeylerinde eşlik ederek belirti ve semptomları meydana getiren değişikliklerin nedenlerini araştırır. Öğrencilerin pataloji ve tıp eğitimleri boyunca her zaman karşılaşacakları, önemli iki terim vardır;

   Etiyoloji hastalığın, arka plandaki nedenler ve değişikliğe yol açan faktörler de dahil olmak üzere kaynağıdır. Hipertansiyon, diyabet ve kanser gibi en fazla karşılaşılan hastalıkların, kalıtsal genetik yatkınlık ve çeşitli çevresel tetikleyici faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda geliştiği artık açıkça bilinmektedir. Hastalıkların arka planındaki genetik ve çevresel faktörlerin araştırılıp ortaya konulması, modern tıbbın üzerinde çalıştığı önde gelen bir konudur.

   Patogenez, hastalığın gelişmesi ile sonuçlanan basamaklar anlamında kullanılan bir deyimdir. Etiyolojik faktörlerin ve moleküler değişikliklerin; hastalığı karakterize eden, spesifik fonksiyonel ve yapısal anormallikleri nasıl tetiklediğini anlatır. Etiyoloji bir hastalığın nasıl geliştiğini belirlerken, patogenez o hastalığın nasıl geliştiğini ortaya koyar.

   Hastalığın etiyolojisinin ve patogenezinin belirlenmesi, yanlızca o hastalığın anlaşılmasının sağlanması açısından değil, mantıklı tedaviler geliştirilmesi açısından da temel bir ihtiyaçtır. Hastalığın nedenlerini ve gelişmesini açıklayan pataloji böylece, tıp uygulamasının bilimsel temelini oluşturur.

   Patologlar klinik uygulamada tanı koymak ve tedavi yönlendirmek için, hücrelerin ve dokuların makroskopik veya mikroskopik görünümlerini (morfoloji) ve kan, idrar gibi vücut sıvılarındaki biyokimyasal değişiklikleri tanımlar. Patologlar ayrıca, hasara yanıt olarak hücrelerde, dokularda ve organlarda gelişen biyokimyasal, yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli moleküler, mikrobiyolojik ve immünolojik teknikler kullanır. Pataloji öğretisi geleneksel olarak genel patoloji ve sistemik patoloji olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bunlardan birincisi, patolojik uyaranlar nedeni ile hemen bütün dokularda meydana gelen, hücre ve doku düzeyindeki değişiklikler; ikincisi ise farklı, özelleşmiş organlardaki reaksiyonlar ve anormallikler üzerinde odaklanır.

    

   Akademisyen yayınevi  Patoloji bilimi hakkında yayımlanmış ,en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden patoloji hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

  • Üroloji   
  sayfa başına


  Cerrahi Tıp Bilimleri