Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı - Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat Daha büyük görüntüle

E-Kitap (PDF)

Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat ( AYBAK 2018 Eylül )

15776

Akademisyen KitabeviISBN: 9786052581261
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 277

10,00 TL

(0 puan)
 

Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık ve sosyal bilimler, kültürel ve sanatsal konular dahil 750 kitabı yayımlamanın gururu içindedir. Uluslararası yayınevi olmanın alt yapısını tanımlayan Akademisyen, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmanın yanında, küresel bir marka yaratmanın peşindedir.

 

Bilimsel ve düşünsel çalışmaların kalıcı belgeleri sayılan kitaplar, bilgi kayıt ortamı olarak yüzlerce yılın tanıklarıdır. Matbaanın icadıyla varoluşunu sağlam temellere oturtan kitabın geleceği, her ne kadar yeni buluşların yörüngesine taşınmış olsa da, daha uzun süre hayatımızda yer edineceği muhakkaktır.

 

Akademisyen Yayınevi, kendi adını taşıyan “Bilimsel Araştırmalar Kitabı” serisiyle Türkçe ve İngilizce olarak, uluslararası nitelik ve nicelikte, kitap yayımlama sürecini başlatmış bulunmaktadır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında gerçekleşecek olan yayımlama süreci, tematik alt başlıklarla devam edecektir. Yaklaşık 30 kitapla başlayan bu süreci destekleyen tüm hocalarımıza ve arka planda yer alan herkese teşekkür borçluyuz.

 


"Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı - Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat" Kitabının İçindekileri:

Bölüm 1 Mersin/Olba Antik Kenti Zooarkeoloji Çalışmaları 
Prof. Dr. Okşan BAŞOĞLU

Bölüm 2 M.Ö. 6-4. Yüzyıllar Arasında Propontis’in Güneydoğusunun
Siyasi Tarihi 
Dr. Hüseyin ERPEHLİVAN

Bölüm 3 Diyarbakır / Salat Tepe Orta Tunç Çağı İnsanları
Prof. Dr. Okşan BAŞOĞLU

Bölüm 4 Büyük Tarihçi Si Ma Qian 司马迁 ve Eseri Shi Ji史记
Dr. Öğr. Üyesi NURCAN KALKIR

Bölüm 5 İslamiyetin Doğuşundan X. Yüzyıla Askeri ve Ticari
Eksende Bizans-İslam Dünyası Arasındaki İlişki
Dr. Mehmet Ertan BAMYACI,
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin GÜÇLÜAY

Bölüm 6 Dulkadir Beyliği Döneminde Sosyal ve Kültürel Hayat’a
Dair Bir Araştırma
Dr. Öğr. Gör. Mehibe ŞAHBAZ

Bölüm 7 Karabağnameler Çerçevesinde Karabağ Hanlığı’nın
Siyasi ve Askeri Tarihi 
Zühre Nur PEHLİVAN

Bölüm 8 Osmanlı Hâkimiyetinde Pirlepe Merkez ve Kırsalında Nüfus
(XV. - XVI. Yüzyıl)
Dr.Öğr. Üyesi Nurullah KARTA
Bölüm 9 XVI. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın İlk Yarısına Emirdağı Bölgesinde
Konar-Göçer Yörük Cemaatlerinin İskȃnı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAZEYBEK

Bölüm 10 Ahmed Câvid Bey’in Müntehabât İsimli Eserinin Kaynaklarından
Enverî Tarihi’nin Birinci Cildi
Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye KOÇAK

Bölüm 11 Ortaçağ’dan 20’İnci Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Avrupa
Toplumunda Yahudi Karşıtlığının Antisemitizme Evrimi
Dr. Caner Övsan ÇAKAŞ

Bölüm 12 Sultan Ahmed Camii Hat ve Hattatları
Dr. Aliye ÖTEN

Bölüm 13 II. Abdülhamid Döneminde Kız Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü
İstanbul Rüştiyelerinin ve Öğrenci Kıyafetlerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mine CERANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Arzu BOY

Bölüm 14 Osmanlı Reform Çağından Cumhuriyet’e Prens Sabahattin’in
Düşünce Dünyası ve Önemi
Dr. Öğr. Gör. Bahar GİDERSOY

Bölüm 15 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Antalya’da Yetişkin Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Nursel GÜLCÜ

Bölüm 16 Tek Parti Dönemi Gazete Kapatma Cezalarının
Nedenleri ve Uygulanışı
Dr. Öğr. Üyesi Önder DENİZ

Bölüm 17 T.C. Hariciye Nezareti Siyasi İstihbarat Servisi Raporlarında
Mançurya Meselesi (1932-1933)
Dr. Öğr. Üyesi Erdem KARACA

Bölüm 18 Gençliği ve Halkı Aydınlatma Boyutu İle 19 Mayıs Kutlamaları 
Dr. Öğr. Üyesi Turgut İLERİ

Bölüm 19 Türk Tarihinde ve Kültüründe Göç
Dr. Öğr. Üyesi İsa KALAYCI

Bölüm 20 Tebriz’de Kaçar Hanlığı Dönemine Ait İki Konak:
(Haydarzâde Konağı ve Muhammed Salmasi Konağı)
Dr. Öğr. Üyesi Sahure YARİŞ

Bölüm 21 Bizans İmparatorluğu’nun Sosyal Yapısı İçinde
Kadının Konumu
Sezgin GÜÇLÜAY
Ülkü AKDEMİR
Mehmet Ertan BAMYACI


ISBN9786052581261
Basım Yılı2018
Sayfa Sayısı277
Kitap DiliTürkçe
Editör(ler)Osman KÖSE

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat ( AYBAK 2018 Eylül )

Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat ( AYBAK 2018 Eylül )

Yorum Yaz

Yorumlar (0)

henüz yorum yapılmamış
Yorum yazın
 
Puan:
İsim:
Yorum: