Onkolojik Aciller Daha büyük görüntüle

Onkolojik Aciller - Ali Murat SEDEF

25713

Akademisyen Kitabevi

Ücretsiz Kargo

ISBN: 9786257409995
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 576 sayfa 16 x 24 70 gram 1. Hamur

150,00 TL

120,00 TL

-20%

Onkoloji alanındaki tüm dünyanın yakın takip ettiği bilimsel gelişmeler ışığında günümüzde artık sistemik kemoterapi gibi konvansiyonel tedaviler yerlerini büyük ölçüde immünoterapi, moleküler hedefli ilaçlar ve gen tedavilerine bırakmaya başlamıştır. Bu tedavi seçeneklerinin her biri ayrı ayrı vazgeçilmez önemde olup tedavi seçimleri ve sıralamaları bireyselleştirilmiş tedavi stratejileri sayesinde her hastaya özgü bir şekilde planlanmaktadır. Gerek bu tedavi modalitelerinin yan etkileri gerekse hastalığın doğal seyri gereği acil müdahele gerektiren durumların varlığı yadsınamaz. Dolayısıyla çağdaş tedavi modalitelerinin kullanım alanımıza girmesi Onkolojik Acillerin pratiğimizdeki yerini değiştirmemiştir ve Onkoloji pratiğinde hem hastalarımızın hem de bizlerin yönetiminde zaman zaman zorlandığımız bu konulara güncel yaklaşımları alanında uzman ve akademik vizyonu olan hocalarımızın katkılarıyla hazırladık. Emeği geçen hocalarıma teker teker davetimi kırmayıp verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ayrıca Onkoloji alanında yayımladığımız ve yayımlamayı planladığımız kitapların hazırlanmasında emeği geçen ve her an yanımızda olan başta Akademisyen Yayınevi sahibi Yasin DİLMEN olmak üzere tüm yayınevi çalışanlarına da teşekkür ederim.

Son olarak, akademik yürüyüşümde beni yalnız bırakmayan, iyi ve kötü günlerimde desteğini ve sevgisini esirgemeyen ve ayrıca kitaplarımıza Radyasyon Onkoloğu olarak da katkıları olan kıymetli eşim Dr. Ayşe KÖTEK SEDEF’ e sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle

KISIM I

METABOLİK ACİLLER

Bölüm 1    Acil Serviste Onkolojik Acillere Yaklaşım

Bölüm 2    Onkoloji Hastalarında Semptomatik Anemi Yönetimi

Bölüm 3    Onkoloji Hastalarında Trombositopeni Yönetimi

Bölüm 4    Febril Nötropeni Yönetimi

Bölüm 5    Onkoloji Hastalarında Sepsis ve Septik Şok Yönetimi

Bölüm 6    Malign Hiperklasemi Tedavisi

Bölüm 7    Kemik Koruyucu Tedavilere Bağlı Gelişen Hipokalsemi Yönetimi

Bölüm 8    Onkoloji Hastalarında Uygunsuz ADH Sendromu Nedenleri ve Yönetimi

Bölüm 9    Tümör Lizis Sendromuna Yaklaşım ve Korunma

Bölüm 10  Onkoloji Hastalarında Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım

Bölüm 11  Onkoloji Hastalarında Hipervizkosite ve Yönetimi

Bölüm 12  Kemoterapi ile İlişkili Akut Diyare Yönetimi

Bölüm 13  Güncel Antiemetik Tedavi Stratejileri

Bölüm 14  Onkoloji Hastalarında Mukozit Tedavisi

Bölüm 15  Onkoloji Hastalarında Akut Ağrı Palyasyonu Yaklaşımları

Bölüm 16  Onkoloji Hastalarında Kardiyak Aritmilere Yaklaşım

Bölüm 17  Kranial Lezyonlara Bağlı Gelişen Epileptik Atakların Medikal Yönetimi

Bölüm 18  Moleküler Hedefli Tedavilere Bağlı Gelişen Akut Yan Etkilerin Yönetimi

Bölüm 19  İmmünoterapilere Bağlı Gelişen Akut Yan Etkilerin Yönetimi

Bölüm 20  Onkoloji Hastalarında Derin Ven Trombozu Yönetimi

Bölüm 21  Onkoloji Hastalarında Pulmoner Emboliye Güncel Yaklaşım

 

KISIM II

MEKANİK ETKİLERE BAĞLI GELİŞEN ACİLLER

Bölüm 22  Vena Kava Süperior Sendromu Güncel Yönetimi

Bölüm 23  Vena Kava Süperior Sendromunda Radyoterapi’nin Yeri

Bölüm 24  Malign Plevral Efüzyon’da Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 25  Akut Büyük Hava Yolu Obstruksiyonuna Bağlı Gelişen Dispne Yönetimi

Bölüm 26  Akut Hemoptizi Yönetimi

Bölüm 27  Onkoloji Hastalarında Şilotoraksın Tanı ve Tedavisi

Bölüm 28  Malign Perikardiyal Efüzyon Güncel Yaklaşımları

Bölüm 29  Onkoloji Hastalarında Patolojik Fraktürler İçin Ortopedik Yaklaşımlar

Bölüm 30  Onkoloji Hastalarında Patolojik Fraktürlere Radyoterapi Yaklaşımları

Bölüm 31  Onkoloji Hastalarında Kibas Nedenleri ve Yönetimi

Bölüm 32  Onkoloji Hastalarında Beyin Metastazlarına Radyoterapi Yaklaşımları

Bölüm 33  Omurilik Basılarına Bağlı Gelişen Komplikasyonlar ve Yönetimi

Bölüm 34  Onkoloji Hastalarında Acil Deliryum Yönetimi

Bölüm 35  Sistemik Kemoterapi Sırasında Gelişen Ekstravazasyon Yönetim

Bölüm 36  Onkoloji Hastaların Gelişen Akut İleus Tablosu Güncel Yönetimi

Bölüm 37  Onkoloji Hastalarında Gelişen İntestinal Perforasyonlara Güncel Yaklaşım

Bölüm 38  Onkolojik Hastalarda Mide Çıkış Obstrüksiyonu ve Cerrahi Yönetimi

Bölüm 39  Onkoloji Hastalarında Gelişen Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Cerrahi Yaklaşımlar

Bölüm 40  Malign Asit Yönetimi

Bölüm 41  Onkoloji Hastalarında Akut Hematüriye Yaklaşım

Bölüm 42  Onkoloji Hastalarında Obstrüktif Üropati ve Yönetimi

Bölüm 43  Stereotaktik Radyocerrahi Sonrası Gelişen Akut Toksisite Yönetimi

ISBN9786257409995
Basım Yılı2021
Sayfa Sayısı576 sayfa 16 x 24 70 gram 1. Hamur
Editör(ler)Ali Murat SEDEF
DOIhttps://doi.org/10.37609/akya.352

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Onkolojik Aciller - Ali Murat SEDEF

Onkolojik Aciller - Ali Murat SEDEF

Yorum Yaz