Hemodiyaliz İlkeleri ve Uygulamaları Daha büyük görüntüle

Hemodiyaliz İlkeleri ve Uygulamaları

24229

Güneş Tıp Kitabevi

Ücretsiz Kargo

ISBN: 9789752778313
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 675

165,00 TL

Türk Nefroloji Derneği YayınıdırGüncel bilgilerle donatılmış olan bu kitap, hemodiyalizle uğraşan hekimlerin günlük uygulamalarında başvuracakları işlevsel bir rehberdir.

"Hemodiyaliz,İlkeleri ve Uygulamaları” başlıklı özgün bir kitap ile hemodiyalizle uğraşan diyaliz hekimlerininiç hastalıklar ve pediatri eğitimi alan araştırma görevlilerinin ve nefrologların gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir güncel temel başvuru kitabıdır.

Kronik böbrek hastalığı (KBHdünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudurSon evre KBH ında yaşamın devamı ancak renal replasman tedavileri ile mümkündürÜlkemizde son dönem böbrek hastalığı (SDBHgelişen hastaların yaklaşık %80ini (günümüzde 60.000 civarında850’yi aşan HD merkezinde yaşamlarını sürdürmektedirSDBH dışında hastanede yatan hastalarda özellikle de yoğun bakım hastalarında sıklıkla karşımıza çıkan akut böbrek hasarının ileri evresinde hemodiyaliz ve/veya alternatif diyaliz tedavileri yaşamı kurtaran tedavi yaklaşımlarıdırDiyaliz hasta sayılarının gelecekte daha da artması ayrıca diyabetik ve ileri yaştaki hasta sayılarının giderek artması ile başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere pek çok sistem komplikasyonu olan hastayla uğraşmak zorunda kalacağımız kesindir.

Artan hasta yükünün başarıyla yönetilmesinde ve etkin diyaliz hizmetinin verilebilmesinde yeterli sayı ve nitelikte hekim ve hemşire gücü en önemli faktördür. Türk Nefroloji Derneği (TNDve şubelerinin düzenlediği ulusal ve bölgesel ölçekli toplantılar diyalizle uğraşan hekim, hemşire ve diyaliz teknikerlerinin bilgilerinin yenilenmesine önemli katkılar sağlamaktadırAncak, diyalizle ilgilenen her hekim ve hemşirenin ulaşabileceği güncellenmiş temel bilgileri içeren ve kolay anlaşılabilir özgün basılı materyale olan gereksinim her fırsatta dile getirilmektedir. TND bu bağlamda yıllar içinde diyalizle ilgili birçok özgün ve çeviri kitabın yayımlanmasına katkıda bulunmuşturEllinci kuruluş yılını idrak ettiğimiz TNDbu yıl içinde değişik hedef kitlelere yönelik çeşitli özgün kitapları Türk nefrolojisine kazandırmıştırBu çerçevede "Hemodiyaliz, İlkeleri ve Uygulamaları” başlıklı özgün bir kitap ile hemodiyalizle uğraşan diyaliz hekimlerinin, iç hastalıklar ve pediatri eğitimi alan araştırma görevlilerinin ve nefrologların gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir temel başvuru kitabı yayınlama kararı alınmıştır.

Özellikleri:

  • Altmış sekiz yazarın katkısı ile elli iki bölümden oluşan bu kitapta tıbbi, fizikokimyasalteknik ve pisikososyal yönleri dahil hemodiyalizin bütün yönlerini ele alan bölümlere ek olarak özel gruplarda hemodiyalizezilme sendromubugünlerde yaşadığımız COVID-19 infeksiyonugüncel yasal düzenlemeler ve kardiyopulmoner resüsitasyon gibi önemli konu başlıkları da bulunmaktadır.
  • Her bir bölümü ülkemizin deneyimli ve yetkin bilim insanları tarafından kaleme alınmıştır.
  • Güncel bilgilerle donatılmış olan bu kitabın hemodiyalizle uğraşan hekimlerin günlük uygulamalarında başvuracakları işlevsel bir rehberdirKonuların iç içe girmesi nedeniyle bazı tekrarlardan kaçınmak mümkün olmamıştırAncak bu durumun herbir bölüm içinde konu bütünlüğüne katkı sağladığı düşüncesi ile korunmuştur.
ISBN9789752778313
Basım Yılı2020
Sayfa Sayısı675
Yazar(lar)Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Hemodiyaliz İlkeleri ve Uygulamaları

Hemodiyaliz İlkeleri ve Uygulamaları

Yorum Yaz