Teknoloji Yönetim Becerileri: TR63 Bölgesi Daha büyük görüntüle

Teknoloji Yönetim Becerileri: TR63 Bölgesi

24197

Akademisyen KitabeviISBN: 9786257707961
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 94

25,00 TL

20,00 TL

-20%

1. BÖLÜM

GİRİŞ

1.1. Problem Durumu

1.2. Alt Problemler

1.3. Araştırmanın Amacı

1.4. Araştırmanın Önemi

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları

1.6. Varsayımlar

2. BÖLÜM

KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

3. BÖLÜM

TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE

3.1. Teknoloji Nedir?

3.2. Teknolojinin Tarihi Gelişimi

3.3. Teknolojinin Diğer Disiplinlerle İlişkileri

4. BÖLÜM

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SÜRECİ VE BECERİLERİNİN

İNCELENMESİ

4.1. Teknoloji Yönetim Süreci

4.2. Teknoloji Yönetim Becerileri

4.2.1. Belirleme Becerileri

4.2.2. Seçme Becerileri

4.2.3. Edinme Becerileri

4.2.4. Kullanma Becerileri

4.2.5. Koruma Becerileri

4.2.6. Sonlandırma Becerileri

5. BÖLÜM

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİNİN YERİ VE DÜNYADAKİ

UYGULAMALAR

6. BÖLÜM

TR63 BÖLGESİNDEKİ LOJİSTİK FİRMALARIN TEKNOLOJİ

YÖNETİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR

ALAN ÇALIŞMASI

6.1. Yöntem

6.1.1. Araştırmanın Modeli

6.1.2. Evren ve Örneklem

6.1.3 Veri Toplama Araçları

6.1.4. Verilerin Toplanması ve Yorumu

6.2. Bulgular

6.2.1. Araştırmanın Temel Problemine Yönelik Bulgular

6.2.1.1. “Yaşlarına göre lojistik firması temsilcilerinin anketteki

boyutlara vermiş oldukları cevaplarda istatistiki olarak anlamlı bir

fark bulunmakta mıdır?” sorusuna yönelik bulgular

6.2.1.2. “Katılımcıların cinsiyetleri anketteki boyutlara verdikleri

yanıtlarda istatistiki bir fark ortaya çıkarmakta mıdır?” sorusuna

yönelik bulgular

6.2.1.3. “Anketi cevaplayanların gelir durumları vermiş oldukları

yanıtlarda boyutlar bakımından anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır?”

sorusuna yönelik bulgular

6.2.1.4. “Katılımcıların kıdemleri teknoloji yönetimindeki boyutxi

larla ilgili yöneltilen sorulara vermiş oldukları cevaplarda anlamlı

bir fark oluşturmakta mıdır?” sorusuna yönelik bulgular

6.2.1.5. “TR63 bölgesindeki lojistik firmalarının teknoloji yönetim

becerileri arasındaki ilişkiler ne durumdadır?” sorusuna yönelik

bulgular

6.2.1.6. “Bölgedeki illerin teknoloji yönetimi konusunda vermiş oldukları

cevaplarda anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna yönelik

bulgular

7. BÖLÜM

SONUÇ VE TARTIŞMA

KAYNAKLAR

ISBN9786257707961
Basım Yılı2020
Sayfa Sayısı94
Yazar(lar) Mehmet Ali ORHAN

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Teknoloji Yönetim Becerileri: TR63 Bölgesi

Teknoloji Yönetim Becerileri: TR63 Bölgesi

Yorum Yaz