Lojistikte Güncel Uygulamalar Daha büyük görüntüle

Lojistikte Güncel Uygulamalar

18240

Akademisyen KitabeviISBN: 9786052582817
Basım Yılı:
Basım Sayısı: 1
Sayfa Sayısı: 184

35,00 TL

31,50 TL

-10%

Küreselleşme olgusu ile birlikte işletmeler rekabet üstünlüğü elde edebilecek uygulamalar geliştirebilmek ve büyümelerini devamlı bir hale getirebilmek için maddi sermayenin yanında lojistik ve lojistikteki güncel uygulamalara yoğunlaşmış durumdadır. Özellikle rekabetin küresel boyuta taşınması ile üretim teknikleri, ürün ve hizmetlerin kullanım süreleri, müşterilerin tatmin düzeyleri vb. birçok konu değişime uğramıştır. İşletmelerin başarısı geçmişe nazaran daha esnek, çevik ve çok yönlü, yani sürekli gelişim ve değişimi yönetebilme yeteneği ile ölçülmeye başlanmıştır.

 

İşletmelerin hızlı bir biçimde gelişen ve değişen dış ve iç çevreye uyum sağlamaları, talep tahmin yönetimi, teknoloji ve inovasyon arasındaki ilişki, zamanında kıymetlendirme, örgüt yapısını amaçlar doğrultusunda şekillendirebilme, verimlilik ve karlılık artışı sağlamalarının bir yolu da güncel lojistik uygulamalarından geçmektedir. Güncel lojistik uygulamaları Endüstri 4,0’ın yaşandığı günümüzde helal lojistik uygulamaları, lojistikte CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanımı, yeşil lojistik, lojistikte dış kaynak kullanımı, E-lojistik uygulamaları, lojistik 4.0, lojistik depo yer seçimine yönelik uygulamalar, lojistikte karar destek sistemi uygulamalarına yönelik unsurlar işletmelerin üzerinde dikkatle durması gereken konuların başında gelmektedir. Bu unsurlar; maliyetlerin düşürülmesi, asgari sermaye gereklilikleri ve hizmet kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde etki eden güncel uygulamalardır.

 

Günümüzde işletmeler üretim noktasından tüketim noktasına kadar tedarik zincirinin tüm aşamasında lojistik olgusundan yararlanmakta ancak çeşitli noktalarda yetersizliklerin olması lojistik faaliyetler açısından desteklenmeyi gerektirmektedir. Bu çerçevede sunulan kitap, güncel lojistik uygulamalarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri ele alarak işletmelere yol göstermeyi amaçlamaktadır.

 

Öte yandan işletmelerin dış çevre unsurlarındaki belirsizliğin ve değişimin hızlı olduğu bir ortamda tek başlarına dış pazarlara açılmaları ve küresel riskleri üstlenmeleri yerine diğer lojistik hizmet sağlayıcıların bölgesel yetenek ve olanaklarını kullanmak suretiyle işbirliklerine gitmeleri başarılı olmalarına imkân tanımaktadır. Bu amaç doğrultusunda işletmelere güncel lojistik faaliyetler açısından çeşitli konular ve uygulamalar sunulmuş performans geliştirme açısından konuyla ilgilenen yetkililere kolayca anlaşılabilecek şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.

 

Ayrıca bu kitap güncel lojistik uygulamaları temelinde özgün bir eser olmasının yanında güncel lojistik uygulamaları açısından özgün çözümler oluşturan ve okuyucusuna derin bir bilgi ve bakış açısı katan özel bir eserdir. Elinizdeki bu kitap güncel lojistik uygulamalarına bütüncül bir bakış açısı katan sektörel ve akademik aktörler için bir kılavuz niteliğindeki el kitabıdır. Ayrıca eser lojistik alanında çalışma yapan, lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm yöneticiler ve çalışanlar için faydalı bir eser niteliğindedir.

 

Çalışmanın Birinci Bölümünde Lojistik 4.0 kavramı, Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Etkileri, Endüstri 4.0 ve Lojistik Sorunlara Getirdiği Çözümler, İkinci Bölümünde Helal ve Helal Lojistik Kavramları, Lojistik İş Süreçlerinde Helal Kontrol ve Güvence Faaliyetleri ile Helal Tedarik Zinciri Yönetimi, Üçüncü Bölümünde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Temel Kavramlar, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Lojistik Uygulamalarında Kullanımı, Dördüncü Bölümünde Dış Kaynak Kullanımı, Karşılaşılabilecek Riskler, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Beşinci Bölümünde Yeşil Lojistik Uygulamaları, Lojistik ve Sürdürülebilirlik, Altıncı Bölümünde Lojistikte Karar Destek Sistemi Uygulamaları, Yedinci Bölümünde E- Lojistik Uygulamalarına yer verilmiştir. Son Bölümlerde ise lojistik firmalarında finansal etkinliğin belirlenmesi ve lojistik alanında önem arz eden depo yer seçimi unsurları için karşılaştırmalı, nicel analizler gerçekleştirilmiştir.

 


"Lojistikte Güncel Uygulamalar" Kitabının İçindekileri:

 

  • 1. Bölüm - Lojistik 4.0 Ve Uygulanabilirliği
  • 2. Bölüm - Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Helal Kavramının Uygulanması
  • 3. Bölüm - Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Temel Kavramlar
  • 4. Bölüm - Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı
  • 5. Bölüm - Yeşil Lojistik Uygulamaları
  • 6. Bölüm - Lojistik Uygulamalarda Karar Destek Sistemleri Kullanımı
  • 7. Bölüm - Elektronik Lojistik Uygulamaları
  • 8. Bölüm - Lojistik Firmalarında Finansal Etkinlik
  • 9. Bölüm - Stratejik Bir Lojistik Fonksiyon Olan Depo Yer Seçimi Problemi İçin Karşılaştırmalı Nicel Bir Analiz
ISBN9786052582817
Basım Yılı2019
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı184
Kitap DiliTürkçe
Editör(ler)Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK, Dr. Öğr. Üyesi M. Esra ATUKALP
Ebat "cm"1. Hamur 70 gr, 16 x 24
BISACBUS000000

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Lojistikte Güncel Uygulamalar

Lojistikte Güncel Uygulamalar

Yorum Yaz