Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma Daha büyük görüntüle

Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma

23203

Akademisyen KitabeviISBN: 9786257106290
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 264 sayfa Kağıt: 1. Hamur 70 gr 16 x 24

55,00 TL

44,00 TL

-20%

İçindekiler:

 • Sunuş
 • Önsöz
 • Kısatmalar
 • Giriş
 • BIRINCI BÖLÜM - Hizmet Pazarlaması ve Fiyatlandırma
 • 1.1. Hizmetler ve Özellikleri
 • 1.2. Hizmet Pazarlaması
 • 1.3. Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Karması
 • 1.3.1. Hizmet (Ürün) Bileşeni
 • 1.3.2. Dağıtım Bileşeni
 • 1.3.3. Tutundurma Bileşeni
 • 1.3.4. İnsan (Katılımcılar)
 • 1.3.5. Fiziksel Kanıt Bileşeni
 • 1.3.6. Süreç (Süreç Yönetimi) Bileşeni
 • 1.3.7. Fiyat Bileşeni
 • 1.4. Hizmet İşletmelerinde Fiyatlandırma
 • 1.4.1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma
 • 1.4.1.1. Maliyet Artı Yöntemi
 • 1.4.1.2. Başabaş Noktası Analizi
 • 1.4.2. Talebe Dayalı Fiyatlandırma
 • 1.4.3. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma
 • İKİNCİ BÖLÜM - Liman Hizmetleri Ve Fiyatlandırma
 • 2.1. Deniz Ticareti ve Limanlar
 • 2.1.1. Hizmet Sektörü Olarak Deniz Ticareti
 • 2.1.2. Deniz Ticaretinde Limanlar
 • 2.2. Liman İşletmeleri İçin Çevre Analizi
 • 2.2.1. Liman İşletmeleri İçin Makro Dış Çevre Faktörleri
 • 2.2.2. Liman İşletmeleri İçin Mikro Dış Çevre Faktörleri
 • 2.2.3. Liman İşletmelerinde İç Çevre Faktörleri
 • 2.3. Liman Hizmetlerinde Pazarlama Karması
 • 2.3.1. Liman Hizmet Sunumları
 • 2.3.2. Liman Hizmetlerinde Dağıtım
 • 2.3.3. Liman Hizmetlerinde Tutundurma
 • 2.3.4. Liman Hizmetleri Sunumunda Katılımcılar
 • 2.3.5. Liman Hizmetlerinde Fiziksel Kanıt
 • 2.3.6. Liman Hizmetlerinde Süreç Yönetimi
 • 2.3.7. Liman Hizmetlerinde Fiyat Bileşeni
 • 2.4. Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma
 • 2.4.1. Yazın Taraması
 • 2.4.2. Liman Fiyatlandırmasına İlişkin Türkiye’deki Çalışmalar
 • 2.4.3. Yazın Hakkında Değerlendirme
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Türkiye’de Yönelik Liman Hizmetlerinin Fiyatlandırılmasına Yönelik Ampirik Bir Araştırma
 • 3.1. Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü
 • 3.2. Türkiye’deki Liman İşletmelerinde Fiyatlandırma Faaliyetine Yönelik Araştırma
 • 3.2.1. Araştırmanın Amacı
 • 3.2.2. Araştırmanın Önemi
 • 3.2.3. Araştırmanın Kapsamı
 • 3.2.4. Araştırmanın Metodolojisi
 • 3.2.5. Liman Yöneticileri ile Yapılan Yapılandırılmamış Görüşmeler ve Elde Edilen Bulgular
 • 3.3. Nicel Araştırma Süreci
 • 3.3.1. Örneklem Seçimi
 • 3.3.2. Verilerin Toplanması
 • 3.4. Nicel Araştırma Bulguları
 • 3.5. Nicel Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.6. Nitel Araştırma Süreci
 • 3.6.1. Örneklem Seçimi
 • 3.6.2. Verilerin Toplanması
 • 3.7. Nitel Araştırma Bulguları
 • 3.7.1. Liman Hizmet Tarifeleri Hakkında Karar Alma Sürecine İlişkin Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.2. Rekabet - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.3. Müşteri - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.4. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.5. Liman Yönetim Modeli - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.6. İç Çevre Faktörleri - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.7. Yük Özelliği ve Çeşitliliği - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.8. Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.9. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.7.10. Türkiye’deki Limanlar İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları
 • 3.8. Nitel Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.1. Liman Hizmet Tarifeleri Karar Alma Sürecine İlişkin Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.2. Rekabet - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.3. Müşteri - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.4. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.5. Liman Yönetim Modeli - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.6. İç Çevre Faktörleri - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.7. Yük Özelliği ve Çeşitliliği - Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.8. Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik EldeEdilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.9. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Elde Edilen GörüşmeBulgularının Değerlendirilmesi
 • 3.8.10. Türkiye’deki Liman İşletmeleri İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının
 • Değerlendirilmesi
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Ekler
ISBN9786257106290
Basım Yılı2020
Sayfa Sayısı264 sayfa Kağıt: 1. Hamur 70 gr 16 x 24
Yazar(lar)Kazım Yeni

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma

Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma

Yorum Yaz