Uluslararası Pazarlama Daha büyük görüntüle

Uluslararası Pazarlama

Akademisyen KitabeviISBN: 9786257106443
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 171 sayfa Kağıt: 1. Hamur 70 gr 16 x 24

25,00 TL

20,00 TL

-20%

Uluslar arası pazarlamayı, ev sahibi ülke dışında bir veya birden çok ülkeye mal

ve hizmet satışı olarak tanımlamak mümkündür. Yerel pazarın dışında bir başka

pazara mal satmak önemlidir çünkü, yaşanan küresel rekabet ortamında firmalar

varlıklarını devam ettirebilmek için büyümek zorundadırlar ve bunu gerçekleştirmenin

bir yolu uluslar arası pazarlara açılmaktır. Gelişme kaydedemeyen ve ölçek

ekonomilerinden yararlanamayan şirketler çok düşük kar oranları ile çalışan

uluslar arası firmalar karşısında pazar paylarını kaybetme riski ile karşı karşıya

kalmaktadırlar. Küresel rekabet ortamı nedeniyle düşük kar marjı ile çalışmaları

ve yüksek cirolara ulaşamamaları firma giderlerinin karşılanması ve kâr ederek

büyümelerinin önünde engel teşkil etmektedir. Bu nedenle yerel tüm firmalar,

devamlılıklarını sağlamak ve uluslar arası firmalar karşısında tutunabilmek için

yeni pazarlara açılmak ve büyümek zorundadırlar. Uluslar arası pazarlara açılma

ve ihracat yapmak ve bu yolla büyümek şirketler için olduğu kadar ülkeler için de

çok önemlidir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde şirketlerin uluslar arası pazarlara

açılması ve ihracat imkanlarının geliştirilmesi döviz ihtiyacının karşılanması,

yeni istihdam alanları yaratılması ve ihracat dayalı büyümenin sağlanmasında

devletler için de hayati önem taşımaktadır. Genel olarak, gelişmekte olan tüm ülkelerde

dış ticaret açığı kronik bir sorundur ve bu sorunun aşılması ancak ihracat

ile mümkün olabilir. Bu nedenle, devletler, yerel firmaların uluslar arası pazarlara

açılmasını ve ihracat artışını teşvik eden tedbirler alırlar ve bu yolla dış ticaret

dengesini sağlamaya çalışırlar. Hem ülkeler hem şirketler için büyük önem arzeden

dış pazarlara açılmanın avantajları olduğu kadar bazı riskleri de vardır. Eğer

yanlış bir strateji belirlenirse, şirketler için yıkıcı etkileri de olabilir. Uluslar arası

pazarlara açılmada strateji hatası yapıldığında şirket kar amacı güderken tam tersi

büyük zararlarla karşılaşabilir ve şirketin varlığı sona erebilir. Uluslar arası pazarlara

giriş stratejileri ve tutundurma faaliyetleri bu nedenle çok önemlidir.

Kitabımızda şirketlerin uluslararası pazarlara girerken hangi stratejileri seçmesi

gerektiği bu stratejilerin avantajları ve dezavantajları, ürün tutundurma faaliyetleri,

dağıtım stratejileri, marka ve kalite stratejileri, hedef pazar seçimi, pazarlama

araştırmaları gibi konular incelenmiştir.

ISBN9786257106443
Basım Yılı2020
Sayfa Sayısı171 sayfa Kağıt: 1. Hamur 70 gr 16 x 24
Yazar(lar) Dr. Öğr. Üyesi M. Ragıp GÖRGÜN , Dr. Öğr. Üyesi Selminaz ADIGÜZEL

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama

Yorum Yaz