Osmanlı ve Türk Hukuk Sisteminde Süt Akrabalığı Daha büyük görüntüle

Osmanlı ve Türk Hukuk Sisteminde Süt Akrabalığı

24235

Akademisyen KitabeviISBN: 9786257707824
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 129

35,00 TL

28,00 TL

-20%

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE VE EVLENME KAVRAMI

1.1. Aile Kavramı

1.1.1. Genel Olarak

1.1.2. İslam Hukukunda Aile Kavramı

1.1.3. Osmanlı Hukukunda Aile Kavramı

1.1.4. Türk Hukukunda Aile Kavramı

1.1.4.1. Dar Anlamda Aile

1.1.4.2. Geniş Anlamda Aile

1.1.4.3. En Geniş Anlamda Aile

1.2. Evlenme Kavramı

1.2.1. Genel Olarak

1.2.2. İslam Hukukunda Evlenme Kavramı

1.2.3. Osmanlı Hukukunda Evlenme Kavramı

1.2.3.1. Tanzimat Öncesi Durum

1.2.3.2. Tanzimat Sonrası Durum

1.2.4. Türk Hukukunda Evlenme Kavramı

İKİNCİ BÖLÜM                                                    

EVLENME ENGELLERİ

2.1. Genel Olarak

2.2. İslam Hukukunda Evlenme Engelleri

2.2.1. Sürekli Evlenme Engelleri

2.2.1.1. Kan Akrabalığı

2.2.1.1.1. Kişinin Üstsoyu (Usûlü

2.2.1.1.2. Kişinin Altsoyu (Fürûu

2.2.1.1.3. Ana ve Babanın Altsoyu

2.2.1.1.4. Dede ve Ninenin Altsoyu

2.2.1.2. Kayın Akrabalığı (Sıhri Hısımlık)

2.2.1.2.1. Eşin Üstsoyu

2.2.1.2.2. Eşin Altsoyu

2.2.1.2.3. Üstsoyun Eşleri

2.2.1.2.4. Altsoyun Eşleri

2.2.1.2.5. Zina ve Evlenme Engeli

2.2.1.3. Süt Akrabalığı

2.2.2. Geçici Evlenme Engelleri

2.2.2.1. Din Farkı

2.2.2.1.1. Müşriklerle Evlenme

2.2.2.1.2. Semavi Din Mensupları (Ehl-i Kitap) ile Evlenme

2.2.2.2. İddete Bağlı Engel

2.2.2.2.1. Kocası Ölen Kadın Açısından İddet

2.2.2.2.2. Kocasından Boşanan Kadın Açısından İddet

2.2.2.3. Üç Kere Boşama

2.2.2.4. Çok Eşlilik

2.2.2.5. Kadının Başkasıyla Evli Olması

2.2.2.6. Yansoy Kayın Hısımlığından Doğan Engel

2.3. Osmanlı Hukukunda Evlenme Engelleri

2.3.1. Genel Olarak

2.3.2. Tanzimat Öncesi Durum

2.3.2.1. Fetvalardan Örnekler

2.3.2.2. Şer’iyye Sicillerinden Örnekler

2.3.3. Tanzimat Sonrası Durum

2.4. Türk Hukukunda Evlenme Engelleri

2.4.1. Genel Olarak

2.4.2. Kesin Evlenme Engelleri

2.4.2.1. Hısımlık

2.4.2.1.1. Kan

2.4.2.1.2. Kayın Hısımlığı

2.4.2.1.3. Evlatlık İlişkisi

2.4.2.2. Mevcut (Önceki) Evlilik

2.4.2.3. Akıl Hastalığı

2.4.3. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri

2.4.3.1. Bekleme Süresi

2.4.3.2. Bulaşıcı Hastalıklar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SÜT AKRABALIĞI

3.1. Genel Olarak

3.1.1. Anne Sütünün Önemi

3.1.2. Tarihçesi

3.1.3. Şartları

3.1.3.1. Emenle ilgili Şartlar

3.1.3.2. Emzirenle İlgili Şartlar

3.1.3.2.1. Emzirenin Kadın Olması

3.1.3.2.2. Emzirenin Belli Bir Yaşta Olması

3.1.3.3. Emilen Süt ile İlgili Şartlar

3.1.3.3.1. Emilen Sütün Miktarı

3.1.3.3.2. Sütün Veriliş Şekli

3.1.3.3.3. Süte Bir Şey Karışması

3.1.4. Hukuki Sonuçları

3.1.5. İspatı

3.1.5.1. İkrar ile İspat

3.1.5.2. Şahit ile İspat

3.2. Osmanlı Hukukunda Süt Akrabalığı

3.2.1. Genel Olarak

3.2.2. Tanzimat Öncesi Durum

3.2.2.1. Fetvalardan Örnekler

3.2.2.2. Şer’iyye Sicillerinden Örnekler

3.2.3. Tanzimat Sonrası Durum

3.2.3.1. 1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesindeki Düzenlemeler

3.2.3.2. Bazı Eserlerdeki Düzenlemeler

3.2.3.2.1. El-Ahkâm Eş-Şer’iyye Fî’l Ahvâli’ş-Şahsiye

3.2.3.2.2. En-Necâh Fi Ahkâmi’n-Nikâh

3.3. Türk Hukukunda Süt Akrabalığı

3.3.1. Genel Olarak

3.3.2. 1923 tarihli Aile Kanunu Tasarısı

3.3.2.1. 1923 tarihli Aile Kanunu Tasarısı’nda Süt Akrabalığı

3.3.3. 1924 tarihli Aile Kanunu Tasarısı

3.3.3.1. 1924 tarihli Aile Kanunu Tasarısı’nda Süt Akrabalığı

3.3.4. 743 Sayılı Türk Medeni Kanunu

3.3.4.1. 743 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Süt Akrabalığı

3.3.5. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

3.3.5.1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Süt Akrabalığı

Sonuç

Kaynaklar

ISBN9786257707824
Basım Yılı2020
Sayfa Sayısı129
Kitap DiliTürkçe
Yazar(lar) Recep BAĞBANCI
DOIhttps://doi.org/10.37609/akya.304

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Osmanlı ve Türk Hukuk Sisteminde Süt Akrabalığı

Osmanlı ve Türk Hukuk Sisteminde Süt Akrabalığı

Yorum Yaz