Aile, Âdâb-ı Muâşeret ve Sünnet Daha büyük görüntüle

Aile, Âdâb-ı Muâşeret ve Sünnet

16812

Yazarın Kendi YayınıISBN: 9786058215849
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 138

12,00 TL

(0 puan)
 

Etik ve İnsani Değerler A Serisi - 5

 

Önsöz

 

Yetişecek gençlerin kendi tarihini, millî ve manevi değerlerini bilmesi ve benimsemesi, memleketin geleceği açısından çok önemlidir.

 

İşte bu ihtiyacı dikkate alan Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim derslerinin müfredatlarında bu değerlerin gençlere kazandırılması yönünde değişiklikler yapmıştır.

 

Diğer taraftan, bazı yükseköğretim kurumlarının müfredatlannda "Etik ve İnsani Değerler", "Meslek Etiği" ve "İş Etiği" gibi benzer isimler altında Değerler ders olarak yer almaktadır.

 

Yirmi birinci yüzyılda iletişim teknolojisi sayesinde bütün dünya adeta bir köy şekline gelmiştir. Haberleşmenin ve irtibatın bu kadar artması, farklı kültür değerlerine sahip toplumlarda; inanç, âdet, anâne, gelenek ve görenek gibi bir takım değerlerin bozulmasına sebep olmuştur.

 

Eğitimciler ve İdareciler, bu bozulma karşısında yeni yetişen gençlere, her milletin kendı' kültür ve insanî değerlerinin daha muhtevalı tarzda verilmesi zaruretine inanmışlardır.

 

Toplumların maruz kaldığı bu kültür erozyonu, Avrupa'da son yirmi yılda, değerler eğitimiyle durdurulmaya ve yeniden inşa edilmeye çalışılmaktadır.

 

Türkiye'de de son beş-on yıldır bu konunun üzerinde ciddiyetle durulmaktadır. Başta Millî Eğitim, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olmak üzere, toplumda; gençliğe, aileye ve hükümlülere, belli başlı temel etik ve insanî değerleri kazandırmak için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

 

Bu kitabm hazırlanmasında; ilk ve ortaöğretim müfredatlarında yer alan değerler, yükseköğretim kurumlarındaki etik değerler, Adalet Bakanlığınca verilmesi öngörülen insanî değerler göz önünde tutulmuştur.

 

Bütün bunlar dikkate alınarak, kitaptaki bazı metinler çıkarılmış, mevcut bölümlere yenileri ilave edilmiş veya değiştirilmiştir.

 

Toplum hayatında Değerler Eğitiminin verilmesi son derece önemlidir. Cemiyeti karıştıran, aile, mahalle, şehir ve memlekette, insanları ve bilhassa gençleri isyana, itaatsizliğe sürükleyen, onları anarşiye sevk eden ve toplumun huzur ve saadetini bozan ve geleceğini tehdit eden tehlikelerden kurtarmanın çaresi, bilhassa aşağıdaki değerlerin onlara kazandırılmasıyla mümkündür.

 

Bunlar:

1-Merhamet,

2-Hürmet,

3-Emniyet,

4-Haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek,

5-Serseriliği bırakıp itaat etmektir.

ISBN9786058215849
Basım Yılı2017
Sayfa Sayısı138
Kitap DiliTürkçe
Yazar(lar)Prof. Dr. Âdem Tatlı, Yard. Doç. Dr. Mehmet Dilek, Dr. İdris Görmez

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Aile, Âdâb-ı Muâşeret ve Sünnet

Aile, Âdâb-ı Muâşeret ve Sünnet

Yorum Yaz

Yorumlar (0)

henüz yorum yapılmamış
Yorum yazın
 
Puan:
İsim:
Yorum: