sayfa başına


HEMŞİRELİK / Genel Hemşirelik

Hemşirelik; hastayı en iyi koşullara getirmeyi amaçlayan, özellikle iyileşme sürecinde yardım edici çevre sağlayan bir süreçtir.

Son yüzyılda sağlık bakım alanında büyük gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler bilgi birikiminin artması, uzmanlık alanlarındaki çoğalma, sağlık bakım sisteminin önemli bir profesyoneli olan hemşireyi de etkilemiş ve hemşirelik alanında bazı köklü değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü profesyonel bir disiplinin temel amacı mesleğin uygulamalarında kullanılabilecek bilimsel bilgi içeriğini ortaya koymaktır. Bu bilgi özellikle davranış ve sosyal bilimler alanlarında "kavram" ve "kuram" temelleri ile açıklanmaktadır. Bilindiği gibi hemşirelik uygulamalarını belirleyen dört temel kavram: insan, toplum, sağlık ve hemşireliktir. Hemşirelikte uygulamalarını destekleyen bilgileri araştırarak kanıt temelli bakım çabasındadır ve gelecekte sağlık bakım sisteminin şekillenmesinde önemli bir güç olmayı sürdürecektir. Çünkü sağlık bakım alanındaki gelişmelerden hemşirelik uygulamaları da doğal olarak etkilenmektedir.

Yirminci yüzyıldaki teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmeler sonucunda yaşam süresi uzamış, gelişen tıbbi teknoloji doğrultusunda hastalıkların tanı ve tedavilerinde daha çok başarı sağlamış ve toplumun beklentileri de artmıştır.

Türkiyede sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak tedavi hizmetlerine yönelik olması, hem birey hem de ülke için sosyo-ekonomik yönden maliyeti yükseltmiştir. Çünkü birçok nedenle koruyucu sağlık hizmetlerinin planladığı gibi yeterli olmayışı, hastanın hastanede kalma süresinin uzamasına ve tekrar yatışların artışına neden olmaktadır.

Yukarıda sözü edilen nedenlerden dolayı hemşirelik eğitimi, ve uygulamalarında köklü değişimlerin yapılması gerekmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve topluma kaliteli hizmet sunulması için değişime gereksinim vardır.

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)'nin tanımladığı ve Sağlık Bakanlığı'nın benimsediği hemşirelik tanımlarında da hemşirelik, gereksinimi olan, sağlıklı/hasta bireye bakım ve tedavi uygulama işlevleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Hemşireliğin eski ve yeni tanımlarında görüldüğü gibi, günümüzde hemşireliğin rolü ve işlevleride değişmiş ve gelişmiştir. Artık hemşirelik hekimin hastaya planladığı tedaviyi uygulama değildir.

Hemşirelik hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış, en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

https://www.akademisyen.com internet adresimizden hemşirelik  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.