Katalog

Aktif Filtreler:
  Yayınevi
  • HEMŞİRELİK / Genel...

   Hemşirelik; hastayı en iyi koşullara getirmeyi amaçlayan, özellikle iyileşme sürecinde yardım edici çevre sağlayan bir süreçtir.

   Son yüzyılda sağlık bakım alanında büyük gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler bilgi birikiminin artması, uzmanlık alanlarındaki çoğalma, sağlık bakım sisteminin önemli bir profesyoneli olan hemşireyi de etkilemiş ve hemşirelik alanında bazı köklü değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü profesyonel bir disiplinin temel amacı mesleğin uygulamalarında kullanılabilecek bilimsel bilgi içeriğini ortaya koymaktır. Bu bilgi özellikle davranış ve sosyal bilimler alanlarında "kavram" ve "kuram" temelleri ile açıklanmaktadır. Bilindiği gibi hemşirelik uygulamalarını belirleyen dört temel kavram: insan, toplum, sağlık ve hemşireliktir. Hemşirelikte uygulamalarını destekleyen bilgileri araştırarak kanıt temelli bakım çabasındadır ve gelecekte sağlık bakım sisteminin şekillenmesinde önemli bir güç olmayı sürdürecektir. Çünkü sağlık bakım alanındaki gelişmelerden hemşirelik uygulamaları da doğal olarak etkilenmektedir.

   Yirminci yüzyıldaki teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmeler sonucunda yaşam süresi uzamış, gelişen tıbbi teknoloji doğrultusunda hastalıkların tanı ve tedavilerinde daha çok başarı sağlamış ve toplumun beklentileri de artmıştır.

   Türkiyede sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak tedavi hizmetlerine yönelik olması, hem birey hem de ülke için sosyo-ekonomik yönden maliyeti yükseltmiştir. Çünkü birçok nedenle koruyucu sağlık hizmetlerinin planladığı gibi yeterli olmayışı, hastanın hastanede kalma süresinin uzamasına ve tekrar yatışların artışına neden olmaktadır.

   Yukarıda sözü edilen nedenlerden dolayı hemşirelik eğitimi, ve uygulamalarında köklü değişimlerin yapılması gerekmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve topluma kaliteli hizmet sunulması için değişime gereksinim vardır.

   Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)'nin tanımladığı ve Sağlık Bakanlığı'nın benimsediği hemşirelik tanımlarında da hemşirelik, gereksinimi olan, sağlıklı/hasta bireye bakım ve tedavi uygulama işlevleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

   Hemşireliğin eski ve yeni tanımlarında görüldüğü gibi, günümüzde hemşireliğin rolü ve işlevleride değişmiş ve gelişmiştir. Artık hemşirelik hekimin hastaya planladığı tedaviyi uygulama değildir.

   Hemşirelik hakkındaki sorularınızın cevaplarının yer aldığı  yayımlanmış, en güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, yüzlerce kitabı Akademisyen yayınevi  sizler için bir araya topladı.

   https://www.akademisyen.com internet adresimizden hemşirelik  hakkında merak ettiğiniz konularla ilgili her türlü kitabı en uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

  • HEMŞİRELİK / Temel...
  • HEMŞİRELİK / Dahiliye
  • HEMŞİRELİK / Cerrahi
  • HEMŞİRELİK / Kadın...
  • HEMŞİRELİK / Psikiyatri
  • HEMŞİRELİK / Etik
  • HEMŞİRELİK / Çocuk...
  • HEMŞİRELİK / Acil tıp...
  • Ebelik

   Ebelik

  sayfa başına


  Hemşirelik/Ebelik Kitapları

  Hemşireler; bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir. Hemşire olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir. Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar. Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksek okulları” ile “Sağlık Yüksek okulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir; Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. 2 yıllık hemşirelik önlisans bölümünü bitirenler, uygun şartları taşımaları durumunda 4 yıllık Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sasyal Hizmetler, Hemşirelik ve Sağlık hizmetleri bölümlerine devam edebilirler. - Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan mezun olan hemşireler, zaman içerisinde sorumlu hemşireliğe, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler. Hemşireler / Ebeler ve sağlık profesyonelleri için doğum ve kadın sağlığından evde bakım uygulamalarına kadar hemşireler için hazırlanmış bir çok hemşirelik/ebelik kitabını sitemizden sipariş verebilirsiniz.