Cameron cerrahi atlası 1-2 Daha büyük görüntüle

Cameron cerrahi atlası 1-2

8690

Avrupa Tıp Kitapçılık

Ücretsiz Kargo

ISBN: 9789759479657
Basım Yılı:
Basım Sayısı: 1
Sayfa Sayısı: 965 Sayfa Renkli kuşe kağıt Sert Kapak (2 cilt)

400,00 TL

300,00 TL

-25%

Dünyaca ünlü cerrah Prof.Dr. L. CAMERON tarafından yazılmış cerrahinin temel kitaplarından biri olan "Atlas Of Surgery Vol 1-2" (GENEL CERRAHİ ATLASI Cilt 1-2) 2002 yılı baskı kitabını Türkçe'ye çevirerek bu önemli eseri Türk Tıbbına kazandırmaktan ve Türk hekimlerinin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz.

"CAMERON, ATLAS OF SURGERY Vol. 1-2" (GENEL CERRAHİ TEKNİK ATLASI Cilt 1-2) Bu kitap Dünyada, Cerrahi alanında Geniş yankılar uyandırmış, konusundaki açığı kapamış ve çok başarılı, faydalı bir eser olmuştur. Dünyada her cerrahın daima elinin altında bulunan ve ameliyatlardan önce sayfaları okunan, karıştırılan bu önemli kitap her cerrahi doktoruna çok yardımcı olmuştur.

Bu önemli eser, gerçekçi standart cerrahi teknikleri içeren ve ameliyatların bütün aşamalarını eksiksiz olarak, renkli resim ve çizimlerle gösteren bu eseri ülkemizdeki cerrahlara Türkçeye çevirterek kazandırmayı düşündük. Çevresinde gururla görev aldığımız genel cerrahinin bu önemli kitabının Türkçe'ye kazandırılmasında bize yardımcı olan editörümüz Prof.Dr. Selçuk ÖZARMAGAN, Prof.Dr. Abdullah İĞCİ, Prof.Dr. Mahmut MÜSLÜMANOĞLU, Prof.Dr. Rıdvan SEVEN, Prof.Dr. Sabri ERGÜNEY, Prof.Dr. Yusuf ÇİÇEK, Uz.Dr. Sadık YILDIRIM, Uz.Dr. Oktar ASOĞLU, Dr. N.Umut BARBAROS'a ve kitabın çevirisinde emeği geçen tüm doktorlara bu noktada teşekkürü bir borç biliriz.

SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI

Çevirenler: Prof. Dr. Sabri Ergüney Prof Dr. Yusuf Çiçek

KOLESİSTEKTOMİ 2 KOLEDOK EKSPLORASYONU 10

SFİNKTEROPLASTİ , TRANSAMPULLAR KOLEDOK EKSPLORASYONU DAHİL 18 YAN-YANA KOLEDOKODUODENOSTOMİ 28

SİLASTİK TRANSHEPATİK BİLİER STENT KULLANIMI İLE SELİM SAFRA KANALI DARLIKLARININ REZEKSİYONU VE HEPATİKOJEJUNOSTOMİ 38

SİLASTİK TRANSHEPATİK BİLİER STENT KULLANIMI VE BİLATERAL HEPATİKOJEJUNOSTOMİ İLE PROKSİMAL KOLANJİOKARSİNOMA REZEKSİYONU 58

PROKSİMAL KOLANJİOKARSİNOMA: TRANSHEPATİK STENT KULLANIMI VE HEPATİKO JEJUNOSTOMİ İLE PALYASYON SAĞLANMASI 84

HEPATİK KANAL BİFURKASYONU REZEKSİYONU, İNTRAHEPATİK SAFRA KANALLARI DİLATASYONU, VE SKLEROZAN KOLANJİT İÇİN TRANSHEPATİK BİLİER STENTLER İLE UZAMIŞ STENTLEME 94

SKLEROZAN KOLANJİTE SEKONDER DİSTAL DARLIKLARDA HEPATİKOJEJUNOSTOMİ 108

KOLEDOK KİSTİ REZEKSİYONU 116

CAROLİ HASTALIĞINDA TRANSHEPATİK STENT KULLANIMI 128

SAFRA KESESİ KARSİNOMASINDA KARACİĞERİN WEDGE REZEKSİYONU VE

BÖLGESEL LENF NODU DİSSEKSİYONU 142
KARACİĞER

Çeviren: Doç. Dr. Alp Bozbora KARACİĞER ANATOMİSİ 152

NONANATOMİC KARACİĞER REZEKSİYONLARI 156

KARACİĞERİN SOL LOBUNUN LATERAL SEGMENTİNİN REZEKSİYONU KARACİĞER SOL LOBUNUN REZEKSİYONU 168

KARACİĞER SAĞ LOBUNUN REZEKSİYONU 178

KARACĞER SAĞ LOBU İLAVE OLARAK SOL LOBUN MEDİAL SEGMENTİNİN REZEKSİYONU 190

HEPATİK ARTER İNFÜZYONU İÇİN İNFÜZYON POMPASI YERLEŞTİRİLMESİ 200

KARACİĞER BASİT KİSTİ REZEKSİYONU 206

KARACİĞERİN HİDATİK KİSTİ TEDAVİSİ 210

KARACİĞER ABSESİ DRENAJI 224

PORTASİSTEMİK ŞANTLAR

Çevirenler: Prof. Dr: Selçuk Özarmağan Uz. Dr. Oktar Asoğlu

İNTERPOZİSYON MEZOKANAL ŞANT 252

DİSTAL SPLENORENAL ŞANT

PORTAKAVAL ŞANT

END TO SİDE 276 SİDE TO SİDE 282 İNTERPOZİSYON H GREFT 286

DİREKT MEZOKAVAL ŞANT 288

MEZOATRİAL ŞANT 298

LEVEEN ŞANT 312
PANKREAS

Çeviren: Prof. Dı: Abdullah İğci

UZUNLAMASINA PANKREATİKO JEJUNOSTOMİ; PUESTOW AMELİYATI 326

UÇ UCA PANKREATİKOJEJUNOSTOMİ; DUVAL AMELİYATI 342

KRONİK PANKREATİTDE DİSTAL PANKREATEKTOMİ 350

KRONİK PANKREATİTDE YÜZDE DOKSANBEŞ DİSTAL PANKREATEKTOMİ 362

PANKREAS DİVİSUM'DA AKSESUAR DUKTUS PAPİLLOTOMİSİ 366

PANKREAS PSÖDOKİSTİNİN ROUX-EN-Y JEJUNAL LOOP İLE DRENAJI 370

PANKREAS PSÖDOKİSTİNİN MİDEYE DRENAJI 380

PANKREAS PSÖDOKİSTİNİN DUODENUMA DREANAJI 384

PANKREATİCODUODENOKTOMİ (PİLOR KORUYAN WHİPPLE AMELİYATI) 386

REZEKTE EDİLEMEYEN PERİAMPULLER TÜMÖRLERDE PALYATİF BYPASSLAR 414

TÜMÖR İÇİN DİSTAL PANKREATEKTOMİ 428

İNSULİNOMA İÇİN LAPAROTOMİ 436

PANKREATİK ABSELERİN DRENAJI 442

KOMBİNE PANKREATİK VE DUODENAL TRAVMALARDA DUODENUM DİVERTİKÜLİZASYONU VE PANKREAS DRENAJI 454

KOMBİNE PANKREATİK VE DUODENAL TRAVMALARDA PİLORUN ÇIKARILMASI VE PANKREAS DRENAJI 462

ÖZOFAGUS

Çeviren: Uz. Dr. Sadık Yıldırım
Antireflü genel bakış 2

Nissen Fımdoplikasyon 4

Belsey Mark IV Antireflü prosedürü 10

Hill Antireflü prosedürü 18

Özofagus darlığı ve kısalmış özofagus için Collis-Nissen tamiri 22

Selim özofageal darlıkta kısa segment kolon interpozisyonu 28

Paraözofageal herni tamiri 46 Özofajektomiyle Zenker divertikülü rezeksiyonu 50

Özofajektomiyle Zenker divertikülü süspansiyonu 54

Özofajektomi ve Belsey tamiriyle epinefrik özofageal divertikulum rezeksiyonu 56

Akalazyada özofagomiyotomi ve Belsey tamiri 62

Difüz spazmda uzun özofagomiyotomi ve Belsey tamiri 66 Özofageal leiyomiyom rezeksiyonu 72

Abdominal ve torasik ayrı insizyonlarla özofagogastrektomi 76

Sol torakoabdominal insizyonla özofagogastrektomi 90

Özofagogastrostomiyle transhiatal künt özofajektomi 96

Uzun segment kolon interpozisyonuyla transhiatal künt özofajektomi 114

Laringofarenjektomiyi takiben faringogastrostomiyle transhiatal künt özofajektomi
130
Substernal kolon kullanarak özofageal bypass 138

Özofageal rekonstrüksiyon için ters gastrik tüp 150

Varis kanaması için özofageal transeksiyon 154

Varis kanaması için özofageal devaskülarizasyon 158

Boerhaave sendromunda özofageal tamir 160

Boerhaave sendromunda özofageal eksklüzyon ve diversiyon 167

Servikal özofageal perforasyon tamiri 170

Torasik özofageal perforasyon tamiri 174

MİDE

Çeviren: Prof. Dr. Selçuk Özarmağarı Çeviren: Dr. N. Umut Barbaros

Vagotomi 180

Trunkal vagotomi 184

Selektif vagotomi 188

Parietal hücre vagotomisi 190

Laparoskopik vagotomi 194

Piloroplasti 198

Heineke-Mikulicz piloroplasti 200

Piloromiyotomi 202

Finney piloroplasti 204

Jaboulay piloroplasti 206

Gastrojejunostomi 208

Vagotomi+antrektomi 216

Perfore duodenal ülser kapatılması 228

Kanayan duodenal ülser üzerine kapatılması ile duodenotomi 230

Duodenal darlık dilatasyonu 234

Selim gastrik ülser kama rezeksiyonu 236

Mallory-Weiss sendromu yırtığında kanama kontrolü 238

Kanserde parsiyel gastrektomi 240

Yüksek küçük kurvatur gastrojejunostomi 250

Kanserde total gastrektomi 252

Gastrik leiyomiyom rezeksiyonu 268

Dev gastrik leiyomiyosarkom rezeksiyonu 270

Bariatrik cerrahi 281

Dikey şeritli gastroplasti282

Roux-en-Y gastrojejunostomi ‘gastrik bypass operasyonu 286

Operatif gastrostomi 292

Perkütan endoskopik gastrostomi 298

Gastrik cerrahiyi takip eden remedial operasyonlar 311

Billroth II gastrojejunostominin Roux-en-Y gastrojejunostomiye çevrilmesi 312

Alkalen reflü gastritinde Billroth II gastrojejunostomi afferent loop zımbalanması 320

Billroth I gastroduodenostomiyi takip eden dampingte ters jejunal loop interpozişyonu 324

Billroth II gastrojejunostomiyi takip eden dampingte ters jejunal loop interpozişyonu 328

Postvagotomi diaresinde midjejunal loop ters çevrilmesi 332

DUODENUM

Çeviren: Prof. Dr. Abdullah İğci

Vater ampullası villöz adenomu rezeksiyonu 336 Uç duodenal güdük fîstülü kapatılması 344

Lateral duvar duodenal fistül kapatılması 352

Duodenal divertikül tedavisi 362

Duodenal duvar gastrinoma rezeksiyonu 372

Alkelen reflü gastritinde suprapapiller Roux-en-Y duodenojejunostomi (Duodenal switch) 380

Duodenojejunostomiyle birlikte doudenumun üçüncü ve dördüncü kıta rezeksiyonu 388

Superior mezenterik arter sendromunda duodenojejunostomi 398 Annuler pankreasın cerrahi tedavisi 402

DALAK

Çeviren: Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu
Splenektomi 410

Masif dalak büyümesinde splenektomi 416

Dalak travmasında splenorafi ile tedavi 422

Dalak travmasında parsiyel splenik rezeksiyon ile tedavi Dalak travmasında mesh splenorafi ile tedavi 434

Splenik abse drenajı 440

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ

Çeviren: Prof. Dr. Rıdvan Seven Laparaskopik Kolesistektomi 445

ISBN9789759479657
Basım Yılı2002
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı965 Sayfa Renkli kuşe kağıt Sert Kapak (2 cilt)
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar)John L. CAMERON
Çeviri EditörüProf.Dr.Selçuk Özarmağan, Prof.Dr.Abdullah İğci

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Cameron cerrahi atlası 1-2

Cameron cerrahi atlası 1-2

Yorum Yaz