Hipertansiyon Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım Daha büyük görüntüle

Hipertansiyon Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım

26172

Akademisyen Kitabevi

Ücretsiz Kargo

ISBN: 9786257496025
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 626 sayfa 16 x 24 70 gram 1. Hamur

200,00 TL

160,00 TL

-20%

Hipertansiyon toplumda en sık görülen kardiyovasküler hastalıktır veçoğunlukla sinsi bir seyir göstererek hedef organ hasarına sebep olur. Hipertansiyonun toplumdaki morbidite ve mortalite yüküüzerine azımsanmayacak bir etkisi vardır. Hipertansiyon; yaşam tarzıdeğişiklikleri ve medikal tedavi ile pekçok hastada kontrol edilebilmektedir ve nadiren girişimsel tedavilere ihtiyaçduyulmaktadır. Çoğunlukla asemptomatik seyretmesi nedeniyle hastalarınçok azıtanıalır ve tedavi uyumsuzluğu nedeniyle tanıalanlarınçok azıuygun birşekilde tedavi edilir. Sağlık alanında  çalışanların neredeyse tümüçalışma hayatlarının belirli bir döneminde bu hasta grubuyla karşıkarşıya kalmakta ve bu hastaların yönetiminde aktif rol oynamak durumunda kalmaktadır. Bütünbu sebepler bu kitabıyazmaya karar vermemizde itici güçoldu. Alışılagelmişşüncenin aksine hipertansiyon sadece kardiyologlarıve içhastalıklarıuzmanlarınıdeğil bütündisiplinleri ilgilendiren bir hastalıktır ve bu nedenle de biz Türkiyenin dört bir yanındançeşitli uzmanlık alanlarından birçok seçkin yazarıbir araya getirmeyi planladık. Hipertansiyonun tanısından; girişimsel tedavilerine varana kadar hipertansiyon yönetimi enine boyuna tartışıldı. Ortayaçok güzel bir eserçıktı. Emek veren bütünyazarlarımıza ve Akademisyen yayınevinin emektarçalışanlarına sonsuz teşekkürler.

ÜNİTE 1

HİPERTANSİYON TANIMI VE TANISI

Bölüm 1    Hipertansiyon Tanımı ve Sınıflandırılması

Bölüm 2    Ambulatuar Kan Basıncı Monitorizasyonu

Bölüm 3    Hipertansiyon Hastasında Prognostik Biyokimyasal Belirteçler

Bölüm 4    Hipertansiyon Tanısında Radyolojik Görüntüleme

 

ÜNİTE 2

HİPERTANSİYONUN MEDİKAL TEDAVİSİ

Bölüm 5    RAAS Blokörleri

Bölüm 6    Kalsiyum Kanal Blokerleri

Bölüm 7    Hipertansiyon Tedavisinde Diüretikler

Bölüm 8    Beta Blokerler

Bölüm 9    Alfa Blokerler

Bölüm 10  Santral Adrenerjik Blokerler

 

ÜNİTE 3

HİPERTANSİYONUN GİRİŞİMSEL TEDAVİSİ

Bölüm 11  Dirençli Hipertansiyon Hastalarında Renal Sempatik Denervasyon Tedavisi

Bölüm 12  Dirençli Hipertansiyonda Renal Denervasyon Dışı Cihaz Tedavi Yöntemleri

 

ÜNİTE 4

SPESİFİK HASTA POPULASYONLARINDA HİPERTANSİYON YÖNETİMİ

Bölüm 13  Diyabetik Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 14  Kronik Böbrek Hastalığında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 15  Renal Transplant Hastalarında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 16  Koroner Arter Hastalığı ve Hipertansiyon

Bölüm 17  Kalp Yetmezliği Hastasında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 18  Kalp Kapak Hastalıklarında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 19  Hipertrofik Kardiyomyopati Hastasında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 20  Periferik Arter Hastasında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 21  Atrial Fibrilasyon HT Tedavisi

Bölüm 22  Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Esansiyel Hipertansiyon Tedavisine Yaklaşım

Bölüm 23  Konjenital Kalp Hastalıklarında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 24  Kardiyak Transplantlı Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 25  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hipertansiyonun Tedavisi

Bölüm 26  OSAS ve Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 27  Gebelikte Hipertansiyon ve Tedavisi

Bölüm 28  Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu ve HT Tedavisi

Bölüm 29  Kanser Tedavisi İlişkili Hipertansiyon ve Tedavisi

Bölüm 30  Paraneoplastik Hipertansiyon

Bölüm 31  Geriatrik Hastada Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 32  Kronik Karaciğer Yetmezliğinde Antihipertansif Tedavi

Bölüm 33  HIV ve Hipertansiyon

Bölüm 34  SVO Hastasında Akut ve Kronik Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 35  Transgender Bireylerde Hipertansiyon

Bölüm 36  Gut ve Hipertansiyon

Bölüm 37  Büyük Damar Vaskülitleri ve Hipertansiyon

Bölüm 38  Benign Prostat Hiperplazisinde Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 39  Erektil Disfonksiyonu Olan Hastada Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 40  Psikiyatrik Hastalıklar ve Hipertansiyon

Bölüm 41  Glokom Hastasında Hipertansiyon Tedavisi

Bölüm 42  Psoriasiste Hipertansiyon Yönetimi

Bölüm 43  Anestezi İndüksiyonu ve Kan Basıncı Yüksekliği

Bölüm 44  Alerjik Hastalarda Hipertansiyon Tedavisine Yaklaşım

Bölüm 45  COVID-19 Hastalarında Hipertansiyon Yönetimi

 

ÜNİTE 5

HİPERTANSİYONUN SPESİFİK FORMLARI VE SEKONDER HİPERTANSİYON

Bölüm 46  İzole Sistolik Hipertansiyonlu Hastaya Yaklaşım

Bölüm 47  Nokturnal Hipertansiyon ve Tedavisi

Bölüm 48  Psödohipertansiyon

Bölüm 49  Dirençli Hipertansiyon Tanımı ve Yönetimi

Bölüm 50  Sekonder Hipertansiyon ve Tedavisi

Bölüm 51  Renal Arter Stenozu ve Hipertansiyon

Bölüm 52  İlaç İlişkili Hipertansiyon ve Tedavisi

Bölüm 53  Feokromasitoma/Paraganglioma ve Hipertansiyon

Bölüm 54  Primer Hiperaldosteronizm

Bölüm 55  Aort Koarktasyonu ve Hipertansiyon

Bölüm 56  Genetik Hipertansiyon Sendromları

Bölüm 57  Hipertansif Krizler

 

ÜNİTE 6

HİPERTANSİYON HASTASINDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

Bölüm 58  Hipertansiyon Hastasında Preoperatif Değerlendirme

ISBN9786257496025
Basım Yılı2021
Sayfa Sayısı626 sayfa 16 x 24 70 gram 1. Hamur
Editör(ler)Yusuf Ziya ŞENER, Metin OKŞUL

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Hipertansiyon Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım

Hipertansiyon Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım

Yorum Yaz