Dahili Aciller (Bishop Klinik Biyokimya hediyeli) Daha büyük görüntüle

Dahili Aciller (Bishop Klinik Biyokimya hediyeli)

23624

Akademisyen Kitabevi

Ücretsiz Kargo

ISBN: 9786257106474
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 1092 sayfa Kağıt: 1. Hamur 70 gr 19,5 x 27,5

140,00 TL

İçindekiler:

 • ÜNİTE 1 - KARDİYOVASKÜLER, PULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ ACİLLERİ
 • Bölüm 1: Göğüs Ağrısına Yaklaşım
 • Bölüm 2: Akut Koroner Sendromlar
 • Bölüm 3: Kardiyojenik Şok
 • Bölüm 4: Akut Akciğer Ödemi
 • Bölüm 5: Senkop
 • Bölüm 6: Hipertansif Aciller
 • Bölüm 7: Kardiyak Aritmiler
 • Bölüm 8: Dispne ve Solunum Yetmezlikleri
 • Bölüm 9: KOAH Akut Atak Tedavisi
 • Bölüm 10: Hemoptizi
 • Bölüm 11: Pulmoner Tromboembolizm
 • Bölüm 12: Akut Astım Atağı
 • Bölüm 13: Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Bölüm 14: Derin Ven Trombozu
 • ÜNİTE 2 - ONKOLOJİK VE HEMATOLOJİK ACİLLER
 • Bölüm 15: Hemolitik Anemi
 • Bölüm 16: Nötropenik Ateş
 • Bölüm 17: Dissemine İntravasküler Koagulasyon
 • Bölüm 18: Transfüzyon Komplikasyonları
 • Bölüm 19: Kanama Diyatezleri
 • Bölüm 20: Tümör Lizis Sendromu
 • Bölüm 21: Vena Cava Superior Sendromu
 • Bölüm 22: Spinal Kord Basısı
 • ÜNİTE 3 - ENDOKRİNOLOJİK ACİLLER
 • Bölüm 23: Hipoglisemi
 • Bölüm 24: Hiperglisemik Aciller
 • Bölüm 25: Tiroid Fırtınası
 • Bölüm 26: Miksödem Koması
 • Bölüm 27: Adrenal Yetmezlik Krizi
 • Bölüm 28: Hiperkalsemi
 • Bölüm 29: Hipokalsemi
 • ÜNİTE 4 - GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ACİLLERİ
 • Bölüm 30: Karın Ağrısı
 • Bölüm 31: Bulantı ve Kusma
 • Bölüm 32: Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
 • Bölüm 33: Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
 • Bölüm 34: Pankreatitler
 • Bölüm 35: Akut Safra Yolları Hastalıkları
 • Bölüm 36: Diyare
 • Bölüm 37: Konstipasyon
 • Bölüm 38: Akut Karaciğer Yetmezliği
 • Bölüm 39: Hepatik Ensefalopati
 • ÜNİTE 5 - NÖROLOJİK ACİLLER
 • Bölüm 40: Akut İskemikve Hemorajik Serebrovasküler Hastalıklar (İNME)
 • Bölüm 41: Akut Polinöropatiler
 • Bölüm 42: Akut Demiyelinizan Hastalıklar
 • Bölüm 43: Fasiyel Paraliziler
 • Bölüm 44: Epileptik Nöbetler ve Status Epileptikus
 • Bölüm 45: Vertigo
 • Bölüm 46: Akut Baş Ağrıları
 • Bölüm 47: Koma
 • ÜNİTE 6 - ÜROLOJİK VE NEFROLOJİK ACİLLER
 • Bölüm 48: Akut Böbrek Hasarı
 • Bölüm 49: Rabdomiyoliz
 • Bölüm 50: Elektrolıt İmbalansı
 • Bölüm 51: Hemodiyaliz
 • Bölüm 52: Asit Baz Denge Bozuklukları
 • Bölüm 53: Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Bölüm 54: Hematüri
 • Bölüm 55: Akut Üriner Retansiyon
 • Bölüm 56: Epididimoorşit
 • Bölüm 57: Erkek Genital Problemleri
 • ÜNİTE 7 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI ACİLLERİ
 • Bölüm 58: Sepsis ve Septik Şok
 • Bölüm 59: Deri ve Yumuşak Doku İnfeksıyonları
 • Bölüm 60: İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) ve Edinsel İmmun
 • Yetmezlik Sendromu (AIDS)
 • Bölüm 61: İnfektif Endokardit
 • Bölüm 62: Tetanoz
 • Bölüm 63: Kuduz
 • Bölüm 64: Sıtma
 • Bölüm 65: Besin Zehirlenmeleri
 • Bölüm 66: Zoonotik Hastalıklar
 • Bölüm 67: Menenjit ve Ensefalitler
 • Bölüm 68: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
 • Bölüm 69: Akut Viral Hepatitler
 • Bölüm 70: Viral Döküntülü Hastalıklar
 • ÜNİTE 8 - OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ACİLLER
 • Bölüm 71: Anormal Uterin Kanamalar (AUK)
 • Bölüm 72: Gebe Olmayan Kadında Abdominal ve Pelvik Ağrı
 • Bölüm 73: Obstetrik ve Jinekolojik Aciller /20 Hafta Altı Maternal Aciller
 • Bölüm 74: Obstetrik ve Jinekolojik Aciller /20 Hafta Üstü Maternal Aciller
 • Bölüm 75: Gebe Hastada Medikal Aciller
 • Bölüm 76: Postpartum Komplikasyonlar
 • Bölüm 77: Gebelikte Enfeksiyonlar
 • Bölüm 78: Vulvovajinitler
 • Bölüm 79: Pelvik İnflamatuar Hastalık (PİH)
 • Bölüm 80: Gebelikte İlaç, Radyasyon ve Madde Maruziyeti
 • Bölüm 81: Jinekolog Gözüyle Cinsel İstismar ve Saldırı
 • ÜNİTE 9 - GÖZ, KULAK, BURUN, BOĞAZ VE AĞIZ ACİLLERİ
 • Bölüm 82: Göz Acilleri
 • Bölüm 83: Kulak Acilleri
 • Bölüm 84: Burun ve Sinüs Acilleri
 • Bölüm 85: Oral ve Dental Aciller
 • Bölüm 86: Boyun ve Üst Solunum Yolu Acilleri
 • ÜNİTE 10 - PSİKİYATRİK ACİLLER
 • Bölüm 87: Acil Serviste Psikiyatrik Hastaya Yaklaşım
 • Bölüm 88: Akut Ajitasyon
 • Bölüm 89: Duygudurum Bozukluklarında Aciller
 • Bölüm 90: Anksiyete Bozukluklarında Aciller
 • Bölüm 91: Psikotik Bozukluklarda Acil Tablolar
 • Bölüm 92: Yeme ve Somatizasyon Bozukluklarında Aciller
 • Bölüm 93: Madde Kullanımı Bozuklukları
 • Bölüm 94: Suisidal Girişim
 • ÜNİTE 11 - KAS/İSKELET SİSTEMİ ACİLLERİ
 • Bölüm 95: Mekanik Bel ve Boyun Ağrıları
 • Bölüm 96: Diyabetik Ayak
 • Bölüm 97: Sistemik Romatizmal Hastalıklarda Aciller
 • Bölüm 98: Eklem Ve Bursaların Acilleri
 • ÜNİTE 12 - ÇEVRESEL ETMENLERE BAĞLI ACİLLER
 • Bölüm 99: Zehirlenmelere Genel Yaklaşım
 • Bölüm 100: Kimyasal ve Termal Yanıklar
 • Bölüm 101: Isırıklar ve Sokmalar
 • Bölüm 102: Hipotermi ve Donma
 • Bölüm 103: Sıcak Acilleri
 • Bölüm 104: Yüksek Rakım Hastalıkları
 • Bölüm 105: Boğulmalar
 • Bölüm 106: Mantar Zehirlenmeleri
 • Bölüm 107: Karbonmonoksit Zehirlenmeleri
 • Bölüm 108: Zehirli Bitkiler
 • ÜNİTE 13 - Bölüm 109: Trakeal Entübasyon
 • Bölüm 110: Trakeostomi
 • Bölüm 111: Mekanik Ventilasyon
 • Bölüm 112: Kardiyopulmoner Resüsitasyon
 • Bölüm 113: Hemodinamik Monitörizasyon
 • Bölüm 114: Şok
 • Bölüm 115: Adli Tıp Açısından Cinsel İstismar ve Saldırı
 • Bölüm 116: Anafilaksi
 • Bölüm 117: Dermatolojik Aciller
 • Bölüm 118: Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi
 • İndeks
ISBN9786257106474
Basım Yılı2020
Sayfa Sayısı1092 sayfa Kağıt: 1. Hamur 70 gr 19,5 x 27,5
Editör(ler) Emin Murat AKBAŞ, Can ÖZLÜ, Edhem ÜNVER, Fatih ÖZÇİÇEK, Levent DEMİRTAŞ, Hasan YAŞAR, Erdem ÇANKAYA, Faruk KARAKEÇİLİ, Paşa ULUĞ, Arif Onur EDEN, Pınar ÖZTÜRK,

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Dahili Aciller (Bishop Klinik Biyokimya hediyeli)

Dahili Aciller (Bishop Klinik Biyokimya hediyeli)

Yorum Yaz