Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi - Güncel Yaklaşımlar ve Temel Kavramlar (2 Cilt) Daha büyük görüntüle

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Güncel Yaklaşımlar ve Temel Kavramlar (2 Cilt)

23452

Akademisyen Kitabevi

Ücretsiz Kargo

ISBN: 9786257795142
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 1400

450,00 TL

225,00 TL

-50%

İçindekiler:

 • 1. Bölüm Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Psikiyatrisinin Tarihsel Gelişimi
  / Arif ÖNDER
 • 2. Bölüm Nörobilişsel Anatomi ve Gelişim
  / Mustafa KÜÇÜKKÖSE
 • 3. Bölüm Moleküler Genetik ve Psikiyatri
  / Serdar KARATOPRAK
 • 4. Bölüm Gelişimsel Nörobiyokimya
  / Gül ÜNSEL BOLAT
 • 5. Bölüm Gelişimsel Nörofizyoloji
  / Gül ÜNSEL BOLAT
 • 6. Bölüm Gelişimsel Psikonöroimmunoloji
  / Rahime Duygu TEMELTÜRK
 • 7. Bölüm Gelişimsel Psikonöroendokrinoloji
  / Rahime Duygu TEMELTÜRK
 • 8. Bölüm Jean Piaget ve Öğrenme Kuramları
  / Sabide Duygu UYGUN
 • 9. Bölüm Freud ve Psikanaliz
  / Tuğba ESEROĞLU SÖYLEMEZ
 • 10. Bölüm Ego Psikolojisi Kuramı
  / Melek Hande BULUT DEMİR
 • 11. Bölüm Nesne İlişkileri Kuramı
  / Sultan BASMACI KANDEMİR
 • 12. Bölüm Kendilik Psikolojisi Kuramı
  / Sehra AKSU
 • 13. Bölüm Ayrılma Bireyleşme Kuramı
  / Zeyneb ŞAN
 • 14. Bölüm Bağlanma Kuramı
  / Pelin DAĞ
 • 15. Bölüm Ç ocuk ve Ergenlerde Zihin Kuramı ve Psikiyatrik Bozukluklar
  / Berkan ŞAHİN
 • 16. Bölüm Aile Yaşam Döngüsü ve Ailenin Gelişimi
  / Herdem Aslan GENÇ
 • 17. Bölüm Ebeveyn Tutumları ve Psikopatoloji Üzerine Etkileri
  / Zehra Ece SOĞUCAK
 • 18. Bölüm Farkındalıkla Ebeveynlik
  / Bedia Sultan ÖNAL
 • 19. Bölüm Bebek ve Küçük Çocuklarda Ruh Sağlığı Değerlendirmesi
  / Pelin ÜNAL VARIŞ
 • 20. Bölüm Bebek Ruh Sağlığında Koruyucu Girişimler
  / Necati UZUN
 • 21. Bölüm Erken Dönem Anne-Bebek İlişkileri ve Psikopatoloji Gelişimi Üzerine Etkileri
  / Pınar ALGEDİK, Ezgi ŞEN DEMİRDÖĞEN
 • 22. Bölüm Okul Çağı Çocukluklarının Ruh Sağlığı Değerlendirmesi
  / İlknur UCUZ
 • 23. Bölüm Ergenlik Döneminde Ruh Sağlığı Değerlendirilmesi
  / Ömer KARDAŞ
 • 24. Bölüm Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan Güncel Görüşme Teknikleri ve Ölçekler
  / Gülsüm YİTİK TONKAZ
 • 25. Bölüm Yavaş Bilişsel Tempo
  / Burcu KARDAŞ
 • 26. Bölüm Entelektüel Yeti Yitimi (Mental Retardasyon)
  / Ayşe IRMAK TAŞDEMİR
 • 27. Bölüm İletişim Bozuklukları
  / Tuba MUTLUER
 • 28. Bölüm Otizm Spektrum Bozuklukları
  / Fethiye KILIÇASLAN, Meryem Özlem KÜTÜK
 • 29. Bölüm Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
  / Günay BUDAGOVA
 • 30. Bölüm Özgül Öğrenme Bozukluğu
  / Berna POLAT TÜYSÜZ
 • 31. Bölüm Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu
  / Hande ŞİRİN
 • 32. Bölüm Tekrarlayıcı Hareket Bozukluğu
  / Gamze YAPÇA KAYPAKLI
 • 33. Bölüm Tik Bozuklukları
  / Ayla UZUN ÇİÇEK
 • 34. Bölüm Psikoz Riskinin Değerlendirilmesi ve Prodromal Psikoz
  / Gonca ÖZYURT
 • 35. Bölüm Erken Başlangıçlı Şizofreni
  / Ömer Faruk TUNCER, Ferhat YAYLACI
 • 36. Bölüm Çocukluk Çağı İki Uçlu (Bipolar) Bozukluğu
  / Hicran DOĞRU
 • 37. Bölüm Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu
  / Özge GİZLİ ÇOBAN
 • 38. Bölüm Çocukluk Çağı Depresyonu
  / S. Burak AÇIKEL
 • 39. Bölüm Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
  / Burcu GÖKALP ÖZCAN
 • 40. Bölüm Selektif Mutizm
  / Kemal Utku YAZICI
 • 41. Bölüm Özgül Fobi
  / Miray ÇETİNKAYA
 • 42. Bölüm Sosyal Fobi (Toplumsal Kaygı Bozukluğu)
  / Yüksel Sümeyra KARAGÖZ
 • 43. Bölüm Panik Bozukluk
  / Hande AYRALER TANER
 • 44. Bölüm Yaygın Anksiyete Bozukluğu
  / Fatma TURNA
 • 45. Bölüm Obsesif Kompulsif Bozukluk
  / Yakup DOĞAN
 • 46. Bölüm Beden Algısı Bozukluğu
  / Rukiye ÇOLAK SİVRİ
 • 47. Bölüm Biriktiricilik Bozukluğu
  / Nevzat YILMAZ
 • 48. Bölüm Trikotillomani
  / Özlem KAHRAMAN
 • 49. Bölüm Deri Yolma Bozukluğu
  / Merve AKTAŞ TERZİOĞLU
 • 50. Bölüm Streptokok İle İlişkili Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluklar (Pandas)
  / Ender ATABAY
 • 51. Bölüm Pediatrik Akut Başlangıçlı Nöropsikiyatrik Sendrom
  / Orçun DEMİR
 • 52. Bölüm Akut Stres Bozukluğu
  / Ahmet ŞENSES
 • 53. Bölüm Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  / Ahmet ŞENSES
 • 54. Bölüm Uyum Bozukluğu
  / Ebru TOPÇU
 • 55. Bölüm Dissosiyatif Bozukluk
  / Gülen GÜLER AKSU
 • 56. Bölüm Somatik Belirti Bozukluğu
  / Fırat HAMİDİ
 • 57. Bölüm Hastalık Kaygısı Bozukluğu
  / Semiha DURSUN
 • 58. Bölüm Konversiyon Bozukluğu
  / Öznur BİLAÇ
 • 59. Bölüm Yapay Bozukluk
  / Barış GÜLLER
 • 60. Bölüm Bebek ve Küçük Çocuklarda Beslenme ve Yeme Bozuklukları
  / Canem KAVURMA
 • 61. Bölüm Ergenlerde Yeme Bozuklukları
  / Şafak ERAY
 • 62. Bölüm Dışa Atım Bozuklukları
  / İpek PERÇİNEL YAZICI
 • 63. Bölüm Uyku Uyanıklık Bozuklukları
  / Serkan KARADENİZ
 • 64. Bölüm Cinsel Kimliğinden Yakınma (Hoşnut Olmama)
  / Fatma Hülya ÇAKMAK
 • 65. Bölüm Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
  / Halil KARA
 • 66. Bölüm Davranım Bozukluğu
  / Ömer BAŞAY
 • 67. Bölüm Aralıklı Patlayıcı Bozukluk
  / Onur YÜZÜGÜLDÜ
 • 68. Bölüm Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu
  / Ahmet BÜBER
 • 69. Bölüm Bağlanma Bozuklukları
  / Hatice ÜNVER
 • 70. Bölüm Okul Reddi
  / Seda Aybüke SARI
 • 71. Bölüm İnternet Bağımlılığı & Teknolojik Bağımlılıklar
  / Fatih Hilmi ÇETİN
 • 72. Bölüm Çocuk ve Ergenlerde Adli Psikiyatri Uygulamaları
  / Çilem BİLGİNER
 • 73. Bölüm Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar
  / Bürge KABUKÇU BAŞAY
 • 74. Bölüm İmpulsivite ve Öfke
  / Abdülbaki ARTIK
 • 75. Bölüm Kendine Zarar verme ve İntihar Davranışı
  / Ümit IŞIK
 • 76. Bölüm Kronik Hastalıklara Yaklaşım
  / Mahmut Zabit KARA
 • 77. Bölüm Çocuk Onkolojisinde Psikiyatrik Yaklaşımlar
  / Zehra KOYUNCU
 • 78. Bölüm Yoğun Bakım Ünitelerinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yaklaşımları
  / Ayşegül EFE
 • 79. Bölüm Aşırı Kiloluluk ve Obesite
  / Hakan ÖĞÜTLÜ
 • 80. Bölüm Ölümün Kıyısında Çocuk ve Aile
  / Merve GÜNAY AY
 • 81. Bölüm Yas
  / Merve CANLI
 • 82. Bölüm Cinsel İstismar
  / Gizem MÜJDECİOĞLU DEMİR
 • 83. Bölüm Fiziksel İstismar
  / Merve CANLI
 • 84. Bölüm Duygusal İstismar ve İhmal
  / Uğur SARI
 • 85. Bölüm Boşanma ve Çocuk
  / Rasiha KANDULU OLCAY
 • 86. Bölüm Siber Zorbalık
  / Ayşe ZEKİ
 • 87. Bölüm Akran Zorbalığı
  / Elif Gökçe ERSOY ŞİMŞEK
 • 88. Bölüm Borderline Kişilik Bozukluğu
  / Binay KAYAN OCAKOĞLU
 • 89. Bölüm Sınav Kaygısı
  / Perihan ÇAM RAY
 • 90. Bölüm Çocuk Psikiyatrisinde İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi
  / Zehra KOYUNCU
 • 91. Bölüm Koruyucu Aile ve Evlat Edinme
  / Hatice ÜNVER
 • 92. Bölüm Görme ve İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar
  / Aslı SÜRER ADANIR
 • 93. Bölüm Özel Eğitim Uygulamaları
  / Fevzi Tuna OCAKOĞLU
 • 94. Bölüm Çocuk ve Göç (Çocuk Sığınmacılar)
  / Zehra TOPAL
 • 95. Bölüm Ergen Gebeliği ve Riskleri
  / Aslı SÜRER ADANIR
 • 96. Bölüm Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Kurum Bakımı
  / Ayşegül EFE
 • 97. Bölüm Temel Psikofarmakolojik Kavramlar
  / Canem KAVURMA
 • 98. Bölüm Antipsikotikler
  / Fevzi Tuna OCAKOĞLU
 • 99. Bölüm Antidepresanlar
  / Masum ÖZTÜRK
 • 100. Bölüm Anksiyolitik ve Sedatif-Hipnotikler
  / Gülseren TAŞKIRAN
 • 101. Bölüm Psikostimülanla
  / Gözde ULAŞ
 • 102. Bölüm Duygudurum Düzenleyicileri
  / Gülseren TAŞKIRAN
 • 103. Bölüm Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi
  / Ali BACANLI
 • 104. Bölüm Çocukluk Çağı Depresif Bozukluğunda Tedavi
  / Harun ERDEM
 • 105. Bölüm Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Tedavisi
  / Semiha CÖMERTOĞLU ARSLAN
 • 106. Bölüm Otizm Spektrum Bozukluklarında Uygulanan Tedaviler ve Etkinlikler
  / Mehmet Akif CANSIZ
 • 107. Bölüm Tıbbi Durumlarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar
  / Merve GÜNAY AY
 • 108. Bölüm Psikodinamik Psikoterapiler
  / Melek Hande BULUT DEMİR
 • 109. Bölüm Bilişsel Davranışçı Terapiler
  / Mahmut Cem TARAKÇIOĞLU
 • 110. Bölüm Grup Psikoterapileri
  / Özge GİZLİ ÇOBAN
 • 111. Bölüm Aile Temelli Terapiler
  / Bahadır TURAN
 • 112. Bölüm Oyun Terapisi
  / Esen YILDIRIM DEMİRDÖĞEN
 • 113. Bölüm Şema Terapi
  / Hatice POLAT
 • 114. Bölüm Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
  / Çiğdem YEKTAŞ
 • 115. Bölüm Şefkat Odaklı Terapi (Compassion Focused Therapy-CFT)
  / Senay ÇELENAY
 • 116. Bölüm EMDR
  / Mehmet KARADAĞ
 • 117. Bölüm Çocuk ve Ergende Aktarım Odaklı Psikoterapi
  / Ezgi ŞEN DEMİRDÖĞEN, Mesut YAVUZ
 • 118. Bölüm Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yataklı Tedavi Uygulamaları
  / Arif ÖNDER
 • 119. Bölüm Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Elektrokonvülsif Tedavinin Yeri
  / Yetiş IŞILDAR
 • 120. Bölüm Telepsikiyatri
  / Abdurrahman Cahid ÖRENGÜL
 • 121. Bölüm Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Diyet Uygulamaları ve Etkinlikleri
  / Necati UZUN
 • 122. Bölüm Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Halen Deney Aşamasındaki Tedavi Yöntemleri
  / Onur YÜZÜGÜLDÜ
 • 123. Bölüm İlaçlara Bağlı Devinim Bozuklukları
  / Müslüm KUL
 • 124. Bölüm Çocuk Ruh Sağlığında Etik
  / Müslüm KUL
 • 125. Bölüm Çocuk Ergen Ruh Sağlığını Koruyucu ve Geliştirici Politikalar
  / Hande AYRALER TANER
ISBN9786257795142
Basım Yılı2020
Sayfa Sayısı1400
Kitap DiliTürkçe
Editör(ler)Eyüp Sabri Ercan, Öznur Bilaç, İpek Perçinel Yazıcı, Meryem Özlem Kütük, Ümit Işık, Ali Güven Kılıçoğlu, Fatma Sibel Durak, Hasan Kandemir, Kemal Utku Yazıcı, Gül Ünsel Bolat, Canem Kavurma, Fethiye Kılıçaslan
DOIhttps://doi.org/10.37609/akya.45

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Güncel Yaklaşımlar ve Temel Kavramlar (2 Cilt)

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Güncel Yaklaşımlar ve Temel Kavramlar (2 Cilt)

Yorum Yaz