Acil Kritik Bakımda Karar Verme Daha büyük görüntüle

Acil Kritik Bakımda Karar Verme

13430

Akademisyen KitabeviISBN: 9786052396421
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 833

115,00 TL

92,00 TL

-20%

5 / 5   (1 puan)
 

Sayfa sayısı: 833

Boyutu: 16 x 24

Yazarlar: John E. Arbo, MD

Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Işıl ÖZKOÇAK TURAN, Doç. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER

 

Önsöz: Acil Kritik Bakımda Karar Verme- Kanıta Dayalı El Kitabı acil tıp asistanları ve acil servis doktorları için, acil kritik bakımda tanı ve tedavi için taşınabilir bir kılavuzdur. İşbirliği yapan yazarlar arasında acil tıp, göğüs hastalıkları ve kritik bakım tıbbı, kardiyoloji, gastroenteroloji ve nörokritik bakım alanlarında uzman doktorlar ve yan dalcılar bulunmaktadır. Acil doktorlarının zaten halihazırda en iyi şekilde yaptıkları hayatı tehdit eden akut durumları tanımak ve düzeltmek gibi durumlar için kılavuz niteliği taşımaz. Bundan ziyade, çoğu zaman kaotik ve kaynak açısından sınırlı bir ortamda bulunan kritik hastalarda; sürekli veri tabanlı kararlar vermesi gereken acil doktorları için, kritik bakım tıbbının temellerini ayrıntılarıyla anlatmaktadır.

 

Kısım 1  Giriş

 Bölüm 1  Acil Kritik Bakımı

Kısım 2  Hemodinamik Monitorizasyon

 Bölüm 2  Doku Oksijenizasyonu ve Kardiyak Output

 Bölüm 3  Non İnvaziv Hemodinamik Monitörizasyon

 Bölüm 4  Arteriyel Kan Basıncı Monitorizasyonu

 Bölüm 5  Santral Venöz ve Pulmoner Arter Kateteri

Kısım 3  Kritik Bakım Ultrasonografisi

 Bölüm 6  Kritik Bakım Ultrasonografisinin Prensipleri

 Bölüm 7  Pulmoner Ultrasonografi

Kısım 4  Pulmoner Yoğun Bakım

 Bölüm 8  Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon

 Bölüm 9  KOAH, Astım ve Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Stratejileri

 Bölüm 10  Akut Pulmoner Ödem

 Bölüm 11  Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm

 Bölüm 12  Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu

 Bölüm 13  Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon

Kısım 5   Kardiyak Kritik Bakım

 Bölüm 14  Kalp Yetmezliği ve Kardiyojenik Şok

 Bölüm 15  Sağ Ventrikül Yetmezliği

 Bölüm 16  Hipertansif Krizler

 Bölüm 17  Aritmi Yönetiminde Tartışmalar

 Bölüm 18  Sol Ventrikül Destek Cihazları

 Bölüm 19  Kardiyak Arrest Sonrası Hasta Yönetimi

Kısım 6   Nörolojik Yoğun Bakım

 Bölüm 20  İskemik İnme

 Bölüm 21  Subaraknoid ve İntraserebral Kanama

 Bölüm 22  Nöbet ve Status Epileptikus

 Bölüm 23  Miyastenik Kriz ve Periferik Nöromüsküler Bozukluklar

Kısım 7   Gastrointestinal ve Hematolojik Yoğun Bakım

 Bölüm 24  Gastrointestinal Kanamalar

 Bölüm 25  Akut Karaciğer Yetmezliği ve Hepatik Ensefalopati

 Bölüm 26  Pankreatit

 Bölüm 27  Akut Lösemi

Bölüm 28  Orak Hücre Hastalığı

 Bölüm 29  Platelet Bozuklukları ve Hemostatik Aciller

 Bölüm 30  Transfüzyon Tedavisi  

Kısım 8   Sepsis ve Septik Şok

 Bölüm 31  Sepsis

 Bölüm 32  Vazopresörler ve İnotroplar

 Bölüm 33  Antimikrobiyal Tedavi Prensipleri

 Bölüm 34  Bağışıklık Sistemi Baskılanan Konakta Enfeksiyon

 Bölüm 35  Yanıklar ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

 Bölüm 36  Sepsiste Biyobelirteçler

Kısım 9   Asit-Baz, Elektrolit Bozuklukları ve Sıvı Dengesi

 Bölüm 37  Asit-Baz Bozuklukları

 Bölüm 38  Elektrolit Bozuklukları

 Bölüm 39  Rabdomiyoliz

 Bölüm 40  Akut Renal Hasar ve Renal Replasman Tedavisi

Kısım 10   Endokrin Kritik Bakım

 Bölüm 41  Kritik Hastada Glisemik Kontrol

 Bölüm 42  Diyabetik Ketoasidoz ve Hiperosmolar Hiperglisemik Durumlar

 Bölüm 43  Adrenal Yetmezlik

 Bölüm 44  Tiroid Fırtınası ve Miksödem Koması

Kısım 11   Toksikolojik Kritik Bakım

 Bölüm 45  Kardiyotoksinler

 Bölüm 46  Pulmoner Toksinler

 Bölüm 47  Toksikolojik Hipertermik Sendromlar

 Bölüm 48  Metabolik İnhibitörler

 Bölüm 49  Kostikler

 Bölüm 50  Antikoagülanlar

 Bölüm 51  Kötüye Kullanılan İlaçlar

 Bölüm 52  Alkol Yoksunluğu

Kısım 12   Çevresel Kritik Bakım

 Bölüm 53  Hipotermi

 Bölüm 54  Yüksek İrtifa Acilleri

 Bölüm 55  Boğulma

Kısım 13   Sedasyon ve Deliryum

 Bölüm 56  Deliryum

 Bölüm 57  Ajite Hastanın Sedasyonu

 Bölüm 58  Mekanik Ventilasyondaki Hastada Entübasyon İndüksiyonu ve Sedasyon

Kısım 14   Yaşlılar ve Palyatif Bakım

 Bölüm 59  Geriyatrik Hasta

 Bölüm 60  Acil Serviste Palyatif Bakım

Kısım 15   AS - YBÜ Bakım Transferi

 Bölüm 61  Kritik Hastanın ED Değerlendirilmesi

 Bölüm 62  Hastalık Skorlarının Ciddiyeti ve Prognoz Tahmini

 Bölüm 63  Temas ve Solunum İzolasyonu Endikasyonları

ISBN9786052396421
Basım Yılı2018
Sayfa Sayısı833
Kitap DiliTürkçe
Yazar(lar)John E.Arbo
Çeviri EditörüIşıl Özkoçak Turan , Ayhan Özhasenekler
BISACMED026000

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Acil Kritik Bakımda Karar Verme

Acil Kritik Bakımda Karar Verme

Acil Kritik Bakımda Karar Verme

Yorum Yaz

Yorumlar (1)

Yorum yazın
 
Puan:
İsim:
Yorum: