Toraks Tümörleri Daha büyük görüntüle

Toraks Tümörleri

21339

Akademisyen Kitabevi

Ücretsiz Kargo

ISBN: 9786052585498
Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 421 sayfa

250,00 TL

5 / 5   (1 puan)
 

TORAKS TÜMÖRLERİ

İÇİNDEKİLER

1.... Akciğer Kanseri Epidemiyoloji ve Etyopatogenezi

Dilek ERDEM

2.... Akciğer Kanserinde Genetik ve Epigenetik Değişiklikler

Ebru KARCI

3.... Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri ve
Erken Tanıda Gelişmeler

Taner KAYA

4.... Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Efraim GÜZEL

5.... Akciğer Kanseri Tanısında Bronkoskopik Yaklaşım

Oya BAYDAR TOPRAK

6.... Akciğer Kanserlerlerinde Pet/Bt’nin Yeri

Cihan GÜNDOĞAN

7.... Akciğer Kanserinde Likid Biopsinin Yeri

Aydın DEMİRAY

8.... Akciğer Kanseri’nde Yeni Nesil Dizileme Yöntemleri

Sevcan TUĞ BOZDOĞAN

Atıl BİŞGİN

İbrahim BOĞA

9.... Akciğer Kanserinde Güncel Tnm Evrelemesi

Sibel KARA

10.. Akciğer Kanseri Evrelemesinde Güncel Değişiklikler

Veysel HAKSÖYLER

11.. Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv
Mediastinal Evreleme Yöntemleri

Oya YILDIZ

12.. Akciğer Kanserinde Prognostik ve Prediktif Faktörler

Ahmet SEZER

13.. Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım

Burcu SAVUR VAROL

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİ

14.. Erken Evre Akciğer Kanserinde Minimal
İnvaziv Cerrahi Seçenekler

Hasan Oğuz KAPICIBAŞI

15.. Erken Evre Akciğer Kanseri’nde Küratif Ve Adjuvan Radyoterapi

Şükran ŞENYÜREK

16.. Evre 1 ve Evre 2 Hastalıkta Adjuvan Sistemik Tedavi

Hüseyin MERTSOYLU

17.. Evre 3 Hastalıkta Cerrahi Tedavi

İsmail Ertuğrul GEDİK

18.. Evre III Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Yurday ÖZDEMİR

19.. Evre 3 Hastalıkta Kemoradyoterapi Sonrası Konsolidasyon Tedavisi

Alper SONKAYA

20.. Superior Sulkus (Pancoast) Tümörlerine Yaklaşım

Selnur ÖZKURT

21.. Metastatik Driver Mutasyonu Olmayan
Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

Şafak YILDIRIM

22.. Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer
Kanseri’nde İdame Tedavi’nin Yeri

Sinan KOCA

23.. Epidermal Growth Faktör Reseptör Mutasyonu Olan Metastatik Küçük Hüceli Dışı Akciğer Adenokarsinomu Hastalarının Birinci
Basamak Tedavisi

Tolga KÖŞECİ

24.. Metastatik Alk Ve Ros-1 Pozitif Hastalıkta
Sistemik Tedavi Seçenekleri

Gülcan BULUT

25.. Akciğer Kanserinde Kullanılan Tirozin Kinaz
İnhibitörlerine Karşı Gelişen Direnç Mekanizmaları ve
Tedavi Yaklaşımları

Tülay KUŞ

26.. Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde
İmmunoterapinin Yeri

Tuğba BAŞOĞLU

27.. Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde
Oligometastatik Hastaya Yaklaşım

Necla DEMİR

28.. Santral Sinir Sistemi Metastazlarında Radyoterapi Uygulamaları

Sedenay OSKEROĞLU KAPLAN

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİ

29.. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Lokalize Hastalıkta
Kombine Tedavi Modaliteleri

Dicle ASLAN

30.. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Lokalize
Hastalıkta Sistemik Kemoterapi Seçenekleri

Sema TÜRKER

31.. Lokal Evre Hastalıkta Küratif Tedavi
Sonrası Radyoterapi Yaklaşımları

Fuzuli TUĞRUL

32.. Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavi

Özgen Ahmet YILDIRIM

33.. Yaygın Evre Hastalıkta Toraksa Radyoterapinin Rolü

Esra KEKİLLİ

34.. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Profilaktik Beyin Işınlaması

Seda ERÖZ

35.. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde İmmünoterapi’nin Yeri

Atike Gökçen DEMİRAY

MEZOTELYOMA

36.. Malign Plevral Mezotelyoma Epidemiyolojisi

Hayriye ŞAHİNLİ

37.. Malign Plevral Mezotelyomada Tanı ve Evreleme

Ali DURMAZ

38.. Malign Plevral Mezotelyoma’da Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Alper AVCI

Cemal ÖZÇELİK

39.. Malign Plevral Mezotelyoma’da Sistemik Tedavi

Halis YERLİKAYA

40.. Mezetolyamada Radyoterapinin Yeri

Hasan Suat ARSLANTAŞ

41.. Mezotelyomada İmmünoterapinin Yeri

Hacer DEMİR

AKCİĞER NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ

42.. Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinde Sınıflama ve Evreleme

İsmail BEYPINAR

43.. Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Eyüp Halit YARDIMCI

44.. Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinde Sistemik Tedavi

Ali Ayberk BEŞEN

Hüseyin MERTSOYLU

TİMOMA / TİMİK KARSİNOMLAR VE TRAKEAL TÜMÖRLER

45.. Timoma ve Timik Karsinomda Sistemik Tedaviler

Ali OĞUL

46.. Timoma ve Timik Karsinom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri

Mete GÜNDOĞ

47.. Trakeal Tümörlere Yaklaşım

Özgür AÇIKGÖZ

ISBN9786052585498
Basım Yılı2019
Sayfa Sayısı421 sayfa
Editör(ler)Ahmet Taner SÜMBÜL , Ali Murat SEDEF , Yurday ÖZDEMİR

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Toraks Tümörleri

Toraks Tümörleri

Yorum Yaz

Yorumlar (0)

henüz yorum yapılmamış
Yorum yazın
 
Puan:
İsim:
Yorum: