The Innovation Climate in The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment

[Yazar]: M. Settar KOÇAK   
[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi

%20
[indirim]
140.00 TL
112,00 TL

Ücretsiz Kargo

500 TL ve üzeri

 


 • BISAC:  BUS103000

 • DOI Link:  10.37609/akya.1899

 • Basım Yılı:  2022

 • Basım Sayısı:  1

 • İç Sayfa Özellikleri:  1.Hamur Kağıt

 • Sayfa Sayısı:  123

 • Kapak Tipi:  Ciltsiz

 • Kitap Dili:  İngilizce

 • ISBN Numarası:  9786258155860

Bu çalışmanın  amacı, Türkiye`deki bir kamu spor kurumunda kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel bağlılık ile ilişkisinde yenilik ikliminin aracı rolünün etkisini incelemektir. Ek olarak, çalışanların kurumsal sosyal sorumluluğu ile örgütsel bağlılıkları arasında yeniliği destekleme, yeniliği engelleme, kaynak sağlama alt boyutunun aracılık ilişkisi incelenmiştir. Türkiye`deki bir kamu spor kurumunda rastgele seçilen çalışanlardan oluşan gruba  uygulanmış bir örneklem ortaya koymak amacıyla anket uygulanmıştır. Bu araştırma için kullanılan veri toplama araçları, Yenilik İklim Ölçeği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği’dir. İlgili atamaların yapılması sonrasında faktör ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Analizlere geçilmeden önce normallik varsayımları kontrol edilmiştir. Bu varsayımlar sırasıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk istatistik değerlerinin kıyaslanması, çarpıklık basıklık değerleri, değişim katsayısı ve q-q plot grafiklerinin yorumlanması ile sağlanmıştır. İlgili regresyon modeli kurularak aracı değişken etkisi hizmet yılına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tek yönlü varyans analizi (ANOVA), cinsiyete göre farklılaşma durumu ise independent sample t test ile incelenmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk, yenilik iklimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin yönü ve etkisi Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan anket çalışması sonucu dikkati çeken bir nokta ise erkeklerin kurumsal sosyal sorumluluk düzeylerinin kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Hem daha önce yapılan çalışmalar hem de yapılan bu araştırmanın sonucuna göre yenilik iklimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel bağlılık üzerinde teker teker incelendiğinde pozitif yönde etki ettiği, ayrıca çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer alması örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür. Kamu spor kurumunda amaçlanan örgütsel gelişim ve değişim çabalarının başarıya ulaşması yenilikçi bir iklimi gerektirmektedir. Bu nedenle kamu spor kurumlarında yenilik iklimi oluşturmaya yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir.

 • BUS103000

 • 10.37609/akya.1899

 • 2022

 • 1

 • 1.Hamur Kağıt

 • 123

 • Ciltsiz

 • İngilizce

 • 9786258155860

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]