Diş Hekimliği Tarihi - I ve II Set Daha büyük görüntüle

Diş Hekimliği Tarihi - I ve II Set

Quintessence Yayıncılık

Ücretsiz Kargo

Basım Yılı:
Sayfa Sayısı: 268 sayfa, renkli resimli, bez cilt sert kapak

1 000,00 TL

900,00 TL

(0 puan)
 

DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ (I ve II SET)

Prof. Dr. İlter Uzel
 

ÖN SÖZ ……………………………………………………………………………………………………………… V

İÇİNDEKİLER …………………………………………………………………………………………………….… IX

GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………………………….… 1

1. Bilim Tanımı……………………………………………………………………………………………………………………... 1

2. Diş Hekimliği’nin Doğuşu ……………………………………………………………………………………………………...5

3. Paleostomatoloji ……………………………………………………………………………………………………………….. 8

I. AKDENİZ UYGARLIKLARINDA DİŞ HEKİMLİĞİ ...................................………………………………….... 11

1. Mezopotamya Uygarlığında Diş Hekimliği ………………………………………………………………………………..... 11

2. Antik Mısır’da Diş Hekimliği ………………………………………………………………………………………………... 23

3. Antik Yunan’da Diş Hekimliği ……………………………………………………………………………………………..… 34

4. Antik Roma’da Diş Hekimliği ……………………………………………………………………………………………..… 43

5. Bizans Diş Hekimliği …………………………………………………………………………………………………………. 55

II. ESKİ HİNT, ESKİ ÇİN ve ESKİ JAPON’DA DİŞ HEKİMLİĞİ ………………………………………………… 61

1. Eski Hint Diş Hekimliği ………………………………………………………………………………………………………. 61

2. Eski Çin Diş Hekimliği ……………………………………………………………………………………………………….. 66

3. Eski Japon Diş Hekimliği …………………………………………………………………………………………………….. 72

III. KOLOMB ÖNCESİ AMERİKA’DA DİŞ HEKİMLİĞİ ………………………………………………………… 79

1. Azteklerde Diş Hekimliği……………………..…………………………………………………………………………...…. 80

2. Mayalarda Diş Hekimliği…………………………………………………………………………………………………..…. 85

3. İnkalarda Diş Hekimliği…………………………………………………………………………………………………..…… 89

IV. ORTA ÇAĞ İSLAM DİŞ HEKİMLİĞİ …………………………………………………………………..……… 95

1. Tıbb-ı Nebevi’de Diş Hekimliği ………………………………………………………………………………………....…… 95

2. Taberî …………………………………………………………………………………………………………………………… 98

3. Razi …………………………………………………………………………………………………………………..………… 99

4. İbni Sina ……………………………………………………………………………………………………………………… 104

5. Zehrâvi ……………………………………………………………………………………………………………..………… 112

V. BATI ORTA ÇAĞINDA DİŞ HEKİMLİĞİ……………………..…………………………………………...…… 117

VI. RÖNESANS ve DİŞ HEKİMLİĞİ …………………………………………………………………….……… 125

1. Diş Anatomisinde İlerlemeler ………………………………………………………………………………..…………… 125

2. Diş Hekimliği Literatürünün Doğuşu ………………………………………………………………………………...…… 135

VII. DİŞ HEKİMLİĞİNİN BAĞIMSIZ MESLEK OLUŞU ……………………………………………………..…143

1. Pierre Fauchard …………………………………………………………………………………………………………...… 143

2. Philipp Pfaff ………………………………………………………………………………………………………………..... 146

3. John Hunter ……………………………………………………………………………………………………………….… 152

4. Diğer Hekim - Yazarlar ……………………………………………………………………………………………………… 158

VIII. SANAYİ DEVRİMİ ve DİŞ HEKİMLİĞİ ………………………………………………………………….… 169

1. Diş Hekimliği Cerrahisi …………………………………………………………………………………………………...... 170

2. Prostodonti ve Dallarındaki Gelişmeler ……………………………………………………………………………………192

3. Ortodontinin Evrimi …………………………………………………………………………………………………........... 236

4. Restoratif Diş Hekimliği …………………………………………………………………………………………….....…… 287

5. Endodonti ve Gelişimi ………………………………………………………………………………………………........… 314

6. Periodontoloji ve Oral İmplantoloji’deki İlerlemeler ……………………………………………………………………… 325

7. Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) ………………………………………………………………………………………..… 355

8. Oral Diagnoz ve Radyoloji ………………………………………………………………………………………………….. 360

IX. DİŞ HEKİMLİĞİNDE ARAŞTIRMA ……………………………………………………………………….… 368

1. Flor Araştırmaları ……………………………………………………………………………………………………………. 368

2. Çürük Etken Araştırmaları ………………………………………………………………………………………………….. 370

X. DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ …………………………………………………………………………………….. 379

NOTLAR ve KAYNAKLAR ……………………………………………………………………………………….. 387

Konu indeksi ……………………………………………………………………………………………………… 415

Yazar indeksi ……………………………………………………………………………………………………… 419

 
436 sayfa, renkli resimli, bez cilt sert kapak
ISBN: 978-605-9382-15-1
 
 
 
 

DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ (II)

Prof. Dr. İlter Uzel
 

ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………….…. vii

İÇİNDEKİLER ……………………………………………………………………………………………………..… xi

GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………………… 1

Bilim ve Uygarlıklar Ülkesi Anadolu ………………………………………………………………………………….… 1

I. ANADOLU PALEOSTOMATOLOJİSİ ……………………..............................……………………………….. 5

1. İlk Araştırmalar …………………………………………………………………………………………………… 6

2. Paleostomatoojik Yayınlar ………………………………………………………………………………………. 9

3. İstatistikler ve Paleo-sefalometrik Yayınlar …………………………………………………………………... 10

II. HİTİT DİŞ HEKİMLİĞİ …………………………………….….………………………………………………… 15

1. Anadolu Diş Hekimliği Tarihinde İlk Etik Belge ……………………………………………………………… 17

2. Hitit Metinlerindeki Diş Hekimliği Drogları …………………………………………………………………... 18

III. ANTİK ÇAĞ’DA ANADOLU DİŞ HEKİMLİĞİ ………………………………………………….………..……. 21

1. İlk Anadolulu Diş Hekimi: Saint Antipas ……………………………………………………………………… 21

2. Nadir Diş Hekimliği Alet Buluntuları …………………………………………………………………………. ..21

3. Anadolu’da Bulunan İlk Diş Protezi …………………………………………………………………………… 33

IV. ANADOLU-TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ …………………………................................……………………….... 34

1. Anadolu-Türk Diş Hekimliğine Uygur Diş Hekimliği’nin Etkisi ………………………………………..…… 34

2. Türkiye Selçuklularında Diş Hekimliği …….....................................................................................….... 37

V. OSMANLI-TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ …………………………………………...………………………………... 39

1. İlk Türkçe Tıp Literatüründe Diş Hekimliği ……………………………………………………………..……. 40

2. İlk Türkçe Diş Hekimliği Literatüründen Örnekler ……..................................................................……. 42

- Hûlasa ……………………..………………………………………………………………………..............……. 43

- Tervihü’l-Ervâh ……………………………………………………………………………………...………….… 46

- Nazmü’t-Teshil ……………………………………………………………………………………...……………. 48

- Kitab fi’t- Tıbb el-Esnân Fihristi …………………………………………………………………………..……... 48

- Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye …………………………………………………………….……………………..…..…. 54

- Teşrih-i Ebdân ve Tercüman-ı fi Kibâle-i Feylesufan ………………………………………………………….. 69

- Mir’atü’l-Ebdân fi Teşrih-i ‘Azaü’l-İnsan ………………………………………………………………………... 73

VI. 13.-19. YÜZYILLARDA OSMANLI-TÜRK KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ ........................................................ 80

1. Ağız-Diş Çene Anatomisi ……………………………………………………………....……………………… 80

2. Ağız-Diş Sağlığı …………………………………………………………………………...…………………….. 80

3. Periodontoloji ……………………………………………………………………………...……………………. 83

4. Ağız Hastalıkları ve Tedavisi ……………………………………………………………...……………………. 88

5. Diş Hastalıkları ve Tedavisi ………………………………………………………………..…………………... 92

6. Ağız Cerrahisi ………………………………………………………………..………………………................ 97

7. Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) ……………………………………………………………………..……… 100

8. Ortodonti …………………………………………………………………………………………………........ 102

9. Prostodonti ………………………………………………………………………………………………...….. 102

VII. TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ …………………………….………..………………………………........ 104

1. "Dişçi Mektebi” Açılmadan Önceki Durum ………………………………………………………………... 104

2. Türk Diş Hekimliğinde İlk Yasal Düzenleme ……………………………………………………………...… 114

3. İlk Muayenehaneler ……………………………………………………………………………………...…… 114

4. Yeni Düzenlemeler ……………………………………………………………………………………………. 115

5. Çağdaş Eğitime Geçiş İçin İlk Çalışmalar ………………………………………………………………...… 124

6. Dişçi Mektebi’nin Açılışı ……………………………………………………………………………………… 129

7. Dişçi Mektebi’nin İlk Öğretim Kadrosu ………………………………………………………………………130

8. Diş Hekimliği Eğitiminin Başlamasına Katkısı Olanlar ……………………………………………..……….139

9. İlk Mezunlar……………………………………………………………………………………………………..153

10. Ord. Prof. Dr. Alfred Kantorowicz Dönemi ………………………………………………………………… 157

11. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Okulu’nun Fakülteye Dönüşmesi …………………………………. 165

12. Yeni Diş Hekimliği Fakülteleri ………………………………………………………………………….…… 167

VIII. TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİNDE DÖNÜŞÜM YAPANLAR …………………………………………………….169

1. Prof. Dr. Ziya Cemal BÜYÜK AKSOY ………………………………………………..………………………..169

2. Prof. Dr. Pertev ATA ………………….…………………………………………………………..……………. 177

3. Diş Hekimi Cemil BULAK ………….…………………………………………………………………….…... 181

4. Diş Hekimi Hasan Nail KUBALI …...…………………………………………………………………….…... 187

5. Diş Hekimi Ayşe Şadiye GÜVENDİREN …………………………………………………………………..... 188

6. Diş Hekimi İsmail ALTAY ………………………………………………………………………………..……. 189

7. Diş Hekimi Galip GÜREL .………….……………………………………………………..………………..… 192

IX. İLK BASILI DİŞ HEKİMLİĞİ YAYINLARI .............................................................................................. 195

1. İlk Kitaplar ............................................................................................................................................ 195

2. İlk Diş Hekimliği Periyodikleri .............................................................................................................. 199

3. Toplum Ağız-Diş Sağlığı Yayınları .......................................................................................................... 203

X. TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEK ÖRGÜTLERİ ……………………………………….................………… 210

1. Türk Diş Tabipleri Cemiyeti ……………………………………………………………………………......… 210

2. Türk Diş Hekimliğinde Diğer Bilimsel Dernekler ………………………………………………................. 232

3. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin Kuruluşu ................................................................................................. 236

GENEL DEĞERLENDİRME …………………….......……………………………………………..................... 237

KAYNAKLAR, NOTLAR ………………....................................................................................................... 243

Konu İndeksi ............................................................................................................................................ 253

Yazar İndeksi ............................................................................................................................................ 255

Basım Yılı2018
Sayfa Sayısı268 sayfa, renkli resimli, bez cilt sert kapak
Yazar(lar)Prof. Dr. İlter Uzel

Şuana kadar yorum yapılmamış

Yorum Yaz

Diş Hekimliği Tarihi - I ve II Set

Diş Hekimliği Tarihi - I ve II Set

DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ (I ve II SET) Prof. Dr. İlter Uzel

Yorum Yaz

Yorumlar (0)

henüz yorum yapılmamış
Yorum yazın
 
Puan:
İsim:
Yorum:
 
 
VadeAylıkToplam
1900,00 TL900,00 TL
2472,59 TL945,18 TL
3315,06 TL945,18 TL
4240,57 TL962,28 TL
5194,17 TL970,83 TL
6163,23 TL979,38 TL
VadeAylıkToplam
1900,00 TL900,00 TL
2472,59 TL945,18 TL
3317,91 TL953,73 TL
4240,57 TL962,28 TL
5194,17 TL970,83 TL
6163,23 TL979,38 TL
VadeAylıkToplam
1900,00 TL900,00 TL
2472,59 TL945,18 TL
3317,91 TL953,73 TL
4240,57 TL962,28 TL
5194,17 TL970,83 TL
6163,23 TL979,38 TL

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.